Organisation

EF-Domstolen

EU-forbud mod tobaksreklamer på vej

Massiv lobbyisme fra tobakindustrien og den europæiske udgiverforening ser ikke ud til at give effekt Strasbourg - Efter otte års tovtrækkeri ser det ud til, at de 15 EU-lande er parate til at indføre et forbud mod tobaksreklamer...

Hvad ved du?

Hvad ved du egentlig om EU - har du almindelig paratviden, er du særlig inde i detaljerne, eller er du på temmelig bar bund? Test dig på 33 spørgsmål om stort og småt i EU TILLÆG (2...

Mere union for bekymrede borgere

En del elementer i den nye EU-traktat er taget med for at imødekomme bekymrede borgeres EU-skepsis. Traktaten er fyldt med bløde ord og forsikringer Traktalt Bruxelles - De ledende politikere i de 12 EF-lande måtte gennemgå flere "chok-behandlinger", da de i 1992 arbejdede på at få gennemført den sidste europæiske traktat fra Maastricht...

EU-dom kan forkorte ventelister

EF-dom gør det lettere at få behandling i andre EU-lande BRUXELLES - To domme fra EF-Domstolen i Luxembourg kan føre til, at der lægges et ekstra pres på den danske stat for at få gjort noget ved de mange og lange ventelister på sygehusene...

Nyhedsoverblik

Hoffmeyer skal være kronvidne *Den tidligere nationalbankdirektør, Erik Hoffmeyer, skal være færongernes kronvidne i banksagen. I erstatningssagen mod Nyrup-regeringen og Den Danske Bank vil landsstyret og dets advokater fremlægge en video-optagelse med stærkt kritiske udtalelser om Færøbanksagen, som Erik Hoffmeyer fremsatte i færøsk tv sidst i januar, skriver Jyllands-Posten tirsdag...

Nyhedsoverblik

DA: Nej til nye forhandlinger *Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har særdeles svært ved at forestille sig, at der kan indledes nye forhandlinger. Meldingerne fra LO og de enkelte LO-forbunds ledende folk er så forskellige, og har sandsynligvis kun til hensigt at skulle dække over intern uenighed...

SIS og EIS, udveksling af fingeraftryk

Med Amsterdam-traktaten effektiviseres indsatsen mod international kriminalitet såsom terrorisme og narkohandel EURODAC Det burde betragtes som en ubetinget fordel, at Amsterdamtraktaten fremmer samarbejdet om kriminalitetsbekæmpelse, asyl-og indvandringspolitik, samtidig med at vi opretholder det danske forbehold...

Thi kendes for ret: Landsrettens dom stadfæstes

Højesterets 'bemærkninger' til frifindelsen af statsministeren for grundlovsbrud ved Danmarks tiltrædelse af EF-Traktaten DOKUMENT Vi bringer nedenfor det afgørende afsnit 9 i Højesterets dom...

Nyrup overlevede Hornslet

Højesterets svar blæser i vinden, sagde professor, dr. jur. Ole Krarup, da han to timer efter domsafsigelsen i Grundlovssagen holdt pressemøde DOMMEDAG De røde roser er så mange og så langstilkede, at det et øjeblik minder om de sidste minutter af den kun knap en måned gamle valgkamp - men nej: Roserne tilhører ikke socialdemokrater på gader og stræder, i færd med at kapre de sidste og afgørende stemmer...

Jurister: Højesterets forbehold er teoretisk

Danske domstole kan komme til at trække det korteste strå i en strid med EF-domstolen, mener jurister efter Højesterets frifindelse af Nyrup Danske domstole kan tilsidesætte afgørelser fra EF-domstolen, hvis de ligger ud over den suverænitet, som Danmark har afstået...

Sider

Mest læste

  1. Bør vi tage atomkraft op til revision som en bæredygtig energikilde på linie med vind-, sol- og bioenergi? Sverige og Finland flirter allerede med de radioaktive kræfter, men prisen har været større elforbrug og stagneret teknologisk energiudvikling. Danmark valgte rigtigt ved at satse på vedvarende energi og energieffektivitet.
  2. Morten Messerschmidt er en mors dreng, og dermed ligner han kronprinsen, mener en meddeltager fra et reality-program. Hans politiske mentor mener, han er sindssygt godt begavet, og det gør en af hans politiske modstandere også. Han siger selv, at han er ateist, men den tror hans tidligere præst ikke rigtig på. Så hvem er han egentlig, denne sangfugl hvis politiske karriere ikke var lige sådan at dræbe?
  3. Der er mange tegn på, at EU er et nationalistisk projekt. Undervisningsmaterialer, EU-flag, pas, nummerplader og fælles valuta skal skabe en egentlig EU-identitet, så de europæiske befolkninger accepterer EU og forbinder det med deres egen identitet
  4. Europa-Kommissionen anklager Danmark for traktatbrud, fordi regeringen endnu ikke har implementeret direktiv om ligestilling
  5. EU's konkurrencelov er i strid med den danske Grundlov, mener juraprofessor "Der er et virkeligt håndfast problem her. Det ville jeg gøre et stort nummer ud af, hvis jeg var advokat for sagsøgerne" i den store grundlovssag...
  6. I røgforbuddenes tid forsøger tobaksindustrien at fremme snus, så 'informerede voksne' har muligheden for at nyde tobak på en anden måde. Men det er forbudt i hele EU, næsten
  7. En EU-kommissær ansatte sin personlige ven på en ulovlig kontrakt. Men hun må beholde sin pension - at blive opdaget må være straf nok i sig selv, siger EF-Domstolen. Dommen er en "skamplet", mener Freddie Blak, der som EU-parlamentariker i sin tid opdagede sagen
  8. Debat fra dagens avis