Organisation

Europarådet

Det liberale Serbiens sejr over nationalismen?

Anholdelsen af krigsforbryderen Ratko Mladic vil uden tvivl gøre det lettere for Serbien at føre forhandlinger med EU, lyder vurderingen. Men en dyb nationalisme hersker stadig i Serbien

FN kritiserer sortering af udlændinge

Mens Danmark vil indføre forskelsbehandling af udlændinge efter hollandsk model, vurderer FN-komité, at Holland bør ophæve loven for at overholde FN-konvention

Europa sætter rammer for dansk kirkeliv

Menneskerettigheder gør religionsområdet til et fælles europæisk anliggende. Domstolen i Strasbourg behandler flere og flere sager om religion, men balancerer mellem verdslighed og religiøs mangfoldighed

Eksperter opfordrer til politisk indgriben

Eksperter opfordrer politikerne til at give statsborgerskab til børn, der er behandlet og vokset op i troen på, at de er danske statsborgere, men viser sig ikke at være det. Sådanne ordninger har man i en række andre europæiske lande - og Europarådet anbefaler det

Konventioner skaber stabilitet

Det kan synes uretfærdigt, at statsløse skal have lettere adgang til statsborgerskab end andre udlændinge. Men ud over at udstyre den enkelte med rettigheder og værne mod forfølgelse, kommer en fælles indsats mod statsløshed os alle sammen til gode i form af øget regional stabilitet

FN: Minister kunne bare have ringet

Birthe Rønn Hornbech rettede forespørgsel til de andre nordiske lande om FN-konventionen om statsløshed, men kontaktede ikke de juridiske autoriteter på området. Ledte ministeren mon efter legitimering af ukorrekt praksis i nabolandene, spørger ekspert

Integrationsministeriet vidste alt om statsløses rettigheder

Mens ministeriets indfødsretskontor gav ulovlige afslag på statsborgerskab til statsløse unge, opfordrede samme kontor andre lande til at anerkende statsløses ret til statsborgerskab

Kortslutningen i ministeriet

Med den en ene hånd gav Integrationsministeriet afslag på statsborgerskab til statsløse. Med den anden hånd skrev ministeriet notater om statsløses krav på statsborgerskab, viser akter, som Information er kommet i besiddelse af

S-SF: Vores pointsystem skal overholde menneskerettighederne

Efter Europarådets kritik af regeringens pointsystem vil S og SF nu undersøge, om deres forslag til et pointsystem lever op til menneskerettighederne

Europarådet kritiserer dansk pointsystem

Europarådets menneskerettighedskommissær, Thomas Hammarberg, kalder det danske pointsystem for 'et brud på retten til familieliv'. Kritikken preller af på Konservative og DF

Sider

Mest læste

  1. Medicinalindustrien skal ikke længere diktere, hvor meget vaccine der skal sælges under en pandemi, siger formand for Europarådets sundhedskomité, Wolfgang Wodarg. Komiteen kulegraver i januar medicinalindustriens indflydelse på WHO
  2. Verdens befolkning gik først i panik og så til lægen for et stik, der sikrede vaccine-producenter milliarder, men pandemien er afblæst for denne gang, siger Kåre Mølbak fra Statens Seruminstitut. I dag sættes der spørgsmålstegn ved WHO's uafhængighed, fordi pandemien udløste milliardkontrakter til vaccineproducenter
  3. OSCE og Den Russisk Ortodokse Kirke har indledt en voldsom diskussion i Rusland om Stalintiden
  4. De danske regler om tilskud til partierne kritiseres internationalt for at være alt for slappe. Alligevel formår det regeringsbærende parti ikke at leve op til dem
  5. Et nyt skilsmissesystem kan rette op på problemer med børn, der ikke beskyttes nok mod vold, mener eksperter.
  6. Den gensplejsede majs, der nu mistænkes for at være sundhedsskadelig, blev godkendt i EU trods medlemslandes advarsler, og undersøgelserne af dens skadevirkninger blev hemmeligholdt - også af de danske myndigheder
  7. Hvis ikke vi moderniserer Danmarks Riges Grundlov, bliver borgerrettigheder og demokrati mest en EU-sag
  8. Danmark diskriminerer borgere fra europæiske lande uden for EU-samarbejdet, når det gælder muligheden for at opnå den danske børnecheck