Organisation

Domstolsstyrelsen

Rekordhøje retsafgifter presser regeringen

Danskerne betaler i år et rekord stort beløb til staten for at føre sag ved domstolene. Finansminister Thor Pedersen (V) overvejer lavere afgift

Domstole taber kamp mod ventetid

Regeringens målsætning om hurtigere straf til forbrydere og kortere ventetid i civile sager ser ud til at slå fejl trods ekstra penge

Ingen gider være dommer

Storstilet reform af domstolene ligner en fiasko på centralt punkt – udnævnelsen af folkelige dommere

Dommerne der blev væk

Danskerne skal dømmes af jurister med almindelig social erfaring, ikke blot af Justitsministeriets slipsedrenge, lyder kravet til de uafhængige domstole

Forbrugernes indtogsmarch forsinket

Det trækker ud med at få berammet principielle forbrugerretsager i landsretten

OVERBLIK

Amerikansk accept af genmærkning *USA vil ikke længere forsøge at spænde ben for EU's mærkning af gensplejset mad. Beslutningen vækker begejstring i Forbrugerrådet, der ser det som et gennembrud i kampen for forbrugernes ret til et frit valg, mens miljøorganisationen Greenpeace ser den amerikanske kovending som en logisk følge af, at USA nu selv har interesse i en mærkning...

Reform skal sikre domstoles uafhængighed

Reform, der træder i kraft i dag, fjerner domstolene fra Justitsministeriets styring I dag river domstolene sig løs fra Justitsministeriet. Det sker, når den nye Domstolsstyrelse indleder sit arbejde som nyt ledelsesorgan for de danske domstole...

Sider

Mest læste

  1. Domstolsstyrelsens direktør, Kristian Hertz, er uforstående over for kritikken af nedlukningen af domstolene. »Hvis vi som det eneste sted i samfundet bare havde valgt at fortsætte, havde det været dybt uforsvarligt sundhedsmæssigt,« siger han
  2. Dommerforeningens formand Mikael Sjöberg er »langt hen ad vejen« enig i eksperters kritik af, at forløbet bag nedlukningen af domstolene var på kant med Grundlovens princip om magtens tredeling. Venstre og De Radikale kræver sagen undersøgt
  3. Nye dokumenter kaster lys over nedlukningen af retsvæsenet under coronakrisen. Forløbet er på kant med Grundlovens princip om domstolenes uafhængighed, vurderer juridiske eksperter. Domstolsstyrelsen og Justitsministeriet afviser kritikken
  4. Både Justitsministeriet og Domstolsstyrelsens direktør har afvist, at det var regeringen, der lukkede domstolene og afgjorde, hvornår de kunne genåbne. Mørklagte referater fortæller en anden historie
  5. Domstolsstyrelsen har hævdet, at det var op til retterne selv at afgøre, hvilke sager der fortsat skulle behandles under forårets nedlukning. Men referat tyder på, at styrelsens direktør forsøgte at få Frederiksberg byret til at holde op med at behandle en bestemt type sager. Retten afviste dog at ændre praksis
  6. Læserbrev
  7. Nedlukningen af domstolene under coronakrisen har fået kritik for at være sket på en måde, der ser ud til at være på kant med Grundloven. Nu vil det ekspertudvalg, som Folketinget har nedsat til at kulegrave myndighedernes håndtering af coronakrisen, undersøge forløbet