Organisation

INDSAM

Integration for eliten

PÅ ONSDAG er Danmark blevet regeret i 100 dage af VK-regeringen og med Dansk Folkeparti som fast støtteparti og parlamentarisk grundlag. Ved sin tiltræden lovede statsminister Anders Fogh Rasmussen en lang række initiativer inden for de første 100 dage, blandt dem et »samlet udspil til en stramning af udlændingeloven og en forbedring af integrationsindsatsen...

Før var vi indvandrere - i dag er vi muslimer

Tidligere opfattede muslimer i Danmark sig primært som indvandrere. I dag identificerer de sig med deres religion, og det skyldes i høj grad, at islam er blevet centrum for mediernes omtale. Det mener foreningen Muslimer i Dialog

En saglig begrundelse

I sommer leverede Europarådets kommissær for menneskerettigheder, Alvaro Gil-Robles, en skrap kritik af den danske regering. »Danmark overtræder ubetinget en række menneskerettigheder – specielt omkring reglerne for familiesammenføring,« sagde han i et interview med Politiken...

Ingen taler mindretallenes sag

Danmarks etniske mindretal har reelt ingen politisk indflydelse, fordi de ikke kan finde ud af at organisere sig på landsplan. Det er et alvorligt demokratisk problem, mener Magtudredningens formand

Muslimsk tvang

Er det muligt, at folk gerne ville giftes med folk, der har samme livsanskuelse som dem selv?

Tallene var overdrevne

Der har næppe været så mange tvangs-ægteskaber som formodet

LÆSERDEBAT

Kunstfordøjelse Jeg har på nogen afstand fulgt med i omstruktureringen af Information. Som jeg forstår det, er tankegangen i store træk den at lade læserne på kulturområdet i høj grad selv fordøje kunsten eller kulturen, hvorfor der luges ud i anmeldelser og anden, hvad jeg vil kalde sekundær præsenta- tion af stoffet, så der i stedet kan fokuseres på at lade kunsten selv, eller kunstnerne, filosofferne, filmfolkene osv...

Tvangs-ægteskaber – fup, fakta eller fidus

Rådgivningscentrerne »Broen« og Indsams regnskabsroderi sætter spørgsmålstegn ved foreningernes generelle troværdighed. Er centrenes tal for forekomsten af tvangsægteskaber blandt etniske minoriteter i Danmark fup, fakta eller en god fidus?

Fogh i opgør med dansk slaphed

Statsminister Anders Fogh Rasmussen er med sit nye politiske program klar til et storstilet opgør med dansk slaphed og konsekvensløshed

Lokalt/globalt

Lokalt Indsam lukker efter krise *Indvandrerorganisationen Indsam overlevede ikke den krise, som organisationen røg ind i, efter at et uanmeldt revisionsbesøg i november 2001 konstaterede et gevaldigt rod i organisationens økonomi...

Sider