Organisation

Domstolsstyrelsen

18. november 2002

Rekordhøje retsafgifter presser regeringen

Danskerne betaler i år et rekord stort beløb til staten for at føre sag ved domstolene. Finansminister Thor Pedersen (V) overvejer lavere afgift
29. oktober 2002

Domstole taber kamp mod ventetid

Regeringens målsætning om hurtigere straf til forbrydere og kortere ventetid i civile sager ser ud til at slå fejl trods ekstra penge
16. oktober 2002

Ingen gider være dommer

Storstilet reform af domstolene ligner en fiasko på centralt punkt – udnævnelsen af folkelige dommere
16. oktober 2002

Dommerne der blev væk

Danskerne skal dømmes af jurister med almindelig social erfaring, ikke blot af Justitsministeriets slipsedrenge, lyder kravet til de uafhængige domstole
2. maj 2001

Forbrugernes indtogsmarch forsinket

Det trækker ud med at få berammet principielle forbrugerretsager i landsretten
16. marts 2000

OVERBLIK

Amerikansk accept af genmærkning *USA vil ikke længere forsøge at spænde ben for EU's mærkning af gensplejset mad. Beslutningen vækker begejstring i Forbrugerrådet, der ser det som et gennembrud i kampen for forbrugernes ret til et frit valg, mens miljøorganisationen Greenpeace ser den amerikanske kovending som en logisk følge af, at USA nu selv har interesse i en mærkning...
1. juli 1999

Reform skal sikre domstoles uafhængighed

Reform, der træder i kraft i dag, fjerner domstolene fra Justitsministeriets styring I dag river domstolene sig løs fra Justitsministeriet. Det sker, når den nye Domstolsstyrelse indleder sit arbejde som nyt ledelsesorgan for de danske domstole...

Sider