Organisation

FAOS

Afhængig forskning

Hvis universiteterne vil bevare den uafhængighed og troværdighed, som er deres eksistensberettigelse, må man sikre sig klare linjer for deres forskningsvirksomhed

KU: Ingen problemer med FAOS

Dekan Troels Østergaard Sørensen mener ikke, at det er et problem, at privat finansierede centre som FAOS kan benytte sig af Københavns Universitets navn, når de optræder i medierne. Men man skal være opmærksom på tendensen, siger han

Uafhængig forskning er FAOS' styrke

FAOS's finansiering kommer fra både lønmodtager- og arbejdsgiverside og fra et offentlige, og den bredde sikrer mod indblanding i forskningen

Universitet kritiseres for FAOS-model

Forskerne fra FAOS har med private midler købt sig ind på Københavns Universitet og dermed fået del i stedets prestige. Det devaluerer idéen om den uafhængige universi-tetsforsker, mener kritikere, der ser FAOS-modellen som udtryk for en generel tendens

FAOS er pionerer

En artikel bragt i gårsdagens Information insinuerer med overskriften 'Eksperter bliver betalt af arbejdsmarkedets parter', at de udtalelser, der kommer fra medarbejdere ved FAOS om aktuelle arbejdsmarkedsspørgsmål, er præget af de finansierende parter

Eksperter bliver betalt af arbejdsmarkedets parter

Forskerne fra FAOS ved Københavns Universitet bliver flittigt brugt som eksperter i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Men centrets forskere er betalt af de involverede parter

Ny overenskomst mindsker risiko for storkonflikt

Den nye overenskomst for medarbejdere i staten giver pæne lønstigninger og dermed mindre risiko for storkonflikt. Men FOA og Sygeplejerådet kræver endnu mere i løn

Løkke: Vi har ikke givet os

Regeringen giver fem mia. i lønløft ad omveje. Pia Kjærsgaard forventer, at parterne nu vil vise solidaritet med de lavtlønnede. Men der er slet ikke tale om et reelt løft, mener arbejdsmarkedsforsker

Tradition versus fornyelse

LO's medlemsforbund har efterhånden fundet deres favoritter til det kommende formandsvalg. Men det er stadig helt uforudsigeligt, hvem LO i næste måned vælger som Hans Jensens efterfølger

Forskere: Opgiv den danske aftalemodel

Fagbevægelsen er nødt til at opgive drømmen om at bevare den danske aftalemodel, som den ser ud i dag, vurderer arbejdsmarkedsforskere

Sider

Mest læste

  1. Den meget roste, danske indretning af arbejds-markedet er truet, mener en række eksperter. De peger på, at bl.a. faldende medlemskab af a-kasser og stigende mobilitet kan undergrave flexicurity-modellen
  2. Tidligere storstrejker har været en gevinst for lønmodtagerne. Det har ført til 37 timers arbejdsuge, en sjette ferieuge og lønstigninger. Nu ser det ud som om, at en ny storstrejke er under opsejling, og de offentligt ansatte står historisk samlet
  3. Platforme, der tilbyder tjenester som rengøring og børnepasning, skal aflevere informationer til skattevæsnet.