Organisation

Gymnasieskolernes Lærerforening

Demokratiet er levende

Den nye demokratikanon er som debatoplæg et velkomment tiltag, men som en facitliste til undervisningsbrug, bliver den af flere fagfolk afvist. Demokratiet er en variabel, der blandt andet opstår i samspillet med eleverne og udspringer af undervisningsformen, lyder kritikken

Læserne skriver

Debat fra dagens avis

Lærere går i sort

Uroen ulmer på gymnasier og folkeskoler. Torsdag nedlagde lærere på gymnasier og hf-kurser landet over arbejdet i protest mod en ny overenskomstaftale, som Akademikernes Centralorganisation (AC) har indgået med Amtsrådsforeningen på vegne af Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)...

Ungdomsdannelse

»50 procent af en ungdomsårgang søger en gymnasial uddannelse enten på det almene gymnasium eller tekniske skoler og handelsskoler. Det kan ikke være rigtigt, at 50 procent af de unge går videre med en længerevarende eller mellemlang uddannelse...

Lyt til gymnasieeleverne

Hjemme ved middagsbordet sidder en fortravlet 1. g’er. Snakken går… også om den nye reform af gymnasiet. Afstanden mellem den 16-åriges ønsker til et nyt og anderledes gymnasium og de forhandlende uddannelsesordførere samt undervisningsministeren er tankevækkende...

Ikke Haarders reform

Eksperter vurderer, at Bertel Haarder vil pille gruppearbejde og tværfaglighed ud af gymnasiereformen. Og hvis fagligheden bliver svækket, er Haarder klar til indgreb

Gymnasierektorer beskyldes for selv at være skyld i kaos

Reformkaos er rektorernes eget ansvar, mener politikere og gymnasielærere. Rektorformand afviser kritikken og glæder sig over Bertel Haardes lydhørhed

Gymnasiereformen skal forbedres

Siden skoleårets start har både elever, rektorer, lærere og forældre i det almene gymnasium rejst kritik af gymnasiereformen. Minister og forligspartier har lavet en evalueringsplan...

Koks i karakterskalaen

Allerede næste sommer indgår den nye karakterskala, når der er optag ved de videregående uddannelser. Undervisningsministeriet ved endnu ikke, hvordan de skal sammenligne de forskellige eksamenskarakterer

Gymnasiereformen stresser lærerne

Den nye gymnasiereform skaber store problemer for landets gymnasielærere, der føler, at de bruger for meget tid på møder og evalueringer - og for lidt på undervisning

Sider

Mest læste

  1. Det er glædeligt, at regeringen endelig har indgået en aftale om en bedre fordeling af landets gymnasieelever. Men en midlertidig aftale er ikke nok – gymnasierne har brug for en permanent løsning, skriver næstformænd i SF, Lise Müller og Serdal Benli, i dette debatindlæg