Organisation

Energistyrelsen

31. maj 2011

Regeringens indsats med CO2-kredit giver ringe kilmagevinst

En betydelig del af Danmarks CO2-forpligtelser klares ved at købe CO2-kreditter i u-lande. Men mange af u-landsprojekterne sikrer hverken den klimagevinst eller bæredygtighed, som FN-reglerne fordrer, siger ngo-netværk. Det er noget vrøvl, svarer Energistyrelsen
Palmeolieplantager i Asien, her Malaysia, er typisk hårde ved både den lokale natur og ved klimaet via bl.a. afskovning. Afbrændningen af jungle udleder store mængder CO2.   Det voksende antal plantager har svært ved at kunne kaldes bæredygtige.
Kronik
24. maj 2011

Biomasse er bedre end sit rygte

Biomasse baseret på træpiller anklages for at forværre klimaproblemerne. Og så længe man henter træpillerne i naturskove eller omlægger skove til plantager, har kritikerne ret. Men hvis man øger produktiviteten i de skovbrug, vi allerede har, kan biomasse faktisk blive bæredygtigt
Hvis blot vi effektiviserer skovdriften, behøver vi ikke at tage regnskoven i brug for at mætte vores energibehov.
Nyhed
13. maj 2011

Forvirring om kattelem i Nordsøaftalen

Der hersker total forvirring på Christiansborg om, hvorvidt en forhøjelse af skatten på olieindtægterne i Nordsøaftalen fra 2003 er juridisk mulig, uden at staten samtidig skal kompensere selskaberne krone for krone
Olieprisen er i dag fem gange så høj som forudset, da regeringen og Radikale Venstre i 2003 bandt Danmark til Nordsø-aftalen frem til 2042. Det har betydet, at Mærsk Olie og de øvrige olieselskaber i Dansk Undergrunds Consortium har tjent 76 mia. kr. mere end forventet siden 2003
Leder
13. maj 2011

Ny virkelighed, ny nordsøaftale

Olieprisernes eksplosion har i det seneste årti omskrevet alle regler for det globale energimarked. Olieprisens niveau, som i går lå omkring 114 dollar pr. tønde, skyldes kombinationen af et oliebehov, der er vokset og vokset som en slags løbende eksplosion; den stadigt stærkere bevidsthed om, at oliedepoterne er endelige; og en politisk udvikling, der har behæftet verdens oliedepoter med en forsyningsusikkerhed, der næppe nogensinde kommer til at gå væk igen
Nyhed
29. marts 2011

Pensionsmilliarder skal bane vej for et fossilfrit Danmark

To af de store pensions-kasser, PensionDanmark og PKA, købte i går halvdelen af DONGs kommende havmølle-park ved Anholt. Mere følger, hvis politikerne ellers beslutter nogle nye grønne energiprojekter med investeringsbehov, lover selskaberne
Leder
26. februar 2011

Grønt lys

Torsdag var en ret god dag. Det var dagen, hvor klima- og energiminister Lykke Friis (V) omsider fik grønt lys fra Finansministeriet til at præsentere regeringens strategi for et Danmark, der i 2050 har forladt den fossile æra og nærmet sig bæredygtighed med et energisystem, der er meget mere effektivt og baseret på vind, sol, biomasse og anden grøn energi
Nyhed
24. februar 2011

Regeringens energistrategi kan true klimavenlig biogas

Hvis det besluttes at liberalisere brændselsvalget på landets mange decentrale kraftvarmeværker, kan det spænde ben for den ambitiøse udbygning med biogas, som regeringen selv har besluttet. Biogas er den mest effektive kilde til at bremse drivhusgasserne
Hashøj Biogas i Dalmose ved Skælskør omdanner gylle og organisk affald til naturgas i otte decentrale tanke som denne.
Nyhed
20. januar 2011

Danskerne købte i fjor 153.512 nye benzinbiler ... og 50 elbiler

Trods branchefolks målsætning om at nå 400.000 elbiler i 2020, står omstillingen stort set stille. Først i år kommer de rigtige elbiler på markedet. Spørgsmålet er, om politikerne vil sikre den infrastruktur, der gør elbiler tillokkende?
Danmarks samlede bestand af indregistrerede elbiler er nu ifølge De Danske Bilimportører nået op på 270.
Baggrund
15. december 2010

Staten kan næppe leve op til egne krav om energibesparelser

Energislugende statslige myndigheder når næppe at opfylde lovkravet om 10 procents energibesparelser næste år, vurderer eksperter. Ministerierne er fortsat overbevist om, at de når det
Energislugende statslige myndigheder når næppe at opfylde lovkravet om 10 procents energibesparelser næste år, vurderer eksperter. Ministerierne er fortsat overbevist om, at de når det
Læserbrev
27. november 2010

Mærkning uden energibesparelse

En ændring af loven om energimærkning af huse gør det mindre klart for husejerne, hvordan de sparer på energien
En ændring af loven om energimærkning af huse gør det mindre klart for husejerne, hvordan de sparer på energien.

Sider