Organisation

Institut for Menneskerettigheder

Nyhed
8. juli 2016

Institut: Ny praksis fra Støjberg vil være ulovlig

Hvis Udlændingestyrelsen med henvisning til tilknytningskravet giver afslag på ægtefællesammenføring til danske statsborgere over 26 år, vil det være klart ulovligt, lyder det fra Institut for Menneskerettigheder
IMR opfordrer ’på det kraftigste’ Inger Støjberg til at revurdere sin beslutning om, at tilknytningskravet skal gælde for alle, og i stedet vælge ’en udvej, der er lovlig’.
Nyhed
23. juni 2016

Gravide med ulovligt ophold i Danmark har ikke adgang til lægekontrol, scanning og jordemoderbesøg

Danmark lever ikke op til menneskerettighederne, mener Institut for Menneskerettigheder, der i dag offentliggør en undersøgelse
Det er i strid med menneskerettighederne at nægte gravide migranter adgang til hjælp under graviditet, mener Institut for Menneskerettigheder. I dag henvender uregistrede gravide sig bl.a. til Røde Kors’ to sundhedsklinikker for personer, der opholder sig illegalt i Danmark. Arkiv
Interview
3. juni 2016

Haarders aftale kan være i konflikt med religions- og ytringsfrihed

Aftalen, som gør det ulovligt for religiøse forkyndere at billige en række lovovertrædelser som voldtægt og flerkoneri, kan være på kant med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Det vurderer Institut for Menneskerettigheder og en juraprofessor
Kultur- og kirkeminister Bertel Haarder (t.v.) kunne i tirsdags præsentere en politisk aftale om en række tiltag mod radikale religiøse forkyndere.
Nyhed
7. januar 2016

Menneskerettighedsinstitut vil støtte retssag mod Støjberg om udlændingestramning

Hvis nogen anlægger en retssag mod den treårsfrist for familiesammenføring, som Inger Støjbergs lovforslag L 87 vil gennemføre, vil Institut for Menneskerettigheder gerne støtte. Treårsfristen strider nemlig mod menneskerettighederne, mener instituttet
Syriske flygtninge demonstrerede sidste år foran udlændingestyrelsen i Ryesgade på Østerbro mod styrelsens lange sagsbehandlingstid af familiesammenføringer.
Leder
9. december 2015

Politisering

Tre års ventetid formentlig være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
Kommentar
26. november 2015

Menneskerettigheder er en investering, ikke en omkostning

Skal vi opfylde FN’s 17 udviklingsmål, er vi nødt til at se menneskerettighederne som et værktøj, der kan sikre de nødvendige investeringer – de skaber nemlig forudsigelighed, stabilitet og gennemsigtighed
Skal vi opfylde FN’s 17 udviklingsmål, er vi nødt til at se menneskerettighederne som et værktøj, der kan sikre de nødvendige investeringer – de skaber nemlig forudsigelighed, stabilitet og gennemsigtighed
20. november 2015

IMR advarer: Regeringen får hjemmel til at overtræde menneskerettighederne

Hvis ikke der indsættes en grænse for, hvor længe asylansøgere kan frihedsberøves, og for hvor længe de skal vente på at blive stillet for en dommer, får regeringen mandat til at træffe beslutninger i strid med menneskerettighederne, lyder den skarpe kritik fra Institut for Menneskerettigheder
Interview
19. maj 2015

’Jeg savner, at man politisk set forholder sig til diskriminerende vold’

Institut for Menneskerettigheder roser FN’s Racediskriminationskomité for at have forbedret sine rapporter, men peger stadig på ’skæverter’ i komiteens seneste rapport om racisme i Danmark
’Vi synes alle sammen, hadforbrydelser er en uting, og vi vil gerne af med det. Men vi har ikke haft særlig klare kriminalpræventive indsatser på dette område,’ siger Jonas Christoffersen
Nyhed
13. maj 2015

Institut for Menneskerettigheder foreslår ny mulighed for at undersøge PET’s virke

Folketingets kontroludvalg skal kunne få undersøgt specifikke sager, der har at gøre med efterretningstjenesterne. Det foreslår institut som reaktion på sagen om, hvilke oplysninger regeringen har fået efter terrorangrebet
Nyhed
20. februar 2015

Med terrorpakken kan FE overvåge danskere i udlandet – uden rettens ord

Forsvarets Efterretningstjeneste vil kunne overvåge danskere i udlandet på et alt for løst og retssikkerhedsmæssigt betænkeligt grundlag, hvis et nyt forslag fra regeringen bliver gennemført, mener tænketanken Justitia. Også Amnesty og Institut for Menneskerettigheder er skeptiske
Forsvarets Efterretningstjeneste vil kunne overvåge danskere i udlandet på et alt for løst og retssikkerhedsmæssigt betænkeligt grundlag, hvis et nyt forslag fra regeringen bliver gennemført, mener tænketanken Justitia. Også Amnesty og Institut for Menneskerettigheder er skeptiske

Sider

 • Feature
  23. marts 2019

  Danske domstole og anklagemyndigheden har strammet praksis på udvisningsområdet

  De danske domstole og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har i mere end et årti fået kritik for ikke at udvise kriminelle i det omfang, som en del af befolkningen og et flertal af partierne på Christiansborg har ønsket. Nu har praksis på området ændret sig. Information har gennemgået domme og opgørelser fra 2018 på udvisningsområdet
  I denne uge blev den kroatiske statsborger Jimmi Levakovic (ses på billedet med solbriller) på trods af 22 domme for kriminalitet ikke udvist af Danmark. Højesteret vurderede i sin begrundelse, at udvisning ville være i strid med Menneskerettighedskonventionen og dermed også EU-retten.
 • Nyhed
  10. december 2020

  Kvinder er mere skeptiske end mænd over for øremærket barsel til fædre

  Mænd går i højere grad end kvinder ind for de to måneders øremærket barsel til fædre, som EU kræver indført. 38 procent af fædrene går ind for øremærkningen, mens det samme kun gælder for 28 procent af kvinderne, viser ny undersøgelse
  Når de nyfødte skal passes, er det mor, der tager den største del af barslen. Og der er ikke stor opbakning til at give en øremærket barsel til mænd, viser undersøgelse.
 • menneskerettigheder
  10. juli 2021

  Politikerne blev advaret, og fredag faldt dommen: Danmark krænkede menneskerettighederne

  Det er i strid med menneskerettighederne, at Danmark i tre år afskar en syrisk flygtning fra at blive genforenet med sin kone, lyder dom. Politikerne vedtog reglerne trods klare advarsler om, at det kunne være ulovligt
  Venstres daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg i november 2015 på vej til forhandlinger om at hæve ventetiden på familiesammenføring fra et til tre år. Et af Støjbergs argumenter mod de daværende bekymringer var, at hendes embedsfolk ikke havde »kendskab til, at der i andre lovforslag på lignende vis er henvist til risikoen for, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i forbindelse med prøvelse af en konkret sag vil kunne nå frem til, at lovforslagets ordning ikke er forenelig med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention«.
 • Nyhed
  19. april 2011

  Hvid fosfor er et uhyggeligt våben

  Menneskerettighedsorganisationer og militæreksperter mener, at hvid fosfor er et unødvendigt angrebsvåben i krigen mod Taleban, men ISAF fastholder, at det napalmlignende stof er et fuldt lovligt våben, som frit kan anvendes, så længe konventionerne overholdes
  Bomber af hvid fosfor minder om napalm. Det selvantænder ved kontakt med huden, klistrer sig fast og bliver ved med at brænde så længe, der er ilt. Resultatet er alvorlige kemiske forbrændinger, som meget let medfører døden.
 • Statsborgerskab
  22. april 2021

  Eksperter: Ny aftale om statsborgerskab er ’stærkt bekymrende’

  Regeringens nye aftale med V, K og LA om retningslinjerne for at få statsborgerskab øger politiseringen af området og gør op med en liberal retsorden, lyder vurderingen fra to eksperter
  Eksperter er bekymrede over formuleringer i den nye aftale om principper for statsborgerskab, som regeringen har indgået med Venstre, De Konservative og Liberal Alliance. Billedet er fra grundlovsceremonien på Københavns Råsdhus i februar 2020, hvor knap 500 nye statsborgere i løbet af dagen kom forbi rådhuset.
 • Interview
  14. juli 2020

  Ekspert i indfødsret Eva Ersbøll går på pension: Tildeling af statsborgerskab er blevet politiseret

  Fra juli er juristen Eva Ersbøll gået på pension fra Institut for Menneskerettigheder. Trofaste Informationslæsere kender hende fra avisens spalter som en ekspert i indfødsret, der i årevis har bidraget til samfundsdebatten om hendes speciale. Hun kan se tilbage på en periode, hvor tildeling af statsborgerskab er blevet stadig mere politiseret i kampen mellem ’gavefløjen’ og ’rettighedsfløjen’
  ’Også ud fra en demokratisk synsvinkel er det at være borger i et land uden at have landets statsborgerskab utilfredsstillende. Så har man ikke lige rettigheder og indflydelse på det samfund, man er en del af, blandt andet gennem stemmeretten,’ mener indfødsretsekspert Eva Ersbøll.
 • Nyhed
  22. oktober 2019

  Lovforslag om fratagelse af statsborgerskab til fremmedkrigere får skarp kritik

  Med et hastelovforslag vil regeringen gøre det muligt at fratage fremmedkrigere deres danske statsborgerskab, hvis de ikke dermed bliver statsløse. Det skal afgøres administrativt uden forudgående dom af udlændingeministeren. Lovforslaget møder skarp kritik fra høringsparter
  Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) vil fremlægge et lovforlsag i begyndelsen af december, som bl.a. vil gøre en administrativ frakendelse af dansk statsborgerskab muligt, hvis en person har handlet til alvorlig skade for landets vitale interesser.  På billedet ses nu afdøde fremmedkriger Abu Khatta
 • Menneskerettigheder
  24. juni 2021

  Nye domme fra menneskerettighedsdomstolen sætter store spørgsmålstegn ved den danske FE-lov

  Masseovervågning kan godt være foreneligt med menneskerettighederne, fastslår menneskerettighedsdomstolen i to nye domme. Men det kræver nogle retsgarantier, som ikke umiddelbart er til stede i den danske lov om Forsvarets Efterretningstjeneste. Forsvarsministeriet er nu i gang med at analysere dommene
  Masseovervågning kan godt være foreneligt med menneskerettighederne, fastslår menneskerettighedsdomstolen i to nye domme. Men det kræver nogle retsgarantier, som ikke umiddelbart er til stede i den danske lov om Forsvarets Efterretningstjeneste. Forsvarsministeriet er nu i gang med at analysere dommene