Organisation

FN’s Menneskerettighedskomité

Leder
17. oktober 2019

Langvarig isolation af indsatte er en barbarisk straf, som omgående burde afskaffes

Antallet af indsatte i danske fængsler, der idømmes isolationsstraf, er steget eksplosivt. Og nu viser det sig, at den danske praksis for idømmelse af isolation ifølge juridiske eksperter er i strid med menneskerettighederne. Det bør få regeringen til at skride ind
Isolation er noget af det mest indgribende, et menneske kan blive udsat for. Ifølge Dignity – Dansk Institut Mod Tortur kan afsondringen fra andre medføre »angst, depressioner og decideret sindssygdom«.
Baggrund
28. august 2017

FN: Selv krige har regler

Angreb på hospitaler og andre sundhedsfaciliteter udgør et klokkeklart brud på folkeretten, siger eksperter. Men FN’s Sikkerhedsråd kan indtil videre ikke blive enige om at indbringe Syrien for den Internationale Straffedomstol i Haag
Nyhed
24. august 2017

Flygtningenævnet: Vi tager kritikken fra FN meget alvorligt

Asylansøgere bliver ikke udsendt til tortur og forfølgelse af Flygtningenævnet, siger nævnets formand, der afviser beskyldningerne fra professor Jens Vedsted-Hansen
Kommentar
13. maj 2017

Saudi-Arabien fortjener boykot og isolation

Jeg har selv oplevet det saudiske styres altopslugende kønsapartheid. Derfor er det mig helt ubegribeligt, at verdenssamfundet accepterer, at landet nu har fået plads i FN’s Kvindekommission, hvis rolle er at virke for ligestilling
Nyhed
16. juli 2016

FN kritiserer de seneste års danske asylstramninger

En ny rapport om Danmark fra FN’s Menneskerettighedskomité kritiserer blandt andet smykkeloven og stramninger af reglerne for familiesammenføring. Venstre vil ikke »ændre et eneste komma« på baggrund af rapporten
Flygtninge sultestrejkede foran Udlændingestyrelsen i sommeren 2015 på grund af lange sagsbehandlingstider for familiesammenføring. I dag 
 tager det endnu længere tid – som 
 udgangspunkt tre år.
Nyhed
22. september 2015

Flygtningenævnet får massiv kritik af FN-komité

FN’s Menneskerettighedskomité har udtalt kritik af Danmark i fire sager på én måned. ’Alvorligt’ og ’helt usædvanligt’, siger Flygtningenævnets formand
Ifølge den erfarne flygtningeadvokat Jens Rye-Andersen er Flygtningenævnet i dag meget tilbøjeligt til at vurdere en asylansøgers forklaring som utroværdig, hvis der er mindre uoverensstemmelser eller ting, der er usammenhængende i forklaringen. 
 Arkiv
Kommentar
27. november 2014

Ansvarsløs ansvarlighed

Den, der har ansvar uden at kunne blive draget til ansvar, ender i ansvarsløshed. Derfor kan det let koste os dele af vores menneskerettigheder, at regeringen ikke vil inkorporere en række af FN’s Menneskerettighedskonventioner i dansk ret
Nyhed
25. april 2014

Flygtningenævnet undergraver asylansøgeres klagemuligheder hos FN

Flygtningenævnet har i mindst 13 asylsager truffet afgørelser så kort tid før ansøgernes udrejsefrist, at det har været vanskeligt eller umuligt for asylansøgerne at benytte retten til at klage over afgørelsen til FN’s Menneskerettighedskomité
Information har kendskab til i alt 13 sager, hvori Flygtningenævnet har givet afslag så sent, at det har været vanskeligt eller umuligt for asylansøgerne at nå at klage til FN. I nogle af sagerne er afgørelsen kommet én arbejdsdag inden udrejsen, i andre tilfælde få timer inden udrejsen.
  • Baggrund
    28. august 2017

    FN: Selv krige har regler

    Angreb på hospitaler og andre sundhedsfaciliteter udgør et klokkeklart brud på folkeretten, siger eksperter. Men FN’s Sikkerhedsråd kan indtil videre ikke blive enige om at indbringe Syrien for den Internationale Straffedomstol i Haag