Organisation

Folkekirken

Læserbreve

Læserbreve fra dagens avis

Selv ateister kan trænge til lidt gud

Alle mennesker har brug for et sted uden for enhver fornuft. Derfor bliver den militante ateisme underligt gammeldags i sin iver efter at afvise religionen og det irrationelle

FOLK

FOLK fra dagens avis

Ud med Gud! Nej, ikke af grundloven

Folkekirkens medlemstal siver. Menings-målinger viser flertal for at skille stat og kirke. Men det spærrer grundloven for, og den er nærmest umulig at ændre. Snildere greb er på tale

Et sprog til uvisheden

Tidligere havde vi statskirken til at fortælle os, hvad vi skulle mene, men i dag er markedet for religion liberaliseret og den kollektive kristne gudstro skiftet ud med en individuel åndelig søgen

Den folkelige kirke

Fyldte kirker juleaften kan måske ses som udtryk for en vis kollektiv erfaring af, at der er noget helt elementært menneskeligt og metafysisk på færde i kirken. Måske kan kirken ligefrem symbolisere et slags korrektiv til horisontindsnævring i form af nykapitalisme, materialisme og vækstideologi

Kirketvang

Alle fødsler og dødsfald skal meldes til folkekirken, uanset om det drejer sig om katolikker, baptister, jøder eller muslimer

Duellen: ’Folkekirken er forbrugssamfundets livsforsikring’

Kristendommen har omstillet sig til de behov, moderne mennesker stiller til troen, mener Morten Thomsen Højsgaard, ph.d. Generalsekretær for Bibelselskabet

Duellen: ’Folkekirken har ikke patent på næstekærlighed’

Det høje medlemstal i Folkekirken skyldes alene, at danskerne ikke har taget stilling til deres kontingent, mener Anders Stjernholm fra Ateistisk Selskab

Folkekirken står stærkt

Når danskere siger: ’Jeg er ikke særlig kristen’, betyder det hyppigt, at de ikke går i kirke om søndagen – men er fast kirkegang udtryk for sand kristendom? Jeg mener, det er en misforståelse, som skyldes en pietistisk farvet opfattelse af kristendom og religion. Min påstand er, at folkekirkekristendommen står langt stærkere, end det sædvanligvis antages.

Sider

Mest læste

  1. Alle partier er enige om en aftale om en udvidelse af genåbningens fase 2. Nogle områder må åbne straks.
  2. Tidehverv prædiker, som fanden læser Biblen, Folkekirken er delt som vandene, og flokken flygter. Derfor har Folkekirken brug for folkekirkelige forbilleder. Og det skal hverken være Sørine Gotfredsen, Søren Krarup eller Tidehverv
  3. I anledning af Peter Kemps udlægning af den barmhjertige samaritan
  4. Først lancerede den tyske venstrefløj ideen og senere har de britiske EU kritikere fulgt op - nemlig, at EU i virkeligheden er baseret på Hitlers stormagtdrømme. Siden er der blevet spekuleret i, hvem det er, der trækker i trådene bag kulisserne i dagens EU - om det er den logeagtige sammenslutning Bilderberg eller Den Trilaterale Kommision, der også består af magtfulde mennesker?
  5. Sidste år meldte 24.728 personer sig ud af folkekirken. Det er en rekord, der varsler om ændring af kirkens stilling
  6. Stadigt flere melder sig ud af folkekirken. Knap 20.000 i år. Debatten om folkekirkens krise raser. Skærer vi al virakken om ’homovielser’ og ’tivolisering’ af kirken bort, står det interessante spørgsmål tilbage: Hvad kan kirken egentlig tilbyde det moderne menneske, som det ikke kan få andre steder?
  7. Sognepræst Stine Munch er medstifter af nettidsskriftet ’Nyt Babel’, der vil rense folkekirken for pop og tale ligeud om Gud: ’Du skal glemme dig selv. Det handler om at tjene næsten,’ siger hun
  8. Afkristning. Navngivning og konfirmation, bryllupper og begravelser skal også være ceremonier, der intet har med Gud at gøre, og præsterne skal ud af folkeskolen