Organisation

International Herald Tribune

21. januar 2006

Århusianske havnebisser

Solidariteten blandt de europæiske havnearbejdere blev i denne uge sat på en hård prøve. De demonstrerede midt i ugen foran Europa-Parlamentet for deres rettigheder - og vandt. Godt 200 af dem har deres gang på Århus Havn, hvor Information stillede til morgenmønstringen
22. marts 2006

USA vender EU ryggen

Amerikanerne er EU's nærmeste allierede. Men supermagtens udenrigspolitiske fokus drejer langsomt og sikkert væk fra Europa, over mod de store asiatiske økonomier. Samtidig er Europa ramt af akut protektionisme og populisme, som kan koste EU dyrt på den globale politiske scene
26. april 2006

Et budskab til Mubarak

Bombeattentaterne i den egyptiske badeby Dahab er formentlig udført af en lokal egyptisk gruppe, men hvor inspirationen kommer fra, strides eksperterne om
28. april 2006

Er Europa gået i stå?

Det gamle europæiske kontinent bebos af tøvende borgere. Den nye forfatning er i dyb-fryseren. Befolkningerne ser med skepsis på yderligere udvidelser af EU-klubben, de er nervøse over indvandring af arbejdskraft fra lande med lavere lønninger, bange for at miste de sociale ydelser, som karakteriserer velfærdsstaten og kritiske over for reformer
28. april 2006

Modgift til det paniske småborgerskab

Kulturradikalismen har gjort Danmark kendt i hele verden, fordi den byggede bro mellem en langvarig materiel kultur og det moderne, siger arkitekturprofessor Carsten Thau
29. april 2006

Frankrig vil droppe veto-retten

Frankrig vil plukke dele af forfatningstraktaten, som vil aflive det nationale veto inden for arbejdstageres beskyttelse og retlige forhold, men Tyskland holder fast i hele den nye traktat
26. august 2006

Halvhjertet i Helmand

DET ER NÆRLIGGENDE at spørge, om det ikke allerede er for sent? Om kampen for at opbygge et fredeligt, demokratisk, selv-beroende Afghanistan ikke allerede er tabt? Er der ikke for længst, ja, helt fra starten gjort så afgørende fejl i den internationale koalitions FN-sanktionerede mission, at tiden for at skabe positive cirkler i det af historien så maltrakterede land er forpasset? Som en dansk officer sagde i gårsdagens Information: "Verdenssituationen ser dyster ud...
19. september 2006

Uoverlagte ord fra en pave

Hvis Benedikt XVI virkelig ville have advaret muslimerne om farerne ved religiøs vold, havde det været mere nærliggende at henvise til kristendommens rige traditioner i så henseende
20. september 2006

Hvem skal betale for journalistikken?

Hvis den mest nyttige del af mediebilledet faktisk er ved at forsvinde, hvem skal så betale for journalistikken? Velgørenhed lyder et amerikansk forslag
30. september 2006

Muhammed, Paven og naivisterne

Karen Jespersen og Ralf Pittelkows bog 'Islamister og naivister' er blevet en salgssucces. Interessen fra udenlandske forlag og medier er overvældende

Sider