Organisation

Farvandsvæsenet

Interview
4. februar 2009

Et fags forlis

Det gik rigtig godt for fysisk oceanografi: Klimaforandringerne betød udsigt til flere forskere og en ny masteruddannelse. Så kom nedskæringer og massefyringer på Naturvidenskab på Københavns Universitet. Som sidste mand på skuden bestemte lektor Niels Højerslev sig derfor til at lukke og slukke
Institut for Fysisk Oceanografi lukker endegyldigt den 30. september, når lektor Niels Højerslev går af.
30. juni 2005

LÆSERBREVE

Søsikkerheden i de danske farvande Som svar på Torben Ethelfelds læserbrev i Information den 14. juni, kan jeg oplyse, at de danske farvande omfatter dels territorialfarvandet, hvor Danmark ensidigt kan fastsætte lodspligt, dels de danske stræder (Storebælt, Lillebælt og Øresund), hvor Danmark ikke har denne mulighed for skibe, der sejler i transit mellem Nordsøen og Østersøen...
28. januar 2003

Lodser vil sejle uden om Jensby

Forsvarsmininster Svend Aage Jensby (V) er for sløv og savner både kendskab til og interesse for skibsfart, mener søfartens ledere, der nu vil løsrives fra ministeriet
18. juli 2002

Sorte pletter på søkortet

For første gang dokumenteres det, at der er risiko for skibskollisioner særlige steder i danske farvande
26. juni 2001

FOLK

Margrethe II *Hendes Majestæt d. II. deltager i forberedelserne til forestillingen Kærlighed i skarnkassen på Tivolis Pantomimeteater. Derfor stiller hun også op til et pressemøde efter den åbne prøve i dag...