Organisation

Domstolsstyrelsen

Regering øger social ulighed

o De dårligst stillede danskere får det stadig værre. Forleden advarede Rådet for Socialt Udsatte om større fattigdom blandt folk på den lavere start- og kontanthjælp. Nu sættes flere også på gaden, viser tal fra Domstolsstyrelsen...

Socialministeren blinde øje

Stadig flere lejere er siden 2001 blevet sat på gaden af fogeden. Det viste tal fra Domstolsstyrelsen i efteråret 2005. Socialministeren afviste dengang pure, at der skulle være en sammenhæng mellem kontanthjælpsloftet og stigningen i antallet af udsættelser og henviste til, at den største stigning (på 31 procent) skete, før kontanthjælpsloftet blev indført...

248 varetægtsfængslet efter rydningen af Ungdomshuset

Justitsminister Lene Espersen (K) giver først Folketinget en orientering om rydningen af Ungdomshuset på Jagtvej 69, når det retlige efterspil er overstået. Det fremgår af svar fra justitsministeren til retsudvalget...

Politi og domstole skal redegøre for voldtægtsager

Derfor har hun bedt Rigsadvokaten, Domstolsstyrelsen samt Kriminalforsorgen indberette straks efter den 1. juli, hvordan det er gået med målene for kortere sagsbehandlingstider. Lene Espersen var for nylig i samråd om sagen i retsudvalget...

Dommere skal bygge nyt

Flere steder i landet bliver det nødvendigt at bygge helt nye retsbygninger, når den kommende reform af retsvæsnet træder i kraft. Mindst to steder i landet skal der etableres helt nye retsbygninger, når retsreformen træder i kraft fra nytår...

Minister ser på boligudsættelser

En rundspørge til de hårdest ramte kommuner skal nu klarlægge, hvorfor stadigt flere mennesker tilsyneladende ikke kan betale deres huslejer. Socialminister Eva Kjer Hansen (V) har således skrevet til de ti kommuner, hvor flest lejere er blevet sat ud med hjælp fra fogeden...

Dommere afviser etiske regler

Trods kritik af stigende bijobberi og involvering i selskabsloger afviser de danske dommere at indføre etiske regler

Dommere afviser etiske regler

Trods kritik af stigende bijobberi og involvering i selskabsloger afviser de danske dommere at indføre etiske regler

Regeringen vil sikre Flygtningenævnet uafhængihed

Flygtningenævnets uafhængighed skal sikres bedre, erkender regeringen efter kritik fra Europarådets menneskerettighedskommissær

Minister vil se på sløve retssale

Dommerne bliver langsommere til at få dømt de grove voldsmænd. Justitsminister Lene Espersen (K) undersøger muligheden for at gribe ind

Sider

Mest læste

  1. Domstolsstyrelsens direktør, Kristian Hertz, er uforstående over for kritikken af nedlukningen af domstolene. »Hvis vi som det eneste sted i samfundet bare havde valgt at fortsætte, havde det været dybt uforsvarligt sundhedsmæssigt,« siger han
  2. Dommerforeningens formand Mikael Sjöberg er »langt hen ad vejen« enig i eksperters kritik af, at forløbet bag nedlukningen af domstolene var på kant med Grundlovens princip om magtens tredeling. Venstre og De Radikale kræver sagen undersøgt
  3. Nye dokumenter kaster lys over nedlukningen af retsvæsenet under coronakrisen. Forløbet er på kant med Grundlovens princip om domstolenes uafhængighed, vurderer juridiske eksperter. Domstolsstyrelsen og Justitsministeriet afviser kritikken
  4. Både Justitsministeriet og Domstolsstyrelsens direktør har afvist, at det var regeringen, der lukkede domstolene og afgjorde, hvornår de kunne genåbne. Mørklagte referater fortæller en anden historie
  5. Domstolsstyrelsen har hævdet, at det var op til retterne selv at afgøre, hvilke sager der fortsat skulle behandles under forårets nedlukning. Men referat tyder på, at styrelsens direktør forsøgte at få Frederiksberg byret til at holde op med at behandle en bestemt type sager. Retten afviste dog at ændre praksis
  6. Læserbrev
  7. Nedlukningen af domstolene under coronakrisen har fået kritik for at være sket på en måde, der ser ud til at være på kant med Grundloven. Nu vil det ekspertudvalg, som Folketinget har nedsat til at kulegrave myndighedernes håndtering af coronakrisen, undersøge forløbet