Organisation

IEA

Oliens pris

Det var ikke mangel på sten, der afsluttede stenalderen, og oliealderen ender ikke på grund af mangel på olie, mener optimisterne. Men har de ret?

Stormagter på olierov

Den irakiske olies betydning i den aktuelle konflikt mellem USA og Irak træder stadigt tydeligere frem. Rusland og Europa har størst interesse i den nuværende situation, hvor olieselskaberne har indgået lukrative kontrakter med Saddam Husseins regime. Kontrakterne træder i kraft, så snart FN’s sanktioner bliver ophævet. Tilbage står de amerikanske selskaber uden kontrakter overhovedet. Spørgsmålet er, om det har nogen betydning for krigsplanerne

Elever: Topkarakterer er ikke godt nok

Danske gymnasieelever ved markant mere om demokrati end unge i andre lande. Danske Gymnasieelevers Sammenslutning vil have suppleret den viden med reel indflydelse

Det kører ikke i olie

Dansk topembedsmand er på fagligt uunderbygget kollisionskurs med Det Internationale Energi Agentur

Den hemmelige formel

Syntetisk brændsel baseret på gas har længe været et godt alternativ til olien. Men det kræver politisk vilje og store økonomiske satsninger Oliepenge Selv om der arbejdes ihærdigt på at udvikle nye energikilder, vil vi i lang tid være afhængige af de fossile brændstoffer ikke mindst i lyset af den kraftige vækst i den tredje verden...

Ny forretning: ’Rent kul’

Vi har brug for mere kulkraft, siger Kina og Indien. Det gør bare pinen værre, mener miljøorganisationer Set fra syd Et af de vigtige stridspunkter på topmødet om klima i Haag var støtten til såkaldt ’ren kulkraft’...

Sidste forsøg på klima kompromis

Den hollandske miljøminister har lidt over et døgn til at redde en aftale om verdens klima Klimatopmødet i Haag er nået til et afgørende vendepunkt. Topmødets formand, den hollandske miljøminister Jan Pronk, har spillet ud med et forslag, som skulle presse parterne til at indgå et kompromis...

Olien er igen billig

Saudi-Arabien bryder aftalen mellem de olieproducerende lande og sender priserne på nedtur efter pres fra USA På kun to dage er prisen for en tønde råolie faldet med mere end syv procent, fra 31,10 dollar til 28,80...

Heldags-skolen er en dårlig idé

At lade skole og fritidshjem flyde sammen vil ødelægge børns muligheder for at udvikle kreativitet og venskaber Retfærd &Velfærd Skole- og institutionspolitik samt pædagogik er af afgørende betydning for, om børnene får en god og lærerig barndom...

Fingrene væk fra vores CO2-kvoter

Vil det Internationale Energiargentur blokere Danmarks vej mod en bæredygtig energisektor? ENERGI "Der er en stærk politisk vilje til at styre energisektoren hen imod det, der både i Danmark og internationale betragtes som samfundsøkonomisk ønskværdige mål...

Sider

Mest læste

  1. Den økonomiske genopretning skal være grøn, lyder appellerne både i Danmark og resten af verden. Men regeringens nye flyaftale er endnu et eksempel på, at klimaet ikke tænkes nok ind i coronapakkerne, lyder kritikken fra partier og fagfolk. Det grønne er en rød tråd i genopretningen, siger S
  2. Nedjusteret vækst, aftagende økonomisk aktivitet og mulig recession giver gevinst i form af færre CO2-udledninger, men bringer investeringerne i den grønne omstilling i fare – dog er der også nye grønne muligheder i de stimuluspakker, som er på vej
  3. Mens sol og vind buldrer frem, fylder a-kraften stadig mindre i den globale elforsyning. Dansk ekspert tvivler på den internationale energiindustris vilje til at risikere penge på nye a-værker
  4. Udbygningen af vedvarende energi buldrer af sted, men der er stadig meget store udfordringer, før omstillingen væk fra olie og gas kan gennemføres. Ikke mindst på forbrugssiden skal politikerne hjælpe udviklingen bedre på vej, siger det Internationale Energiagenturs direktør
  5. Efter flere års fald er energiforbruget i EU såvel som i Danmark igen begyndt at stige og fjerne sig fra målet om 20 pct. energibesparelser i 2020 og dermed fra Paris-aftalens fordringer. Den forstærkede økonomiske vækst er del af forklaringen. Fagfolk og brancher appellerer om øget indsats for energieffektivisering for at holde kursen
  6. For andet år i træk vokser de globale CO2-udledninger igen, stik mod alle appeller fra klimaforskere og krav fra klimastrejkende børn og unge