Organisation

Folkekirken

FOLK

FOLK fra dagens avis

Ud med Gud! Nej, ikke af grundloven

Folkekirkens medlemstal siver. Menings-målinger viser flertal for at skille stat og kirke. Men det spærrer grundloven for, og den er nærmest umulig at ændre. Snildere greb er på tale

Et sprog til uvisheden

Tidligere havde vi statskirken til at fortælle os, hvad vi skulle mene, men i dag er markedet for religion liberaliseret og den kollektive kristne gudstro skiftet ud med en individuel åndelig søgen

Den folkelige kirke

Fyldte kirker juleaften kan måske ses som udtryk for en vis kollektiv erfaring af, at der er noget helt elementært menneskeligt og metafysisk på færde i kirken. Måske kan kirken ligefrem symbolisere et slags korrektiv til horisontindsnævring i form af nykapitalisme, materialisme og vækstideologi

Kirketvang

Alle fødsler og dødsfald skal meldes til folkekirken, uanset om det drejer sig om katolikker, baptister, jøder eller muslimer

Duellen: ’Folkekirken er forbrugssamfundets livsforsikring’

Kristendommen har omstillet sig til de behov, moderne mennesker stiller til troen, mener Morten Thomsen Højsgaard, ph.d. Generalsekretær for Bibelselskabet

Duellen: ’Folkekirken har ikke patent på næstekærlighed’

Det høje medlemstal i Folkekirken skyldes alene, at danskerne ikke har taget stilling til deres kontingent, mener Anders Stjernholm fra Ateistisk Selskab

Folkekirken står stærkt

Når danskere siger: ’Jeg er ikke særlig kristen’, betyder det hyppigt, at de ikke går i kirke om søndagen – men er fast kirkegang udtryk for sand kristendom? Jeg mener, det er en misforståelse, som skyldes en pietistisk farvet opfattelse af kristendom og religion. Min påstand er, at folkekirkekristendommen står langt stærkere, end det sædvanligvis antages.

Lille nok til et alterbæger

Charmen ved biskopperne er bl.a., at de har demokratisk mandat ved at være valgt af alle deres stifts menighedsrådsmedlemmer og præster

Fri folkekirken fra synlighedshungrende politikere

Folkekirken har brug for beskyttelse mod den finansministerielle effektivitetslogik og moderne, rodløse politikere, der hele tiden skal være synlige og lave reformer for at blive genvalgt. Stabilitet er alfa og omega for en traditionsstyret institution, og det kan et rigtigt sammensat kirkeråd sikre

Sider

Mest læste

  1. Når tre ud af fire danskere er medlem af folkekirken, handler det ikke så meget om religiøsitet eller kirkegang, men om at det for flertallet bare føles mest romantisk og ’rigtigt’ at blive gift i kirken, skriver religionssociolog Mette Birla Krøll i sin kronik i spiritualitetsserien
  2. Hver weekend besvarer Brevkassen to spørgsmål med to svar til hver. Her er en mor i tvivl om, hvorvidt hendes børn skal gå på en kristen friskole
  3. Alle mennesker har brug for et sted uden for enhver fornuft. Derfor bliver den militante ateisme underligt gammeldags i sin iver efter at afvise religionen og det irrationelle
  4. Afkristning. Navngivning og konfirmation, bryllupper og begravelser skal også være ceremonier, der intet har med Gud at gøre, og præsterne skal ud af folkeskolen
  5. Tidehverv prædiker, som fanden læser Biblen, Folkekirken er delt som vandene, og flokken flygter. Derfor har Folkekirken brug for folkekirkelige forbilleder. Og det skal hverken være Sørine Gotfredsen, Søren Krarup eller Tidehverv
  6. Når hver fjerde kvindelige præst har oplevet diskrimination fra en mandlig kollega, så handler det ikke bare om nogle få konservative præster, men om et mere udbredt problem. Derfor bør folkekirken ikke være undtaget ligebehandlingsloven, når der ansættes præster
  7. Forfatterne til bogen 'Gudløse hjerner' har taget fløjlshandskerne af. De vil ikke vende den anden kind til, når den nye ateismes foregangsmænd og disciple uden historisk bevidsthed eller sans for eksistentielle spørgsmål rykker religionskritikken stadig tættere på totalitarismen, siger de
  8. Sidste år meldte 24.728 personer sig ud af folkekirken. Det er en rekord, der varsler om ændring af kirkens stilling