Organisation

IPCC

Fifty-fifty chance

Med den personlige erkendelse af, hvad vi er ved at gøre ved kloden, følger et moralsk ansvar, man ikke sådan kan kaste af sig, sagde USA’s tidligere vicepræsident Al Gore, da han var i byen for nylig. Hver enkelt af os er nødt til nu at se på vores livsform, vaner og forbrugsmønstre, sagde miljøminister Connie Hedegaard i går. I næste måned iværksætter hun en klimakampagne – ’Et ton mindre’ – der ved at engagere den enkelte skal ændre det forhold, at danskerne med ca. 10 ton CO2 pr. indbygger pr. år er blandt de mest klimabelastende i verden.Pointen med at skabe individuel krisebevidsthed er ikke at privatisere ansvaret for klodens redning. Pointen er lige så meget, at først når man selv gør en indsats, udviser et ansvar, tænker globalt – først da er man motiveret for at blive vred, protestere og stille krav til politikere, der svigter deres ansvar for at træffe de afgørernde beslutninger

Klimamodellerne kan ikke følge med

Klimarapport bekræfter vigtigheden af at blive under smertegrænsen på to graders opvarmning, siger IPCC-forskere

EU i strid om klimamål

Enighed om at klimaets smertegrænse ikke må overskrides, men manglende vilje til nødvendige indgreb før ministermøde i dag

Rigtige miljøøkonomer gider ikke mere vrøvl

31 fagøkonomer er trætte af at blive misbrugt i den offentlige debat. De har skrevet en bog om, hvad økonomiske analyser kan - og især ikke kan - bruges til ved miljøvurderinger

Klimakætteri

Efter Al Gores roste film om truslen fra den globale opvarmning, rejser ny klimadokumentar tvivl om, hvorvidt klimaforandringerne nu også er menneskeskabte

Klimaforandringerne er i fuld gang

Nu er der ikke længere tale om mulige fremtids-scenarier. Den globale opvarming og konse-kvenserne er empiriske fakta, forlød det, da FN's klimarapport blev offentliggjort i går i Bruxelles

Alt starter med vand

Der skal rent vand til at bekæmpe fattigdom, og klimaændringerne øger behovet for hjælp. Det var hovedlinjerne, da eksperter fra hele verden i går var samlet i København

Klimapanel: CO2-indgreb haster

Næste rapport fra FN's klimapanel siger, at CO2-kurven må vendes inden 2020, hvis katastrofer skal afværges

Foghs energiplan vægter nutiden

Ledende økonomer kritiserer Finansministeriets beregning af energiplanens samfundsmæssige omkostninger

Fælles front mod de rige lande

De tre landes krav har medført, at denne uges møde i Bangkok, Thailand, mellem flere end 400 klimasagkyndige fra 120 lande står delvis i stampe, siger kilder til de nyhedsbureauerne...

Sider

Mest læste

  1. Det er ikke nok med CO2-reduktioner inden for transport- og industrisektoren, hvis den globale opvarmning skal bremses. Der skal også ske markante forandringer i vores fødevareproduktion og arealanvendelse, understreger FN’s klimapanel, IPCC, i ny rapport. Rapporten bør få Danmark til at øge fokus på brugen af landbrugsjorde, siger formand for Klimarådet
  2. Ny stor IPCC-rapport tegner et foruroligende billede af Jordens have og isdækkede områder, der er på vej ud af balance på grund af menneskeskabt opvarmning
  3. Kig på den grønne graf. Så markant skal CO2-udledningerne falde allerede næste år, hvis vi skal holde os inden for en temperaturstigning på 1,5 grader
  4. Efter tre år uden vækst i de globale CO2-udledninger håbede mange, at kurven omsider var knækket. Men ny prognose for 2018 viser, at udledningerne igen stiger markant og aldrig har været højere. Det risikerer at gøre det umuligt at realisere Parisaftalens mål
  5. Med teknologien ’carbon capture’ er det faktisk muligt at hive den skadelige CO2 ud af vores atmosfære. Det må ikke blive en sovepude for den grønne omstilling, men det kan bidrage til den. Det fortæller lektor ved DTU Philip Loldrup Fosbøl om i 1. afsnit af Informations nye klimapodcast ’Den grønne løsning’. Du kan også læse en kort version af interviewet her
  6. Klimakrisen kalder på, at vi lægger CO2-afgift på alle varer. Provenuet skal føres tilbage til befolkningen, for det handler ikke om at sikre staten skatteindtægter, skriver Rasmus Nordqvist, politisk ordfører for Alternativet, og Frederik Roland Sandby fra Den Grønne Studenterbevægelse i dette debatindlæg
  7. For andet år i træk vokser de globale CO2-udledninger igen, stik mod alle appeller fra klimaforskere og krav fra klimastrejkende børn og unge
  8. Forskerne registrerer, at opvarmningen er begyndt at gå i jorden i de nordlige permafrosne områder: Et enormt depot af dybfrossent kulstof kan blive frigjort og nære en ond cirkel af forstærket opvarmning