Organisation

IEA

Leder
1. juni 2011

Det spidser til

FOR KNAP 14 DAGE SIDEN bragte Financial Times en artikel under overskriften »IEA appellerer til OPEC om at øge olieproduktionen«. Det Internationale Energiagentur (IEA) var »meget bekymret« over presset på oliemarkedet og de stigende oliepriser, der risikerer at undergrave begyndelsen til ny økonomisk vækst
31. maj 2011

Grønne ngo'er: Regeringens klimaindsats svigter fatalt

Danmark slipper for hjemlige CO2-reduktioner ved at købe CO2-kreditter fra u-lande, men mange af u-landsprojekterne giver ingen ekstra klimagevinst, lyder det fra 22 førende grønne ngo'er
Danmark slipper for hjemlige CO2-reduktioner ved at købe CO2-kreditter fra u-lande, men mange af u-landsprojekterne giver ingen ekstra klimagevinst, lyder det fra 22 førende grønne ngo'er
Baggrund
31. maj 2011

Aldrig før har verden udledt så meget CO2

Den globale klimapolitik er i dyb krise, siger fagfolk og klimaledere i kor efter nye rekordudledninger af kuldioxid
Den globale klimapolitik er i dyb krise,  siger fagfolk og klimaledere i kor efter nye rekordudledninger af kuldioxid
3. maj 2011

Krav om indgreb mod olieselskabers profit

De store olieselskaber har i årets første kvartal noteret en stigning i profitterne på 40 pct. Profitter og priser vil stige i takt med presset på oliereserverne i USA og Storbritannien vil regeringerne gribe ind
Nyhed
13. januar 2011

Systemkrisen tilbage efter timeout: Olie og mad stiger på ny

Finanskrisen camouflerede for en tid den globale økonomis grundlæggende skisma med stigende pres på fossile energi- og fødevareressourcer, der ikke kan vokse i takt med behovene
Tusindvis af tunesere er gået på gaden siden den 8. januar i utilfredshed med både stigende fødevarepriser, sociale og politiske uretfærdigheder. Drengens skilt siger: 'Frihed til alle politiske fanger'.
Kommentar
11. november 2010

Klimakommissionens langsomme vision

Flere mål opstilles i Klimakommissionens rapport. Men vi kunne nå hurtigere resultater, hvis kommissionen havde analyseret, hvad det indebærer at opfylde dem. Der er nemlig behov for helt andre visioner
Leder
10. november 2010

Oliechokterapi

Måske er endnu et olieprischok dét, der skal til oven i alle IEA-advarslerne, før verden ser virkeligheden i øjnene
Nyhed
24. juni 2010

G20 freder subsidier til fossil energi

Lækket udkast til sluttekst fra den kommende weekends G20-møde tyder på, at de store lande skyder løftet om at afvikle statsstøtten til kul, olie og gas foran sig
Kulminearbejdere holder en pause i Zonguldak i Tyrkiet, men G20-landene har ingen planer om at skære ned for kullene.
Kronik
30. marts 2010

Vil verden bedrages én gang til?

Dæmoniseringen af Iran har længe været i gang med især USA og Israel som afsendere. En ny krig i en allerede ustabil del af verden kan blive en realitet, men spørgsmålet er blot, om medierne og resten af verden endnu en gang er villige til at lade sig manipulere og skræmme af truslen om masseødelæggelsesvåben?
Den iranske præsident Mahmoud Ahmadinejad mener, at Vestens bekymring for Irans atomprogram er overdrevet og unødvendig. og han nægter at lade sig intimidere af  trusler om sanktioner.
9. december 2009

Gratis for EU at skærpe klimamål til 30 procent

Økonomisk krise og kvoteoverskud gør det markant billigere at nå EU's klimamål end antaget, da man vedtog det for et år siden, viser nye beregninger. Det gør det indlysende, at EU nu går fra 20 til 30 pct. CO2-reduktion i 2020, siger ngo'er. EU-top mødes om sagen i morgen

Sider