Organisation

Domstolsstyrelsen

Retssaleer sløve i voldssager

Stik imod regeringens mål om en hårdere kurs mod vold, så er domstolene længere tid om at fælde dom over voldsmænd, viser ny redegørelse. Domstolsstyrelse vil analysere problemet

’Hr. dommer, jeg protesterer!’

Er det glamurøse amerikanske retsvæsen på vej til at vinde indpas i danske retssale? Ja, siger kulturantropolog. Nej, mener jura-ekspert

Et ganske lille rap

»Af hensyn til den almindelige retsfølelse må det anses for nødvendigt, at der skrides ind på en mere markant måde end hidtil.« Fra bemærkningerne til regeringensændringsforslag til lov om euforiserende stoffer OM FÅ UGER vil regeringen sammen med bl...

Strukturkaos bremser politifornyelse

Nye kommuner betyder, at flere års arbejde med større politi- og retskredse skal laves om

Krav om lyn-straf for vold og voldtægt

Den ordning, der sender voldsmænd hurtigt bag tremmer, skal udvides til også at gælde voldtægt. Og både politi, domstole og fængsler skal arbejde hurtigere, lyder Dansk Folkepartis krav til ny finanslov

’Politisk kontrol af domstole fører til sjusk’

Domstolene skal sige nej til regeringens smiley-tyranni af offentlige instanser, mener retspræsident, der sammen med ekspert advarer mod risiko for sjuskede domme

Sproglig opsang til dommere

Danskerne forstår ikke, hvad dommerne siger og skriver. Derfor modtager landets domstole i dag nye regler for moderne dansk

Dommerne skal have karakterer

Den eksklusive elite af dommere risikerer fremover at få karakterer for deres evner. Domstolsstyrelsens direktør vil have dommerne bedømt

Dommerformand afviser diskrimination

Det drejer sig om at ansætte de bedste dommere – ikke nødvendigvis kvinder, fastslår formanden for Domstolsstyrelsen

Politisk krav om gratis retssager

Tusinder af danskere skal gratis have afgjort deres sager ved domstolene, forslår SF. Dommerne frygter boom i kværulantsager

Sider

Mest læste

  1. Dommerforeningens formand Mikael Sjöberg er »langt hen ad vejen« enig i eksperters kritik af, at forløbet bag nedlukningen af domstolene var på kant med Grundlovens princip om magtens tredeling. Venstre og De Radikale kræver sagen undersøgt
  2. Nye dokumenter kaster lys over nedlukningen af retsvæsenet under coronakrisen. Forløbet er på kant med Grundlovens princip om domstolenes uafhængighed, vurderer juridiske eksperter. Domstolsstyrelsen og Justitsministeriet afviser kritikken
  3. Det uafhængige ekspertudvalg, som Folketinget har nedsat til at granske håndteringen af COVID-19, sår fornyet tvivl om, hvorvidt grundloven blev overholdt under forårets nedlukning af domstolene. Justitsminister Nick Hækkerup afviser grundlovsbrud
  4. Domstolsstyrelsens direktør, Kristian Hertz, er uforstående over for kritikken af nedlukningen af domstolene. »Hvis vi som det eneste sted i samfundet bare havde valgt at fortsætte, havde det været dybt uforsvarligt sundhedsmæssigt,« siger han
  5. Både Justitsministeriet og Domstolsstyrelsens direktør har afvist, at det var regeringen, der lukkede domstolene og afgjorde, hvornår de kunne genåbne. Mørklagte referater fortæller en anden historie
  6. HIP HIP. HØJESTERETS præsident, Niels Pontoppidan, fyldte i går 70 år. Det gik sikkert hyggeligt for sig, men trist er det nu alligevel. For de første seks cifre i højesteretspræsidentens cpr...
  7. Læserbrev
  8. Dansk Folkeparti har en topledelse, der består af fire personer, som har skarpt definerede roller. Partiet styres strammere end noget andet parti, og eksklusion sker uden pardon. Medierne bruges meget bevidst til kampagner bygget på følelser fremfor fakta. Dansk Folkeparti er mester i at give de uartikulerede og tryghedssøgende en stemme