Organisation

Gymnasieskolernes Lærerforening

Artikler
Nyhed
16. januar 2009

Eksperter: Fagene skal styrkes i gymnasiet

Mindre vægt på studieforberedelse, færre eksamener og mere vægt på det faglige niveau i gymnasiet. Sådan lyder følgegruppens anbefalinger til justeringer af gymnasiereformen
Gymnasielærere og rektorer har foreslået at reducere antallet af eksamener fra 11 til 9. Følgegruppen bakker op om det forslag, og det samme gør gymnasieeleverne.
17. september 2008

Det går ufattelig godt for de danske uddannelser, eller ...

Danmark er helt i front, når det gælder uddannelse, skriver Undervisningsministeriet på baggrund af den seneste OECD-rapport. Elever, studerende og lærere mener omvendt, at de danske uddannelser bliver ringere år for år, men hvem har egentlig ret?
Ifølge OECD sidder der i gennemsnit kun godt 20 elever i klasserne på de danske ungdomsuddannelser. Men det tal kan hverken Gymnasieskolernes Lærerforening eller Danske Gymnasieelevers Sammenslutning få til at stemme overens med virkeligheden.
23. juli 2008

Har videnskabsministeren en hemmelig plan?

Regeringen omtaler ofte sine ambitioner om uddannelse i verdensklasse. Men det aktuelle benspænd for den første generation af 'reform-studenter' kan næppe kaldes for verdensklasse
16. maj 2008

Socialt udsatte elever presses af kæmpeklasser i gymnasiet

1.g-klasser med over 30 elever går ud over de gymnasiefremmede elever. Meget store klasser betyder, at det faglige udbytte mindskes, og frafaldet stiger, siger forskere
15. maj 2008

Kæmpeklasser i gymnasiet efter sommerferien

Klassestørrelsen i 1. g vil i kølvandet på regeringsbesparelser mange steder ryge over 30 elever. Det er pædagogisk uholdbart især for socialt udsatte elever, mener Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
13. marts 2008

Demokratiet er levende

Den nye demokratikanon er som debatoplæg et velkomment tiltag, men som en facitliste til undervisningsbrug, bliver den af flere fagfolk afvist. Demokratiet er en variabel, der blandt andet opstår i samspillet med eleverne og udspringer af undervisningsformen, lyder kritikken
25. juni 2002

Ungdomsdannelse

»50 procent af en ungdomsårgang søger en gymnasial uddannelse enten på det almene gymnasium eller tekniske skoler og handelsskoler. Det kan ikke være rigtigt, at 50 procent af de unge går videre med en længerevarende eller mellemlang uddannelse...
19. maj 2003

Lyt til gymnasieeleverne

Hjemme ved middagsbordet sidder en fortravlet 1. g’er. Snakken går… også om den nye reform af gymnasiet. Afstanden mellem den 16-åriges ønsker til et nyt og anderledes gymnasium og de forhandlende uddannelsesordførere samt undervisningsministeren er tankevækkende...
24. maj 2005

Ikke Haarders reform

Eksperter vurderer, at Bertel Haarder vil pille gruppearbejde og tværfaglighed ud af gymnasiereformen. Og hvis fagligheden bliver svækket, er Haarder klar til indgreb
11. august 2005

Gymnasierektorer beskyldes for selv at være skyld i kaos

Reformkaos er rektorernes eget ansvar, mener politikere og gymnasielærere. Rektorformand afviser kritikken og glæder sig over Bertel Haardes lydhørhed

Sider