Organisation

Hærens Officersskole

Frihed under ansvar fungerer

Krigsførelse, hvor målet ikke er at nedlægge fjenden, men at vinde lokalbefolkningen tillid, stiller øgede krav til soldaternes kunnen. Det forventes, at de kan håndtere etiske dilemmaer og være konstant omstillingsdygtige over for forandrende politiske tiltag. Men det er ikke noget problem, mener Lennie Fredskov Hansen, som er oberstløjtnant og chef for kaptajnuddannelsen på Hærens Officersskole

Forsvaret: Mangfoldighed er andet end antallet af nydanskere

Forsvaret har svært ved at rekruttere etniske minoriteter. En uges praktik for unge indvandrere er det eneste konkrete forsøg på at ændre det billede. Man burde bruge Forsvaret mere til at indgyde de unge noget disciplin, mener Fatima og Mohammed

Hvad foregår der i Bagdad?

Bølgen af terrorangreb har stået på siden USA's styrker blev trukket tilbage fra byerne i juni - hvorfor?

Forsvarets ledelse har glemt, hvordan man fører krig

Forsvaret ramler ind i fejlindkøb, milliardunderskud og tilbagevendende skandalesager. Flere kritikere mener, at forsvaret lider af samme problem som folkeskolen, hospitalerne og politiet: chefer uden professionel indsigt og en rigid centralistisk styring. Forsvarets ledere har ikke længere kamperfaring, men 'tosser bare rundt med management'

Roligere i Irak - og dog

Volden i Irak er styrtdykket de seneste måneder, men udviklingen kan hurtigt vende igen, advarer flere Irak-eksperter

Officerer advarer: Afghanistan-styrkens uddannelse er for kort

De ansvarlige officerer kritiserer og advarer om de forhold, de uddanner soldaterne under: De lærer ikke at bruge de køretøjer og våben, de skal kæmpe med i Helmand. Men det største problem er, at deres træning er for kort

Officerer får kortere uddannelse

Manglen på officerer får forsvaret til at halvere delingsførernes uddannelsestid, så de kan sendes på missioner hurtigere. Det vækker utilfredshed blandt de menige soldater og bekymring hos Socialdemokraterne

En usædvanlig amerikaner

General David Petraeus vil være et fortræffeligt valg til posten som øverstkommanderende i NATO, mener forskere og militærfolk, der betegner den populære topofficer som en højst usædvanlig amerikaner

En ø af håb i et land på randen af fortabelse

De danske soldater i Irak er sat til at løse en svær opgave. Torsdag kostede opgaven på ny et dansk liv. Men opholdet giver mening, når man mødes af en taknemmelig skoleinspektør og glade børn, der har fået nye klasselokaler, siger dansk soldat

Den lydløse dræber, der blev præst

Eksistens. Efter 26 år som præst i Munke Bjergby på Vestsjælland træder Stephen Egede Glahn, en af Danmarks første jægersoldater og senere efterretningschef, der var med til at afsløre et hidtil ukendt statskup, nu frem og fortæller om sit dramatiske liv som toptrænet dræber og sognepræst. Der findes ikke noget bedre i denne verden end at være præst, at tage del i andre menneskers glæder og sorger, deres arbejde og fester, fødsel og død, siger han

Sider