Organisation

Integrationsministeriet

Velkommen til det danske fællesskab

Når man tvinger udlændinge til at underskrive erklæringer, så insinuerer man, at de nok ikke overholder grundlæggende danske retsprincipper

11.000 må søge indfødsret forfra

Regeringens aftale med Dansk Folkeparti betyder, at 11.000 ansøgere ikke behandles efter de regler, der gjaldt, da de søgte

Nye spilleregler om indfødsret

Flertal mod regeringen i Indfødsretsudvalget kan presse mere liberal politik igennem, håber S-ordfører

Dansk kulturarv styret og centraliseret

Steen Hvass ryster ikke på hånden over at skulle varetage den hastigt gennemførte nye Kulturarvsstyrelse. Han indrømmer ikke at have meget forstand på kunst, mere på arkæologi og administration. Men hvad indeholder kulturarven?

Indvandrer-boom på tekniske skoler

Antallet af indvandrere på de tekniske skoler er steget markant de sidste fem år. Forsker frygter, det fører til et mere etnisk og kønsopdelt arbejdsmarked

Ny lov tages måske af bordet

Regeringen vil undgå, at ny ordning om pasningstilskud skader integrationen. I stedet er loven udformet diskriminerende. Det vil nyt EU-direktiv sætte en stopper for

Poesi for ingen penge

Renoveringen af Utterslev Torv er endnu et fremragende kvartersløft-projekt. Og derfor har det mest med landskabelig poesi og menneskeligt rum at gøre

Et integreret ministerium?

Hastværket med at få fremlagt den 100 dage gamle regerings udlændingepolitik kan have svækket det nye integrationsministerium

Integration er sat i stå

Ministeriet for integration er i realiteten et udvandringsministerium – kun to kontorer beskæftiger sig med integration, mens over 20 tager sig af udlændingespørgsmål, fortæller embedsmand i ministeriet

En sælgers død

I to år har Hanna Ziadeh haft det svære job at sælge etnisk arbejdskraft til ’de mest lukkede og eksklusive arbejdspladser’ – de statslige. Om en måned er det slut, og ingen ser ud til at fortsætte arbejdet

Sider

Mest læste

  1. Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs forklaring i sagen om den ulovlige instruks om adskillelse af asylpar er alvorligt svækket, vurderer jurister på baggrund af en hidtil hemmeligholdt mailudveksling
  2. Et udrejsecenter på øen i Stege Bugt til bl.a. udlændinge på tålt ophold vil minimum være 1,8 million kroner pr. person i 2022. Det viser nye tal fra Finansministeriet
  3. Ifølge aftalen mellem Socialdemokratiet og støttepartierne kan flygtninge med to års arbejde fremover få lov at blive. Det kalder De Radikale ’det opgør, vi havde brug for’, mens den ny udlændingeminister Mattias Tesfaye omtaler det som ’en lille imødekommelse’
  4. Konkurrencestyrelsen advarer tolke mod at indgå koordineret indsats om ikke at arbejde for EasyTranslate.
  5. Birthe Rønn Hornbech burde have forstået, hvad hendes embedsmænd skrev til hende om at rette ind efter konventionerne, forklarede tidligere afdelingschef i Integrationsministeriet Kim Lunding fredag i Østre Landsret
  6. Senest har Udlændinge- og Integrationsministeriet overtrådt både dansk ret og internationale konventioner ved at udsende en instruks om, at alle asylansøgere under 18 år skulle adskilles fra deres ægtefæller eller samlevere.
  7. Sagen om adskillelsen af mindreårige asylansøgere fra deres ægtefælle volder integrationsministeren problemer.
  8. Både Folketinget og Ombudsmanden bad om materiale vedrørende et afgørende møde i Inger Støjbergs ministerium tilbage i februar 2016, men en afgørende mail blev holdt tilbage – i strid med reglerne, vurderer juraprofessorer