Organisation

Gymnasieskolernes Lærerforening

LÆSERBREVE

Ja, der hetzes og hades i Venstre Dagen efter et tilsyneladende angreb på statsministeren med miltbrandsporer skød hans partifælle og folketingskollega, Thor Gunnar Kofoed, ifølge TV 2’s tekst-tv skylden på visse indvandrere: »Vi har de seneste år set flere minoritetsgrupper i Danmark udtale direkte landsfjendske holdninger, og det er spørgsmålet om disse mennesker egner sig til at bo i Danmark...

LÆSERBREVE

Egocentricitet Hanne Reintoft skrev den 21. december, at det er hovmod at forestille sig en plads i det høje for os mennesker, der er det blodigste dyr på kloden. Det er jo nok ikke de mest blodige, der har fundet på religionen...

Tørnæs: Kritik er rent sludder

Gymnasielærerne mener undervisnings-ministeren med taxameterordninger og selvstyre på gymnasierne selv løber fra ansvaret. Ministeren afviser blankt

Ny struktur kan skade gymnasiereform

Gymnasiereformen vil ende i kaos, hvis den nye kommunereform flytter gymnasierne over til kommunerne, mener GL

Gymnasie-rektorer skal kunne fyre

Hvis ikke rektorer på landets gymnasier får mere magt, risikerer en historisk gymnasiereform at falde på gulvet, mener Ledernes Hovedorganisation. GL afviser udspillet

Det nye gymnasium

*Der er store forandringer på vej for den danske gymnasieskole, og nogle frygter, at det bliver forandringer til det værre – en skole, der får sværere ved at bryde den negative sociale arv...

Rektorer: Tidstyrani skal afskaffes

Gymnasierektorer ønsker en mere fleksibel arbejdskraft. Lærerne advarer mod at fjerne lysten ved arbejdet

Fortidens sønner

33 lærere udgjorde for et kvart århundrede siden projektarbejdets revolutionære fortrop i gymnasiet. Mange af dem ser ingen forløsning i fremtidens gymnasiereform. Tværtimod

RUC + Novo – Bertel2 = gymnasiereform

Engang blev projektarbejdet bandlyst af tidligere undervisnings-minister Bertel Haarder (V). Nu har den borgerlige regering med gymnasiereformen indført det igen

Projektarbejdets Århushistorie

På Marselisborg Gymnasium i Århus afskaffede lærerne for 20 år siden den sproglige og matematiske linje. Dengang stoppede Bertel Haarders reformer forsøget. Med den nye gymnasiereform gentages manøvren.

Sider

Mest læste

  1. Det er glædeligt, at regeringen endelig har indgået en aftale om en bedre fordeling af landets gymnasieelever. Men en midlertidig aftale er ikke nok – gymnasierne har brug for en permanent løsning, skriver næstformænd i SF, Lise Müller og Serdal Benli, i dette debatindlæg