Organisation

DLG

Universitetsledere mangler opbakning fra ansatte

Universiteternes har store problemer med ledelsen, viser ny undersøgelse fra Danmarks Forskningspolitiske Råd. Rådet anbefaler mere medindflydelse. Andre vil gå endnu videre og genindføre valgte institutledere

Læserne skriver

Debat fra dagens avis

Dansk brødprofit på fødevarekrise

Den globale fødevarekrise forklarer ikke, at prisen på dansk brød på et år er steget med 12,3 procent, mens den i resten af de rige EU-lande kun steg med 6,8

Fjaltrings lyst til livet

Havet og horisonten har gennem tiderne været med til at skabe en særlig kultur i Fjaltring. En lille by med driftige sjæle omgivet af missionen

Greenpeace klager over GMO-afgørelse

En uklarhed i loven om genmanipulerede fødevarer (GMO) har ført til, at Greenpeace klager over, at Plantedirektoratet tolker GMO-loven, så der tillades højere grænseværdier for GMO i f.eks. dyrefoder

Andelsselskaber skal beskattes hårdere

De store hæderkronede danske andelsselskaber slipper på grund af historisk arvegods særligt billigt i skat. Det skal stoppes, mener oppositionen

GMO-fri fødevarer er en illusion

Kun økologiske produkter er fri for genmanipuleret materiale. Mærkningsreglerne er for dårlige, mener både producenter, detail-handel og miljøfolk

Foderfirma politianmeldt

GMO-fri foder er fyldt med GMO. Greenpeace politianmelder landets største producent.

Gensplejset soja skal erstatte benmel

Et EU-forbud mod benmel betyder ikke det store for dansk dyrefoder, der i forvejen bliver lavet på gensplejset soja Der er lagt op til et internt opgør i dag i EU-Kommisisionen...

Mysteriet om den gale ko vokser

Hverken foderproducent eller myndigheder kan få øje på, hvordan kogalskaben kan have smittet besætningen i Himmerland Mysteriet om, hvordan den gale ko i Skørping er blevet smittet med kogalskab, voksede tirsdag...

Sider