Organisation

Goldman Sachs

Venstre: DONG-aftale ligger fast

Dansk Folkeparti får ikke lov til at blokere for DONG-aftale, lyder det fra Venstre efter kritik af aftalen med amerikanske Goldman Sachs. Dermed ser den ud til at blive til en realitet. Men Dansk Folkeparti har ikke opgivet kampen

DONG-debat skæmmes af ideologiske misforståelser

Såvel højre- som venstrefløjen har fat i de forkerte argumenter, når salget af DONG diskuteres

DONG i sachs’en

Man oplever nu en S-finansminister realisere VK’s ideologiske vision ud fra den betragtning, at netop en superkynisk investor som Goldman Sachs kan trimme DONG til øget fokus på konkurrenceevne og indtjening

Corydon: DONG-salg handler ikke kun om prisen

Finansminister Bjarne Corydon fastholder, at den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs afgav det ’samlet set bedste bud’ på at blive ny medejer af DONG

Ding dong under de røde faner

Det kan godt være, skatteborgerne får noget ud af det, hvis DONG bliver børsnoteret til en høj værdi via aktiesalg til Goldman Sachs. Hvad Danmark mister til gengæld, var omdrejningspunkt for møde om salget hos Kritiske Aktionærer

Dansk pensionsselskab konkurrerede med Goldman Sachs om DONG-medejerskab

Finansministeriet havde et dansk alternativ til den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs som ny medejer i DONG. PensionDanmark afgav et bud – og til en højere pris end amerikanerne, siger kilder tæt på forhandlingerne

S-stemmer: Aftalen med Goldman Sachs ideologisk bestemt

Regeringen udmønter VK-regeringens gamle, ideologisk bestemte aftale om privatisering af DONG, siger kritikere. Bjarne Corydon medgiver, at staten selv kunne låne billigt til kapitaludvidelsen, men fastholder, at risikoen bør deles med private investorer

Rettidig omhu

At finanskrisens store skurk står til at få markant indflydelse i et selskab, der spiller en central rolle i den danske energiforsyning, bør give anledning til løftede bryn

Drop aftalen med Goldman Sachs

Jeg mangler stadig at høre det gode argument for, hvorfor en privatisering af DONG er en god idé. Hvis Corydon ligger inde med det, synes jeg, han bør komme på banen

Hvorfor tror Corydon ikke på den forretning, som Goldman Sachs tror på?

Staten kunne skaffe sig adgang til den fremtidige gevinst, som Goldman Sachs øjner, hvis staten selv optog billige lån til den udvidelse af DONG’s aktiekapital, som man nu vil lade Goldman Sachs om. Uforståeligt, siger fagfolk

Sider

Mest læste

  1. Når DONG og Goldman Sachs bjerger sig så overdådig en gevinst, er det nærliggende at antage, at der er andre, som har tabt. Er der en taber, er det den danske befolkning
  2. Nets er et skoleeksempel på, hvor galt det kan gå, når man lader private overtage vital infrastruktur. De udnytter deres monopol på betalingsløsninger til at malke os alle sammen for penge, der kunne være brugt bedre, skriver næstformand i FOA Thomas Enghausen i dette debatindlæg
  3. Information præsenterer ’Anklagebænken’. Et galleri af personer, der er anklaget for at bære et ansvar for krisen på tre niveauer i det amerikanske samfund: Washington, Wall Street og Main Street
  4. I euforien over valgresultatet må vi ikke glemme alle de områder, hvor de midterpartier, der gik frem, har forringet demokratiet og velfærden i Danmark. Her er ti konkrete eksempler, vælgerne skulle have straffet midten for, skriver Kasper Planeta Kepp i dette debatindlæg
  5. DONG’s efter planen kommende medejer, amerikanske Goldman Sachs, er forhadt og berygtet for sin skrupelløse satsning på at sikre profit ved at skabe spekulative bobler, der efterlader andre som tabere. ’En ubarmhjertig vampyrblæksprutte’, lyder ét skudsmål fra kritikerne, alt mens investerings-banken scorer branchepriser for sine evne til at kapre markedsandele
  6. ’Rigsrevisionen kan ikke af sagens dokumenter se, hvordan Finansministeriet ud fra beregningerne kom frem til den samlede vurdering af værdien af DONG,’ hedder det i ny beretning om det omstridte salg af energiselskabet
  7. De seneste 30 år har skiftende regeringer solgt en lang række offentlige selskaber til private aktører. Det har begrænset den demokratiske kontrol og statens indflydelse på centrale områder, mener professor
  8. Utilfredsheden med fagbevægelsens salg af forsikringsselskabet Alka er blot ét eksempel på en stigende modstand mod privatisering af vores fællesejede virksomheder. Protesten er glædelig, men ikke tilstrækkelig