Organisation

EF-Domstolen

Hvad nu hvis 'dem' bare forlader os?

Dem og os. Den er der hele tiden, selv om ingen rigtigt ved, hvem der er dem, og hvem, der er os. Nogle af os, som ikke kan finde ud af hvem, der er dem, og hvem, der er os, er udnævnt til naivister

Europatummel

Vi står derfor over for et afgørende tidehverv med EF-Domstolens dom over udlændingepolitikken: Hvis regeringen ikke kan fastholde den stramme udlændingepolitik, så mister VK regeringsmagten. Så enkelt er det

Truslen fra EU-dom rammer oppositionen

Konflikten omkring EU og udlændingepolitikken kan blive endnu mere problematisk for oppositionen, end den er for regeringen

EF-dom har ingen betydning for danskere

Den nye EF-dom om familiesammenføring har reelt ingen betydning for danskere, viser research fra P1's Orientering på DR. Årsagen er, at den svenske lovgivning gennem mange år allerede ligner den praksis, som EF-Domstolen vil have indført...

Læserne skriver

Debat fra dagens avis

EU-ekspressen til samliv

Fogh accepterer, at danskere via EU-sporet kan smutte uden om det danske bumletogsspor til ægtefællesammenføring. Han nøjes med en lille modstand, som han - måske - får held med om mange år

DF: Regeringen er på tynd is

Retspolitik og satspuljemidler var på dagsordenen ved DF's sommergruppemøde i går. Mest central var dog udlændingepolitikken set i lyset af EF-domstolens afgørelse

Fogh: Intet nyt i EU-regler om fri bevægelighed

Kun den seneste EF-dom om familiesammenføring overrasker statsministeren, som kalder den 'grotesk'. Der er ifølge Fogh intet nyt i retten til at tage familien med hjem efter et kort ophold i et andet EU-land. De radikale er tilfredse, men DF-formand kræver opgør med 2004-direktiv

Efter kampen

Det har været et dramatisk og spændende forår - med traktatafstemning i Irland og strejker blandt offentligt ansatte her. Har de ting noget med hinanden at gøre? Umiddelbart nej, men ved nærmere overvejelse ser det anderledes ud

Læserne skriver

Debat fra dagens avis

Sider