Organisation

Industrien

3F: send tillidsfolkene til u-landene

Fagbevægelsen reagerer nu på sagen om danske virksomheders svinende produktion i Indien. 3F foreslår, at det sociale ansvar i udlandet skal ind i det danske aftalesystem. Industriens folk er skeptiske

Biobenzin breder sig verden over

Det har gjort USA til verdens næststørste producent af ethanol efter Brasilien, og både landbruget, bilindustrien og Republikanerne taler nu begejstret om en fremtidig bilpark, drevet frem på majs og sojabønner...

Statsstøtte til nationalt symbol

oKan en industri have en så stor national affektionsværdi, at den gerne må få statsstøtte? Det er spørgsmålet i centrum for en kamp imellem de polske myndigheder og EU. De store polske skibsværfter, der var udgangspunkt for fagforeningens Solidaritet, er dybt afhængige af tilskud fra staten, og EU vil nu have en redegørelse for, hvornår den traditionsstærke, men forældede industri kan stå på egne ben...

Studenterproduktion

Rektor Søren Hindsholm undrer sig over, hvorfor Information "fylder spalterne med bestemte personers brok" (den 20. september). Det gjorde jeg også, da Information kontaktede mig...

Gamblernes hjemland forbyder online poker

På kun en uge har aktier i online-gambling i Europa og USA tabt ca. seks milliarder dollar efter en ny lov har forbudt banker at at overføre penge til firmaerne

Dansk Design Center og bundlinjen

I godt et år har Christian Scherfig siddet som direktør for Dansk Design Center - et af dansk designs vigtigste udstillingsvinduer. I godt et år har han arbejdet for et nyt skarpt fokuseret mål og formål for husets forhold til både designere og virksomheder. Det altoverskyggende mantra lyder: Der er bundlinie i design

Doha er død

Så er det slut. 149 lande har siddet om et fælles bord og kæmpet for en verdensomspændende handelsaftale i Doha-runden. Der var kritik af, at de store brugte hårde metoder, men de var der allesammen. Nu lukker et tidligt valgløfte det sidste håb

Våben uden grænser

Våbenindustrien har det sidste årti nydt godt af globaliseringen, mens aftaler for kontrol af den globale våbenhandlen stadig er nationale og regionale. Det giver sortlistede regimer rig mulighed for at købe våben på det globale marked

Multinational dominans vil kvæle kunsten

En opløsning af de nationale forvaltnings-selskaber vil resultere i multinational dominans uden hensyntagen til kulturel diversitet. Det mener danske Pia Raug, der repræsenterer over to millioner kunstnere på verdensplan

Miljøfolk: Profit for industrien men ikke for klimaet

Flyselskaberne skal tage sin del af ansvaret for luftforureningen, foreslår EU-Kommissionen. Mil-jøfolk mener, at der er indbygget profit til indu-strien, men ikke til kli-maet

Sider

Mest læste

  1. Verdens befolkning gik først i panik og så til lægen for et stik, der sikrede vaccine-producenter milliarder, men pandemien er afblæst for denne gang, siger Kåre Mølbak fra Statens Seruminstitut. I dag sættes der spørgsmålstegn ved WHO's uafhængighed, fordi pandemien udløste milliardkontrakter til vaccineproducenter
  2. Holdningen i EU og de store landbrugslande er i skred, konstaterer fødevareministeren Brugen af vækstfremmere i landbruget er på vej ud. Sådan kunne landbrugsminister Henrik Dam Kristensen konkludere i går på den danske regerings konference om antibiotika og resistensproblemer i Lyngby: "Vi er ved at nå dertil, at der også i EU-systemet er en vilje til at tage vækstfremmerne og hele antibiotika-problemet op til en politisk vurdering," sagde han...
  3. Især naturligt forekommende stoffer som arsenik og flour forgifter drikkevandet i Asien Vandforurening Verdens brønd er forgiftet. At klodens grundvand forurenes af nitrat og sprøjtegifte er en kendt sag, men at især naturligt forekommende stoffer som arsenik og flour ødelægger drikkevandet, er mere overraskende...
  4. Suzanne Brøgger kunne ikke skrive i København og flyttede for 35 år siden til Knudstrup. Huset og landskabet giver hende en fred og fordybelse, hun ikke har kunnet finde andre steder
  5. Hvad skal verden med begrebet om bæredygtig udvikling, hvis ikke det gælder for Nigeria?
  6. NATO's bombninger af Serbien går hårdt ud over kraftværker, broer og fabrikker. Delstaten var i forvejen præget af stagnation og arbejdsløshed PODGORICA - Efter fem ugers bombardementer mod Serbiens industri og infrastruktur er republikken sat 30, måske 50 år tilbage i tiden...
  7. Den globale turisme stiger kraftigt viser nye tal fra verdens turistorganisation. Imens forbereder amerikanere at sende turister til månen, og Brasilien vil rydde amazonskove for økoturisters skyld PALMA - Det moderne menneskes rejselyst og begær efter at besøge nye eksotiske rejsemål i ferierne synes ikke at kende nogen grænser...
  8. Der er intet videnskabeligt grundlag for at forbyde benmel i dyrefoder, siger veterinærinspektør i Fødevaredirektoratet. Industrien er træt af politikernes panikmeldinger Efter at fødevareminister Ritt Bjerregaard i går morges havde meldt ud, at hun støttede et fransk forslag om et totalt EU-forbud mod kød- og benmel i alt dyrefoder, tog hun senere på dagen en kovending i sagen...