Organisation

Forsvarsministeriet

(Ud-)rensningsprocesserne

I det nye år vil jagten gå ind på dem, der trådte ved siden af i jægerbogssagen og skattesagen. Men hvad gør vi, hvis det viser sig, at problemerne stikker dybere og ikke kan afgrænses til nogle enkelte personers isolerede fejltrin?

Overstregninger i fangesag skal undersøges

Den kommende undersøgelseskommission om Irakkrigen skal også afdække, hvorfor Forsvarsministeriet i 2004 overstregede oplysninger om tortur af fanger i irakisk fængsel, inden Folketinget fik svar på et spørgsmål, mener forsvarsordførere

Hækkerup: Tænk, hvis danske indsatte blev slået og brændt med cigaretter

Det er udansk at acceptere tortur, siger forsvarsministeren efter afsløringerne af Irak-bataljonens hemmeligholdte indberetninger om fangemishandling i irakisk varetægt. Han lægger nu op til en større oprydning og vil blandt andet afskaffe den såkaldte brite-finte

Tom garanti: Fogh lovede at oplyse Folketinget om fangemishandling

Få måneder før Forsvarsministeriet hemmeligholdt fangemishandling over for Folketinget, garanterede daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen, at regeringen ville videregive eventuelle oplysninger om mishandling

Folketinget vildledt om irakiske fanger

Folketinget fik i flere tilfælde direkte forkerte oplysninger fra forsvarsminister Søren Gade (V), når ministeren under ministeransvar skulle besvare spørgsmål om håndteringen af irakiske fanger

Ministerium hemmeligholdt fangemishandling for Folketinget

Den danske Irak-bataljon rapporterede i 2004 om irakisk politis fangemishandling til Forsvarsministeriet. Men ministeriet hemmeligholdt rapporten og undlod at sætte en stopper for dansk medvirken til at tage fanger, der blev overgivet til irakerne

Oplysninger om fangemishandling blev overstreget i tilsynsrapport

Efter syv års hemmeligholdelse viser en aktindsigt nu, hvordan Forsvarsministeriet i 2004 overstregede oplysninger om irakisk fangemishandling i en rapport, som Folketinget havde efterspurgt. I de følgende år fortsatte de danske styrker med at deltage i tilfangetagelse af irakere, som blev udleveret til irakisk politi

’Helt normalt’ at fanger blev banket til at tilstå

Kurt Borgkvist gennemførte som militærjurist i Irak i 2004 et tilsynsbesøg på Al Makil-fængslet, og han er ikke i tvivl om, at irakisk politi mishandlede fanger. I sin rapport til Forsvarsministeriet beskrev han nøje fangernes anklager

Forsvarsministeriet afviser irakisk fangesag

Danmark kan ikke retsforfølges for fangemishandling i Irak, mener Forsvarsministeriet

Eksperter: TV 2 udviser dobbeltmoral i lækagesagen

TV 2 har været i Højesteret for at beskytte en kilde, som en af tv-stationens egne journalister efterfølgende selv har afsløret til flere kolleger. Flere medieeksperter peger på, at det har givet TV 2 et alvorligt forklaringsproblem

Sider

Mest læste

  1. Det er blevet tid til selverkendelse på direktionsgangene, hvor maskuline normer opretholder en skæv kønsfordeling. En svensk personalechef har taget første skridt og er gået til bekendelse
  2. Forsvaret er ved at opføre en række nye radarer til global aflytning i Hjørring. De såkaldte radomer er under mistanke for at indgå i det globale aflytningsnetværk Echelon Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) arbejder mod vind og vejr for at opstille tre nye radome-radarer i Skibsbylejren ved Hjørring...
  3. Over de seneste uger har afsløringer om brud på forvaltningsretlige principper i toppen af Forsvaret ført til, at fem topfolk nu undersøges for inhabilitet og nepotisme. Information giver et overblik over sagerne og hovedpersonerne
  4. Det er en meget erfaren mand, forsvarsminister Peter Christensen (V) har valgt til ny forsvarschef, men også en udpræget skrivebordsgeneral, der har befundet sig på de bonede gulve de sidste femten år, mens danske soldater har kæmpet ansigt til ansigt i Basra og Helmands ørkensand, kastet hundredevis af flybomber i Libyen, Irak og Syrien og fanget bunkevis af pirater i Adén-bugten
  5. Som overkonstabel ved ingeniørtropperne fik Ernst Nielsen i 1971 besked på at opsætte spanske ryttere og rulle pigtråd ud, fordi uvedkommende var brudt ind på den forladte Bådsmandsstrædes Kaserne. 48 år efter sin afspærring var han forleden på genbesøg på Christiania
  6. En gruppe mænd havde hele livet en fælles hemmelighed, som de gik langt for at beskytte. Fortællingen om Ole Wivel og Knud W. Jensen er nærmest filmisk
  7. 18 irakere får delvist medhold i Østre Landsret i sagen om militær operation i 2004
  8. To topembedsmænd i Forsvarsministeriet er fritaget for tjeneste. Departementschefen overlever, men bliver holdt ud i strakt arm af forsvarsminister Trine Bramsen, der kritiserer, at alle advarsler blev overhørt i skandalen om svindel i Forsvaret