Organisation

EU-Domstolen

Interview
1. februar 2017

Thomas Rørdam: ’Jeg tror, at man skal passe meget på som dommer ikke at gøre noget, der opfattes som politisk’

Politikere og eksperter diskuterer for tiden, om EU-Domstolen og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol bevæger sig for langt ind på den lovgivende magts domæner. Thomas Rørdam, der i dag tager over som præsident for Højesteret, vil ikke blande sig i diskussionen, men er glad for, at Højesteret er yderst opmærksom på at opretholde skellet mellem den lovgivende og den dømmende magt
Den nye præsident for Højesteret, Thomas Rørdam, ønsker ikke at blande sig i diskussionen om de overnationale domstoles fortolkningsstil.
Anmeldelse
21. januar 2017

Et realistisk bud på et mere demokratisk EU

I stedet for at kopiere medlemsstaternes parlamentariske demokrati på et overnationalt plan bør man demokratisere de institutioner, som er produktet af årtiers europæisk integration. Det skriver franskmanden Antoine Vauchez i en skarp analyse af EU’s krise
Læserbrev
3. januar 2017
Nyhed
23. december 2016

EU-dom underminerer danske logningsregler

Hele året har Justitsministeriet forsøgt at udvide de danske logningsregler og et lovforslag skulle ifølge planen fremsættes efter nytår. Men en ny EU-dom ser nu ud til at betyde, at man i stedet kraftigt må begrænse omfanget af overvågningen, så den ikke gælder hele befolkningen, vurderer eksperter
Den danske logningsbekendtgørelse pålægger teleselskaberne at indsamle oplysninger om alle danske telekunder et år tilbage i tiden, om hvem de har ringet til, hvem de har sms’et til, og hvilken telefonmast telefonen har været forbundet til på det pågældende tidspunkt. Efter en ny EU-dom onsdag ser det ud til at blive lavet om.
Nyhed
8. december 2016

Højesteret trækker streg i sandet over for EU-domstolen

En fyret medarbejder har fået nej til godtgørelse pga. aldersdiskrimination i ny opsigtsvækkende dom, hvor Højesteret tilsidesætter EU-retten
Interview
2. juni 2016

Advokat kritiserer Støjbergs hastelov

Inger Støjberg ser bort fra, at EU-Domstolen har kritiseret ikke bare en toårsregel, men samtlige danske regler om integrationsvurdering af børn, mener advokat Thomas Ryhl, der vandt den såkaldte Genc-sag over Danmark
Nyhed
11. februar 2016

EU-dom kan vanskeliggøre Pinds sessionslogning

I Sverige og i England har domstole bedt EU-Domstolen dømme i to nationale sager om telelogning
Nyhed
10. oktober 2015

EU-domstolen redder briterne

EU-Domstolens generaladvokat har blåstemplet britisk praksis med at baggrundstjekke ikke-britiske statsborgere, der ansøger om offentlige tilskud
Leder
8. oktober 2015

Et skridt på vejen

Safe harbor-sagen er vigtig og principiel. Men den er på ingen måde ødelæggende for den amerikanske efterretningstjenestes mulighed for at indhente personfølsomme oplysninger om europæiske borgere
19. juni 2014

’Et demokratisk grundvilkår er på spil’

Når det her kommer frem, kan man godt tage en fornyet snak om, hvor langt efterretningstjenester må gå i deres overvågning af borgerne, siger Birgitte Kofod Olsen, formand for Rådet for Digital Sikkerhed
Birgitte Kofod Olsen, formand for Rådet for Digital Sikkerhed

Sider