Organisation

Folkekirken

Fanden er løs i Tørring og Hammer

En midtjysk kirkefejde har udartet sig så vildt, at biskoppen har måttet lave en ’samarbejdsplan’. Den går ud på, at parterne skal holde sig fra hinanden

Tilbagegang i fremgang

Folkekirkens fortalere stabiliserer talmystisk succeskriterium

Mytteri i folkekirken

Kirkens højrefløj opfordrer til boykot af præster og biskopper, der er homoseksuelle eller går ind for kirkevielse af homoseksuelle

Kirkeudvalg har svigtet sin opgave

Kirkens folk argumenterer, at de løser en række statsopgaver, som alle bør være med til at betale, som registrering af nyfødte og døde. Lad os målrette statens tilskud til det

Kierkegaard og kampen om kirken

Kierkegaard er blevet en uomgængelig teologisk autoritet, der stadig dominerer dansk teologi, mens Grundtvig nærmest blot er en kulturel og national ikon. Det på trods af, at Kierkegaards teologi fastholder kirken i sine dogmer, hvorimod Grundtvig gav muligheden for fornyelse

Det, Gud mener, er ... øeehh

Folkekirkeudvalget har sprængstof mellem hænderne. Teksten i debatoplægget er præget af varsomhed

Efter store bededag falder kirkens bedeslag

Den danske folkekirke er i krise. I maj kommer et regeringsnedsat udvalg med forslag til udveje. Hidsig ballade forestår: Hvem skal styre folkekirken?

Kierkegaard er forargelsens frø i folkekirken

Kierkegaard var en kristen forfatter, og det er også sådan, man skal læse hans samfundskritik. Det mener teologerne, der ikke kan undgå at forholde sig til Kierkegaard, selv om han til sin død var stærkt kritisk over for kirken. Så kritisk, at de teologiske lærde undgik ham i 70 år, og var nær ved at miste ham til de kulturradikale!

Giv plads til religionens forskellighed

Debatten om homovielser viser, at vi ikke anerkender kirken på kirkens præmisser. Retten til forskellighed er muteret til en nivellering af reelle kulturelle udsving – vi har kun plads til det, der ligner vores egen betonhumanisme

Det moralske frirum

Kirken kan en masse i det moderne samfund, men den kan ikke fungere som moralsk autoritet, skriver Rune Lykkeberg

Sider

Mest læste

  1. Hver weekend besvarer Brevkassen to spørgsmål med to svar til hver. Her er en mor i tvivl om, hvorvidt hendes børn skal gå på en kristen friskole
  2. Når tre ud af fire danskere er medlem af folkekirken, handler det ikke så meget om religiøsitet eller kirkegang, men om at det for flertallet bare føles mest romantisk og ’rigtigt’ at blive gift i kirken, skriver religionssociolog Mette Birla Krøll i sin kronik i spiritualitetsserien
  3. Alle mennesker har brug for et sted uden for enhver fornuft. Derfor bliver den militante ateisme underligt gammeldags i sin iver efter at afvise religionen og det irrationelle
  4. Når hver fjerde kvindelige præst har oplevet diskrimination fra en mandlig kollega, så handler det ikke bare om nogle få konservative præster, men om et mere udbredt problem. Derfor bør folkekirken ikke være undtaget ligebehandlingsloven, når der ansættes præster
  5. Forfatterne til bogen 'Gudløse hjerner' har taget fløjlshandskerne af. De vil ikke vende den anden kind til, når den nye ateismes foregangsmænd og disciple uden historisk bevidsthed eller sans for eksistentielle spørgsmål rykker religionskritikken stadig tættere på totalitarismen, siger de
  6. Tidehverv prædiker, som fanden læser Biblen, Folkekirken er delt som vandene, og flokken flygter. Derfor har Folkekirken brug for folkekirkelige forbilleder. Og det skal hverken være Sørine Gotfredsen, Søren Krarup eller Tidehverv
  7. Afkristning. Navngivning og konfirmation, bryllupper og begravelser skal også være ceremonier, der intet har med Gud at gøre, og præsterne skal ud af folkeskolen
  8. Troen måtte aldrig blive et langhåret og teoretisk fænomen, man prædikede om i tomme kirker. Frimenighedspræst Peter Dyhr så det som sit kald at tage ud i samfundet og vise Gud frem