Organisation

FAOS

Kun hver femte unge i arbejde er medlem af en a-kasse

Titusinder af de arbejdende unge under 25 år står uden for a-kasse-systemet - og de risikerer, at de ikke engang kan få kontanthjælp, hvis de mister jobbet. De radikale foreslår at give dem en lettere adgang til dagpenge

Tidens totalitære strømninger

Universiteterne konkurrerer om politisk gunst, sælger deres uafhængighed til dem, der byder, og basisressourcerne medgår i stort omfang til at etablere dele af universiteterne som virksomhedernes og virksomheden Danmarks forsknings- og udviklingsafdelinger

Professortitler er ikke til salg, fastslår minister

Virksomheder og organisationer kan ikke stille krav om, at bestemte personer bliver ansat som professorer. Det fastslår videnskabsminister Helge Sander på baggrund af sagen om ansættelsen af to professorer på FAOS ved Københavns Universitet

Læserne skriver

Debat fra dagens avis

Professortitler var universitetets initiativ

Der er ingen organisationer, der har 'købt' sig til professorer på Københavns Universitet

Universiteters legitimitet er under pres

Information og FORSKERforum har i den seneste tid sat spørgsmålstegn ved, om de to professorer på FAOS ved Københavns Universitet kan ses som uafhængige, når de er sponsoreret af de dominerende aktører på det felt, som de forsker i

Minister ind i forsker-sag

"Betænkeligt" og "Helt uantageligt" Sådan lyder det fra både Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti om det faktum, at Dansk Arbejdsgiverforening (DA) i forbindelse med en millionbevilling fik udnævnt to forskere til professorer på forsknings-center FAOS ved Københavns Universitet

Foder til aberne

Det kan undre såre, at den øverste leder på Københavns Universitet har tilpasset sig de nye markedsforhold i jernindustrien så hurtigt, at der ikke er antydning af betænkelighed eller forbehold

Universitetsekspert: Det er helt grotesk

Jens-Erik Kristensen, der er ekspert i universitetshistorie, kalder brevene fra DA, DI og CO-industri for ’langt ude’. Han mener, at grænserne for den eksterne indblanding er rykket

FAOS: Ideen kom fra universitetet

Det var folk på Københavns Universitet og ikke arbejdsmarkedets parter, der fik idéen til at få Jesper Due og Jørgen Steen Madsen ansat som professorer, siger centerleder Søren Kaj Andersen

Sider

Mest læste

  1. Den meget roste, danske indretning af arbejds-markedet er truet, mener en række eksperter. De peger på, at bl.a. faldende medlemskab af a-kasser og stigende mobilitet kan undergrave flexicurity-modellen
  2. Tidligere storstrejker har været en gevinst for lønmodtagerne. Det har ført til 37 timers arbejdsuge, en sjette ferieuge og lønstigninger. Nu ser det ud som om, at en ny storstrejke er under opsejling, og de offentligt ansatte står historisk samlet
  3. Platforme, der tilbyder tjenester som rengøring og børnepasning, skal aflevere informationer til skattevæsnet.