Organisation

Det Økonomiske Råd

Kommentar
13. april 2011

Når 63 og 77 faktisk er lige

Selv om der er mange kilder til usikkerhed, når økonomer bruge matematiske modeller til at kigge ud i fremtiden, skal vi helt klart blive ved med at bruge modellerne. Men det er vigtigt, at vi økonomer husker at kommunikere, at der er en række usikkerheds-faktorer, der spiller ind
Kommentar
24. marts 2011

Myter og realiteter om det offentlige forbrug

Det offentlige forbrug anklages for at være hovedårsag til forværring af de offentlige finanser. Derfor foreslår erhvervs og økonomiminister Brian Mikkelsen, at der gennemføres et udgiftsloft med en øvre grænse for, hvad det offentlige forbrug må udgøre af BNP. Men er det offentlige forbrug virkelig skurken, og kan man klare krisen ved at rulle det tilbage?
Nyhed
11. februar 2011

Lars Løkkes rentefejl er stadig ikke rettet

Tilbage i 2008 lovede den daværende finansminister en hurtig nedjustering af den såkaldte kalkulationsrente, der afgør om bl.a. vedvarende energiprojekter er økonomisk fornuftige. Regeringens alt for høje rente spænder ben for den grønne energi, men den gælder stadig
Siden 1999 har Finansministeriet anbefalet og anvendt en høj såkaldt kalkulationsrente, der bruges til at vurdere, hvor samfundstjenstligt eksempelvis et grønt projekt er. I 2008 var der kritik fra økonomer af den alt for høje rente, og regeringen erkendte fejlen. Alligevel er den fortsat ikke rettet.
Nyhed
27. januar 2011

Boligskatten er blevet en hellig ko

Hverken regeringen eller det selvudråbte alternativ i S-SF vil røre boligbeskatningen. Argumenterne for at gøre det er ellers lige så mange som fortalerne
Fastfrysningen af boligskatten har haft en stor indflydelse på den stigende ulighed. Og derfor er der al mulig grund til at skrue på den, mener bl.a. tænketanken Cevea.
Kommentar
25. november 2010

Aktivering forlænger ledighed

Regeringens forsøg på at piske ledige i gang ødelægger deres mulighed for hurtigt at få job
Regeringens forsøg på at piske ledige i gang ødelægger deres mulighed for hurtigt at få job.
Kommentar
10. november 2010

Nøglen til økonomisk vækst er stadig mere uddannelse

Hvis vi danskere tror, at vi ligger i front, når det gælder uddannelse, er det på tide at revidere den opfattelse. I den seneste vismandsrapport påpeges det, at flere skal have en videregående uddannelse, hvis vi skal have øget produktivi-teten og den økonomiske vækst
Baggrund
27. oktober 2010

Vismændene langer ud til højre og venstre

S og SF's plan om at fylde hullet i statskassen med flere arbejdstimer ser urealistisk ud, og regeringens målsætning om at fastfryse det offentlige forbrug ser endnu vanskeligere ud nu end for et halvt år siden, lyder det fra Det Økonomiske Råd
Nyhed
4. juni 2010

Vismændene efterlyser hurtige og vidtgående reformer

Skær to år af både efterløn og dagpenge, lad boligskatten stige med boligpriserne og stop væksten i det offentlige forbrug. Og gør det i en fart. Ellers bliver vi nødt til at gøre noget langt værre senere, advarer de økonomiske vismænd
Nyhed
4. juni 2010

Vismænd: Efterløn er skæv og urimelig

Ingen anden generation vil få så mange år på offentlig betalt pension som nutidens 40-60-årige. Det er en konsekvens af velfærdsforliget fra 2006, men ifølge vismændene i Det Økonomiske Råd både skævt og urimeligt
Velfærdsforliget er skruet sådan sammen, at det i dén grad begunstiger de folk, der går på efterløn fra nu og måske 20 år frem, siger overvismand Hans Jørgen Whitta-Jacobsen.
Baggrund
6. januar 2010

Ingen kvinder er vise nok til at blive vismænd

I december blev endnu en mandlig vismand udnævnt. Af et svar fra Lene Espersen fremgår det, at manglen på kvinder i Det Økonomiske Råd skyldes, at ingen kvindelige økonomer er gode nok til at være vismænd. SF mener, det er 'usandsynligt', og partiet kræver dokumentation fra ministeren
I december blev endnu en mandlig vismand udnævnt. Af et svar fra Lene Espersen fremgår det, at manglen på kvinder i Det Økonomiske Råd skyldes, at ingen kvindelige økonomer er gode nok til at være vismænd. SF mener, det er 'usandsynligt', og partiet kræver dokumentation fra ministeren

Sider