Organisation

Finanstilsynet

Nyhed
10. februar 2011

Danske Bank er blevet statens hovedpine

Et politisk flertal kræver, at Danske Bank opretter en kapitalreserve, for staten har ikke råd til at lade banken krakke. Men den danske stat er selv skyld i, at Danske Bank er vokset så stor
Danske Bank er Danmarks suverænt største pengeinstitut. Det gør Danmarks økonomi enormt sårbar over for et krak eller blot problemer i banken.
Leder
8. februar 2011

Bankernes skæbnesymfoni

Hverken Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finanstilsynet eller Finansiel Stabilitet kunne gennemskue dybden af Amagerbankens krise
Nyhed
8. februar 2011

Finanstilsynets rolle i bankkrak skal granskes

Oppositionen kræver undersøgelse af Finanstilsynets rolle i Amagerbankens krak. Minister frikender tilsynet
Nyhed
2. november 2010

Britiske banker tog imod nigerianske korruptionsmillioner

Britiske banker hjalp korrupte nigerianske politikere med at flytte millioner af suspekte pund, viser ny rapport. Sagerne er langtfra enestående, og både banker og banktilsyn opfordres til at skærpe indsatsen mod hvidvask også i Danmark, hvor Finanstilsynet lover mere fokus på området
En ejendomshandel, hvor den nye ejer var et selskab ejet af guvernøren i den nigerianske delstat Bayelsa, men købesummen blev betalt af en nigeriansk forretningsmand, gik gennem den britiske storbank HSBC - her ses formand for banken, Stephen Green. En britisk domstol har siden kategoriseret handlen som en bestikkelsessag, og det er ikke et enestående tilfælde.
Nyhed
16. juni 2010

Finanstilsynet undersøger pengeudførsler for 350 mio.

Danske myndigheder undersøger pengetransaktioner på 350 mio. kroner ud af Danmark, primært fra danske somaliere. Nogle af pengene kan være ulovligt udført, og nogle frygtes at finan-siere terror. Langt de fleste går dog til investeringer og hjælp til slægtninge, siger eksperter og danske somaliere
Et større millionbeløb bliver kanaliseret tilbage til Somalia på en måde, der har vakt mistanke hos de danske myndigheder. I det krigshærgede land er mange helt afhængige af penge, der bliver sendt fra slægtninge i Vesten af uformelle kanaler, men størrelsen af beløbet, der bliver sendt tilbage og måden, det bliver sendt på, har vakt de danske myndighederes mistanke.
30. marts 2010

Redning

Grækenland har en redningskrans hvis de vil have den. Men det er IMF, der kaster den, mens Kina redder Volvo
Note
24. september 2009

Fælles finanstilsyn

EU-Kommissionen fremsatte i går et forslag om en overstatslig finans-vagthund, der hurtigt skal slå alarm, hvis økonomien eller finanssektoren er på vej i uføre. Tilsynet har fået navnet ESRB - European Systemic Risk Board...
Interview
23. juni 2009

’Bureaukrater og ukritiske politikere har hjulpet finanskrisen på vej’

Bureaukraterne i Bruxelles har sammen med ukritiske politikere gjort, hvad de kunne for at få den finansielle sektor på gyngende grund, kritiserer manden, der for staten er med til at rydde op i den sektor, hvor han har været i fire årtier
Myndighederne og særligt Finanstilsynet har reelt tvunget bankerne til at have færre penge på kistebunden. Det har kostet dyrt i krisetider,« mener Henning Kruse Petersen, der er bestyrelsesformand for det statslige selskab Finansiel Stabilitet, som rydder op efter de banker, der er gået ned på grund af finanskrisen.
Nyhed
18. juni 2009

Roskilde Bank var bomben under alle danske banker

Det tog fart fra 2005 og frem, hvad man var klar over i Finanstilsynet. I forsommeren 2008 var situationen i Roskilde Bank helt ude af kontrol. Derfor er der kritik af bankernes -vagthund- fra Rigsrevisionen.
Nyhed
5. juni 2009

USA er bedre end EU til finansregulering

I kølvandet på finanskrisen sidste år forlangte Frankrig og Tyskland en global 'tilsynsarkitektur' for banksektoren. Men indtil videre er der mere kød på Obama-regeringens forslag til nye regulativer, end der er på EU-Kommissionens udspil
I Londons finansdistrikt er man ikke meget for planerne om øget global regulering af finansmarkederne. Indtil sidste efterårs krise har London ligesom New York nydt godt af at være et internationalt finanscenter.

Sider