Organisation

Energistyrelsen

Artikler
Omstilling
8. marts 2023

På kronprinsens signal pumpes CO₂ nu i havbunden. Usikkert, om det vil levere markante reduktioner

Det er en bred vurdering, at klimamålene ikke kan nås uden at inddrage CCS, CO₂-fangst og -deponering. Der er dog mange usikkerheder, som skaber tvivl om udbytte
Det er en bred vurdering, at klimamålene ikke kan nås uden at inddrage CCS, CO₂-fangst og -deponering. Der er dog mange usikkerheder, som skaber tvivl om udbytte
Havvindmøller
22. februar 2023

Lars Aagaard: Samfundet bør få del i indtjening ved åben dør-havvind

Endnu er det uvist, om den populære godkendelsesordning for havmølleprojekter er i strid med EU-reglerne. Hvis den overlever granskningen, ønsker klimaministeren, at samfundet får del i den økonomiske gevinst
Ni havvindmøller kan gøre Bornholm selvforsynende med grøn strøm fra 2026 med projektet Bornholms Havvind.
Leder
11. februar 2023

Hvem vinder mon søslaget om den grønne omstilling?

Vindkraftudbygningen til havs ligner en stadig bedre forretning. Derfor er der opstået trængsel, og derfor er der kamp om, hvem der scorer den økonomiske gevinst. Energistyrelsen har en pointe med at problematisere åben dør-ordningen, men tilgangen er mildest talt uheldig
Vindmøller i Øresund på Lillegrund syd for Øresundsbroen.
Vindenergi
9. februar 2023

Energistyrelsen: Vi kan ikke med åben dør-ordningen opkræve betaling for havmøllearealer

Værdien af arealer til potentielle havmølleparker er steget voldsomt på grund af selskabernes store interesse, vurderer Energistyrelsen. I dag får selskaber arealerne gratis, og det kan tolkes som ulovlig statsstøtte, mener styrelsen. Men der skal en ny lov til, før man kan forlange betaling
Den voldsomt øgede interesse for at etablere havmølleparker betyder, at de relevante havarealer er steget markant i værdi, og derfor mener Energistyrelsen, at en gratis adgang til dem kan opfattes som statsstøtte.
Vindenergi
8. februar 2023

Det er alene Danmarks beslutning at lukke for store mængder ny havvind, lyder det fra EU

Af frygt for ballade med EU’s regler for statsstøtte har regeringen til stor undren og vrede i vindbranchen pludselig stoppet den såkaldte åben dør-ordning, der stod til at øge energien fra havvind massivt. EU-Kommissionen oplyser, at det er Danmark selv, som har truffet beslutningen
Mandag den 6. februar udmeldte Energistyrelsen nyheden om, at behandlingen af nye havvindmøller sættes på pause på ubestemt tid. Green Power Denmark kalder dette »et chok for branchen«.
Vindenergi
7. februar 2023

»Den største forhindring for den grønne omstilling.« Danmark sætter enorme mængder havvind på pause

Der er opstået tvivl om et muligt brud på EU-retten ved den såkaldte åben dør-proces for godkendelse af havvind, siger Energistyrelsen om ordningen, der har været i brug i 24 år. Katastrofe for den grønne omstilling, lyder det fra erhvervslivet
Der er opstået tvivl om et muligt brud på EU-retten ved den såkaldte åben dør-proces for godkendelse af havvind, siger Energistyrelsen om ordningen, der har været i brug i 24 år. Katastrofe for den grønne omstilling, lyder det fra erhvervslivet
Reportage
28. januar 2023

En sønderjysk landsby er omsluttet af Nordeuropas største solcellepark: »Bliver det en ruinby?«

Der er planlagt næsten 100 nye solcelleparker i Danmark de kommende fire år. Vi tog til Hjolderup, der er blevet omringet af Nordeuropas største solcelleanlæg, og mødte en splittet by
Der er planlagt næsten 100 nye solcelleparker i Danmark de kommende fire år. Vi tog til Hjolderup, der er blevet omringet af Nordeuropas største solcelleanlæg, og mødte en splittet by
OMSTILLING I KRISE
24. januar 2023

Nyt initiativ skulle skabe mere grøn energi. Men S-regeringen leverede aldrig på løftet

For at øge tempoet på opførelsen af vindmøller og solceller afsatte et politisk flertal 28 millioner til et nyt grønt partnerskab. Initiativet skulle mindske konflikten mellem natur- og klimahensyn, men er aldrig blevet ført ud i livet. Nu er pengene ved at gå til spilde, lyder kritikken fra fagfolk
Konflikten mellem grønne energiprojekter og grønne naturhensyn har i flere tilfælde været med til at forsinke opførelsen af vindmøller eller solceller.
energiforbrug
4. januar 2023

30 års indsats for at spare på energien i husholdningerne har ikke ændret forbruget

Når vi laver energibesparende tiltag i husholdningerne, er det en kortvarig gevinst for klimaet. De opnåede besparelser omsætter vi i øget komfort og forbrug, som neutraliserer indsatsen, viser omfattende forskning. Regulering og nye normer er nødvendige, siger forsker
»Dansk energipolitik har siden 1990 fokuseret på, at vi skal effektivisere vores boliger, men trods det har vi ikke sparet på energien – vi bruger i dag præcis den samme energimængde i boligerne, som vi gjorde for 30 år siden,« siger professor Kirsten Gram-Hanssen, Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet.
Metangas
30. september 2022

Klimaministeren indgik global aftale om 30 pct. reduktion af metangas – Danmark har kurs mod 4 pct.

Foran verdenspressen indgik Danmark og 109 andre lande på sidste års klimatopmøde en aftale om at reducere klodens udslip af metan med 30 procent i 2030. Et år senere har regeringen ikke fremlagt ny politik, og Danmark har kurs mod fire procents reduktion
Foran verdenspressen indgik Danmark og 109 andre lande på sidste års klimatopmøde en aftale om at reducere klodens udslip af metan med 30 procent i 2030. Et år senere har regeringen ikke fremlagt ny politik, og Danmark har kurs mod fire procents reduktion

Sider