Organisation

Energistyrelsen

Ny virkelighed, ny nordsøaftale

Olieprisernes eksplosion har i det seneste årti omskrevet alle regler for det globale energimarked. Olieprisens niveau, som i går lå omkring 114 dollar pr. tønde, skyldes kombinationen af et oliebehov, der er vokset og vokset som en slags løbende eksplosion; den stadigt stærkere bevidsthed om, at oliedepoterne er endelige; og en politisk udvikling, der har behæftet verdens oliedepoter med en forsyningsusikkerhed, der næppe nogensinde kommer til at gå væk igen

Pensionsmilliarder skal bane vej for et fossilfrit Danmark

To af de store pensions-kasser, PensionDanmark og PKA, købte i går halvdelen af DONGs kommende havmølle-park ved Anholt. Mere følger, hvis politikerne ellers beslutter nogle nye grønne energiprojekter med investeringsbehov, lover selskaberne

Grønt lys

Torsdag var en ret god dag. Det var dagen, hvor klima- og energiminister Lykke Friis (V) omsider fik grønt lys fra Finansministeriet til at præsentere regeringens strategi for et Danmark, der i 2050 har forladt den fossile æra og nærmet sig bæredygtighed med et energisystem, der er meget mere effektivt og baseret på vind, sol, biomasse og anden grøn energi

Regeringens energistrategi kan true klimavenlig biogas

Hvis det besluttes at liberalisere brændselsvalget på landets mange decentrale kraftvarmeværker, kan det spænde ben for den ambitiøse udbygning med biogas, som regeringen selv har besluttet. Biogas er den mest effektive kilde til at bremse drivhusgasserne

Danskerne købte i fjor 153.512 nye benzinbiler ... og 50 elbiler

Trods branchefolks målsætning om at nå 400.000 elbiler i 2020, står omstillingen stort set stille. Først i år kommer de rigtige elbiler på markedet. Spørgsmålet er, om politikerne vil sikre den infrastruktur, der gør elbiler tillokkende?

Staten kan næppe leve op til egne krav om energibesparelser

Energislugende statslige myndigheder når næppe at opfylde lovkravet om 10 procents energibesparelser næste år, vurderer eksperter. Ministerierne er fortsat overbevist om, at de når det

Mærkning uden energibesparelse

En ændring af loven om energimærkning af huse gør det mindre klart for husejerne, hvordan de sparer på energien

Vi får varme fra jordens indre

Jordens indre varme giver os fantastiske muligheder for ren og stabil energi, og investeringerne i den geotermiske energi vokser voldsomt i disse år. Også i Danmark er potentialet stort, men det er et politisk valg, om man vil udnytte det

Talgymnastik og klimaforpligtelser

Anvendelsen af biomasse er bestemt ikke CO2-neutral, som det ofte fejlagtigt hævdes af kraftvarme-værker, forskere og firmaer, der vil tjene penge på biobrændstoffer og brænde

Danmark ude af den fossile energis æra - i år 2175

Det går rigtig godt med at reducere CO2-udledningerne frem til 2015, siger klimaminister Lykke Friis i ny redegørelse. Men kigger man længere frem, går det helt galt, hvis ikke der snart sker noget dramatisk med energi- og klimapolitikken

Sider

Mest læste

  1. Ny teknologi skal nedbringe udledninger fra landbruget. I stedet for en grundlæggende omlægning vil regeringen holde hånden under landbruget og sikre fortsat kødproduktion. Udspillet er ambitiøst men usikkert, vurderer eksperter. Støttepartier er kritiske
  2. Regeringen har lavet en smal aftale om et delmål for reduktion af drivhusgasser på 50-54 procent i 2025.
  3. Danmark skal reducere udledningerne af drivhusgasser med 70 procent i 2030. Den nuværende politik vil gøre det muligt at nå 55 procent, viser en ny fremskrivning fra Energistyrelsen. For lidt siger Klimarådet og støttepartier. »Vi er rigtig godt på vej,« siger klimaministeren
  4. Danske myndigheder samarbejder med 16 lande om at reducere deres CO2-udslip, viser notat fra Klimaministeriet. Klimaministeren kalder det kernen i regeringens klimapolitik, og indsatsen møder ros fra både en ekspert, Greenpeace og Enhedslisten
  5. Støttepartier afviser at stemme for regerings pitstop for klima, som er under Klimarådets forslag.
  6. Driftige selskaber er i gang med at etablere store solcelleparker på samlebånd i det danske landskab. Klimaet får gavn af det, og landmænd får tiltrængt indtjening, men mange steder føler naboer og lokalbefolkning sig kørt over. De forsøger nu at bremse de grønne anlæg med en ny forening
  7. Regeringens videnskabelige rådgiver har talt. Med mandagens rapport til klimaminister Dan Jørgensen er der lagt op til vanskelige forhandlinger om et grønt og dramatisk forandret Danmark
  8. De officielle klimaregnskaber, der ligger til grund for de forestående forhandlinger om landbrugets klimaindsats, ser udfordringen i et 100-årsperspektiv. Men i et 20-årsperspektiv kan husdyrsektorens udledninger udgøre hele 40 procent af de samlede danske udledninger, siger miljøorganisationen