Organisation

DIGNITY

Kronik
11. april 2018

Vi svigter børn og unge med flygtningebaggrund

Børn og unge med flygtningebaggrund har et stort behov for hjælp til håndtering af deres psykiske vanskeligheder, men bliver i høj grad overset i kommunerne, skolevæsenet og sundhedssektoren. Derved skubber vi et problem foran os, som har store personlige og samfundsøkonomiske konsekvenser
Børn og unge med flygtningebaggrund har et tydeligt og veldokumenteret behov for hjælp, som i øjeblikket langt fra imødekommes. I dagens kronik skriver seks organisationer og ngo’er, hvilke tiltag der vil kunne opspore, forebygge og behandle problemstillinger og lidelser, før de bliver forværrede og kroniske. Arkivfoto.
Nyhed
11. april 2018

Organisationer: Indsatsen overfor flygtningebørn skal styrkes

Tre markante fagforbund og to organisationer går nu sammen om at arbejde for bedre forhold for børn og unge med flygtningebaggrund
Nyhed
1. juli 2017

Menneskeretsorganisationer efterlyser klare regler i tortursager

Dignity foreslår, at forsvaret tilbyder at undervise Iraks »Dirty Brigade« i, hvordan de overholder krigens love. Det lyder som en god idé, mener officersforeningen HOD
Nyhed
7. september 2016

Kritikere: Forsvarets militærmanual viger uden om fangespørgsmålet

Efter at danske soldater har deltaget i militære operationer i mere end 15 år, har forsvaret endelig udsendt en militærma-nual. Men ifølge kritikere giver de mere end 600 sider stadig ikke klart svar på, hvornår Danmark har ansvar for krigs-fanger
Nyhed
5. juli 2016

Ny meningsmåling viser modstand mod lukning af Irak-kommission

Ny meningsmåling viser stor folkelig utilfredshed med regeringens beslutning om at nedlægge Irak- og Afghanistan-kommissionen. Det får DIGNITY – Dansk Center mod Tortur, der står bag undersøgelsen, til at efterlyse, at kommissionen genoplives. Men det afviser Venstre
Indflyvning til Kabul med den danske hærs troppetransport.
Leder
6. maj 2016

Fasthold lægetjek

Hvad sker der med mennesker, der har levet i flygtningelejre i Beirut? Skal ti minutter hos en sagsbehandler kunne afgøre det?
Nyhed
26. marts 2015

Ombudsmand fastholder holdning til tålt ophold

Efter at justitsministeren har afvist, at det er belastende at være på tålt ophold, fastholder Ombudsmanden sin vurdering af vilkårene som ’meget belastende’
Baggrund
23. februar 2015

Torturcenter efter attentater: Flygtningebørns traumer overses

Kommunerne bør i højere grad holde øje med risikofaktorer hos børn og unge, der vokser op i traumatiserede flygtningefamilier. En målrettet indsats kunne måske have opfanget en som gerningsmanden bag Østerbro-attentatet, mener psykolog. Aarhus Kommune har ikke særligt fokus på traumer i flygtningefamilier i forbindelse med antiradikalisering, men er åben over for forslaget
Kommunerne eller Kriminalforsorgen bør foretage en systematisk kortlægning af de risikofaktorer, der er hos børn, der vokser op i traumatiserede flygtningefamilier, mener rehabiliteringschef. Arkiv

Sider