Organisation

Folketingets udvalg

Finansudvalget kapitulerer over for Folketinget

Finansudvalget har modsat sig, at andre udvalg fik adgang til dets mødelokale, fordi der lå hemmelige papirer i skufferne. Men skufferne viser sig at være tomme

Embedsmænd på slap line

Hvis embedsmændene kan kommunikere med et folketingsudvalg, uden en minister er til stede, opstår et ansvarstomrum. Som næstformand i DJØF, Per Hansen, fremhæver i Berlingske: »Grænsen mellem politiske og tekniske spørgsmål er ikke knivskarp.«

Anklage: Bødskov stækker folketinget

Justitsminister Morten Bødskov (S) begrænser ifølge medlemmer af Folketingets Retsudvalg og Integrationsudvalg mere end nogen anden minister udvalgenes adgang til ministeriets arbejde. Bødskov afviser i nogle tilfælde at svare på udvalgenes spørgsmål uden at belyse grundlaget for det