Organisation

Industrien

Helge Sander trodser Bologna-processen

Det råd, som skal godkende og akkreditere uddannelser, bør ifølge Bologna-processen være helt uafhængigt af ministerierne. Sådan bliver det bare ikke i Danmark, for Helge Sander vil både udpege rådets medlemmer og have vetoret over dets beslutninger

Storskærm på Rådhuspladsen

*Fodboldkampe, koncerter og andre livearrangementer skal fra 2009 kunne ses på Nordeuropas største storskærm - og den skal være på Rådhuspladsen midt i København. I hvert fald, hvis det står til Dansk Industri...

Industrikulturindustrien kommer!

Vi gået ind i informationsalderen, og dermed er industrisamfundets kunst og kultur blevet kulturarv. Arbejdermuseet tyvstarter i morgen 'Industrikulturens år', hvor vi skal lære at vedkende os vores industrielle rødder

De gamle hvide mænd

Danmark sakker stadig længere bagud i forhold til resten af Europa, når det gælder ligestilling i erhvervslivet. Mens en tredjedel af de europæiske chefer er kvinder, udgør de i Danmark kun 23 procent. Samtidig er andelen af kvinder og udlændinge i bestyrelser den laveste i Skandinavien

Udbud og efterspørgsel af mennesker

Danmark og visse andre EU-lande har behov for arbejdskraft. Samtidig tiltrækker håb og ikke mindst et sort arbejdsmarked mennesker til Europa. Ny tale om kvoter kan give mening nogle steder, men det rejser på ny spørgsmålet om nationale arbejdsmarkeder i et EU uden grænser

Tavshed om industriens forhandlinger

Udvalgene har endnu ikke fået besked på at møde op igen i Industriens Hus på Rådhuspladsen. Derudover var der 'ingen kommentarer' fra topforhandlerne i CO-Industri og Dansk Industri...

Forhandlinger genoptages i morgen

Forligsmand Asbjørn Jensen indkalder CO-Industri og Dansk Industri til møde i morgen. Parterne opgav ellers forhandlinger lørdag

Overenskomst-forlig i industrien

Forhandlingerne begyndte i januar og brød sammen undervejs, men efter en bestemt opfordring fra forligsmanden er CO-Industri og Dansk Industri nu enige om rammerne. Industriens parter er enige om en treårig overenskomst...

Et gevaldigt selvmål

Halvdelen af amerikanske nobelpristagere fra de seneste syv år er født uden for USA. Halvdelen af ph.d.'erne er immigranter. Hos os anses udlændinge for besværlige og dyre i drift, skønt vores fremtid afhænger af dem. Derfor: UnderskudsDanmark bør snarest afløses af et overskudsDanmark

Jordskred undervejs i USA's klimapolitik

Al Gores effektive kampagne, regionale aftaler mellem delstater og udsigten til ny restriktiv national klimalovgivning får den amerikanske energibranche til at tø op

Sider

Mest læste

  1. Verdens befolkning gik først i panik og så til lægen for et stik, der sikrede vaccine-producenter milliarder, men pandemien er afblæst for denne gang, siger Kåre Mølbak fra Statens Seruminstitut. I dag sættes der spørgsmålstegn ved WHO's uafhængighed, fordi pandemien udløste milliardkontrakter til vaccineproducenter
  2. Hvad skal verden med begrebet om bæredygtig udvikling, hvis ikke det gælder for Nigeria?
  3. Især naturligt forekommende stoffer som arsenik og flour forgifter drikkevandet i Asien Vandforurening Verdens brønd er forgiftet. At klodens grundvand forurenes af nitrat og sprøjtegifte er en kendt sag, men at især naturligt forekommende stoffer som arsenik og flour ødelægger drikkevandet, er mere overraskende...
  4. Lektor i biokemi, Kwee, beklager sin kritik af mobilforskning foretaget af Kræftens Bekæmpelse. Eller gør hun?
  5. Flyselskaberne skal tage sin del af ansvaret for luftforureningen, foreslår EU-Kommissionen. Mil-jøfolk mener, at der er indbygget profit til indu-strien, men ikke til kli-maet
  6. Den medicinske behandling af psykiske sygdomme hviler på en illusion om at psyke og adfærd udelukkende er styret af biologi, skriver amerikansk neurolog i en ny bog