Organisation

ICTY

Krigsforbryder død efter at have drukket gift i retten

Onsdagens appelsag i FN-tribunalet i Haag om krigsforbryderen Slobodan Praljak endte dramatisk, da hovedpersonen drak gift kort efter at have fået stadfæstet sin dom på 20 års fængsel. Han døde efterfølgende på hospitalet

Slagteren fra Srebrenica dømt for folkemord

Den bosnisk-serbiske hærchef Ratko Mladic blev i går idømt livsvarigt fængsel for massakren i Srebrenica og et væld af andre krigsforbrydelser. En alvorlig advarsel til nutidens krigsforbrydere, siger eksperter

Krigsforbrydersag fortsætter uden dansk dommer

Retssagen mod den serbiske partileder Vojislav Seselj går videre, selvom den danske dommer Frederik Harhoff er kendt inhabil og taget af sagen. Skandale, mener eksperter

Kritikere opfordrer Haag-domstol til større åbenhed

I kølvandet på afsættelsen af dommeren Frederik Harhoff mener flere iagttagere, at offentligheden bør få mere indsigt i Jugoslavien-domstolens ændring af retspraksis for domfældelse af højtstående officerer

Fellow judges support ousted colleague’s criticism of Hague tribunal

Professor Frederik Harhoff believes his recent removal as judge from the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia was legally unwarranted, and some legal experts from within as well as outside the tribunal concur

Did a supporter of International criminal law turn into a stooge of the US?

The Polish born President of the International War Crimes Tribunal for the former Yugoslavia has been criticized by colleagues for having adopted a legal standard that ultimately could have lead to the acquittal of high-ranking Nazis at the Nürnberg trials

Lækkede dokumenter belaster chef for krigsforbryder-tribunal

Chefen for krigsforbryderdomstolen for det tidligere Jugoslavien, Theodor Meron, forsøgte ifølge lækkede diplomatiske indberetninger at få tidligere chefanklager Carla Del Ponte fyret, fordi hun modarbejdede amerikanske interesser. Indberetningerne afslører også, at USA’s ambassadør så Meron som ’et vigtigt aktiv’

Er den retskafne folkeretsforsvarer USA’s marionet?

Den polskfødte retsformand ved krigsforbrydertribunalet for det tidligere Jugoslavien, Theodor Meron, kritiseres af sine kolleger for at have indført en retspraksis, som i yderste konsekvens ville have kunnet føre til, at højtstående nazister var blevet frifundet under Nürnberg-processen

Ratko Mladic – kronen på værket

I dag indledes den sidste store retssag efter borgerkrigen i Eksjugoslavien mod en af krigens mest berygtede mænd, Ratko Mladic. Sagen vidner om tribunalets succes, men har ikke skabt den håbede forsoning, siger eksperter

Mest læste

  1. Den bosnisk-serbiske hærchef Ratko Mladic blev i går idømt livsvarigt fængsel for massakren i Srebrenica og et væld af andre krigsforbrydelser. En alvorlig advarsel til nutidens krigsforbrydere, siger eksperter
  2. The Polish born President of the International War Crimes Tribunal for the former Yugoslavia has been criticized by colleagues for having adopted a legal standard that ultimately could have lead to the acquittal of high-ranking Nazis at the Nürnberg trials