Organisation

General Electric

3. februar 2007

Globale koncerner appellerer om klima-indgreb

Ny alliance af virk-somheder og miljøfolk forpligter sig til at gå i spidsen med skrappe CO2-reduktioner
3. februar 2007

Klimarapport kan bryde isen i Washington

Bush-regeringen udsættes for et tiltagende pres fra Demokrater i Kongressen og et erhvervsliv, der ikke vil køres agterud i udviklingen af vedvarende energikilder
6. marts 2007

Lysindustrien: Drop vore glødelamper

Las os få energi-sparepærer ind via lovgivning på EU-plan, siger Connie Hedegaard
6. marts 2007

Om at se lyset

Fra aktuelle miljøministerdrøftelser i Oslo melder FN's Klimasekretariat, at det går trægt med at få landene til at bevæge sig mod en ny international klimaaftale til erstatning for Kyoto-aftalen, der udløber om fem år. Netop nu er det uklart, om landene overhovedet kan enes om, hvordan der skal forhandles, når de til december mødes påny. På europæisk plan får EU's stats- og regeringschefer chancen torsdag, når de mødes til topmøde for at vedtage en fælles energi- og klimapolitik. Her er prognosen, at man ikke vil kunne enes om en selvstændig EU-forpligtelse til 30 pct. CO2-reduktion i 2020 og heller ikke om et bindende mål om 20 pct. vedvarende energi, sådan som bl.a. Danmark og Sverige ønsker. Hvis politikerne således bliver ved at famle rundt i mørket styret af misforståede, nationalegoistiske interesser, må dagsordenen sættes af andre med lysere ideer.
9. december 2006

ANDRE AVISER MENER

LETTRE INTERNATIONAL Neoliberalismens apoteose *BERLIN, 8. dec. – I endnu højere grad end Singapore eller Texas repræsenterer Dubai apoteosen af de neoliberale værdiforestillinger i vor tids kapitalisme...
5. december 2005

Bush tror på frivillig indsats mod CO2 trods ringe effekt

USA er kun observatør på Montreal-mødet, men vil forsøge at overtale andre til en international klimaaftale fra 2012 og frem, der alene bygger på frivillighed
11. juli 2005

LÆSERBREVE

Den trojanske hest Islamiseringen af verden ligner historien om den trojanske hest, som var betegnelsen for en krigslist, udtænkt og udført af Odysseus under den trojanske krig...
21. maj 2005

Andre aviser skriver

20. MAJ - "Der går næppe en uge, uden at nogen fortæller præsident George W. Bush, at hans passive holdning til den globale opvarmning er håbløs forældet, at opfordringer til industrien om frivillige neskæringer af drivhusgas-udledninerne ikke virker, og at det, der er brug for, er et sæt af regler, der forlanger ofre af alle...
21. marts 2005

Mexicos døtre lider i stilhed

2.000 unge piger savnes, og mindst 370 er kidnappet, voldtaget og myrdet i Mexicos Chihuahua-provins siden 1993. De skyldige går fri, mens de lokale myndigheder torturerer uskyldige til tilståelse, siger Amnesty International i ny rapport – og kræver handling af præsident Fox
21. marts 2005

Mexicos døtre lider i stilhed

2.000 unge piger savnes, og mindst 370 er kidnappet, voldtaget og myrdet i Mexicos Chihuahua-provins siden 1993. De skyldige går fri, mens de lokale myndigheder torturerer uskyldige til tilståelse, siger Amnesty International i ny rapport – og kræver handling af præsident Fox

Sider

  • Nyhed
    4. april 2019

    Danica vil droppe investeringer i selskaber, der eksporterer våben til Saudi-Arabien

    Efter Informations afdækning af danske pensionsselskabers investeringer i firmaer, der leverer våben til Saudi-Arabien, skifter Danske Bank-koncernen nu kurs. Fremover vil man ikke længere investere i selskaber, der indgår nye aftaler om at eksportere militært udstyr til landet. Det sker for at bakke op om regeringens eksportforbud
    Saudi-Arabien er dybt involveret i krigen i Yemen. 14 af de 17 største pensionsselskaber har aktier i Saudi-Arabiens våbenleverandører, men Danica vil nu droppe investeringerne.