Organisation

Kirkeministeriet

19. september 2005

Folkekirkens svære grænser

Højesterets afgørelse om kirketjener Steen Ribers ret til at være medlem af folkekirken har endnu engang sat fokus på de problemer, der er forbundet med at have en halv statskirke
16. januar 2006

Drop statskirken

Folkekirken skal gøres mere uafhængig af staten og statskirketanken droppes. I stedet skal forholdet mellem de to styres af en kontrakt - som alle andre trossamfund i Danmark også skal kunne indgå, mener Kaj Bollmann, generalsekretær for Kirkefondet
17. februar 2006

Haarder: Byg flere moskéer

Der gælder de samme regler for moskébyggeri som for en carport. Og der findes allerede 120 moskéer i Danmark. Kirkeminister Bertel Haarder opfordrer muslimerne til at komme i gang, hvis der er ønske om flere moskeer
25. april 2006

Præster vil arbejde for fem dages uge

Præsteforeningen vil arbejde for fleksibilitet og bedre tilrettelæggelse
28. september 2006

'Vi vil ha' Lene præst og klokkenisten tilbage'

I Christianshavns to sogne er 'menige fra menigheden' i oprør over fyringen af en mangeårig klokkenist og suspension af en farverig præst
2. oktober 2006

Gudfader i barskabet

Arme folkekirke. Den synes at have indbygget, at den fra tid til anden producerer personalesager, der gør den aldeles til grin. Det har noget at gøre med folkekirkens arbejdsmiljø. En landsundersøgelse, foretaget af Arbejdsmedicinsk Klinik på Bispebjerg Hospital, viser, at præster er langt mere end gennemsnitligt stressede og ensomme. Hver 12. præst orker ikke at have med andre mennesker at gøre. I årevis har miljøet været særligt belastet omkring de to københavnske gudshuse Christianskirken og Vor Frelsers. Og det er ilde. Ikke mindst for sognepræst Lene Matthies. Hun er nemlig i den udsatte position, at hun er præst ved begge kirker. Og det har ført hende i ulykke.
28. februar 2007

Mon Gud skal godkendes - og andre gåder om det danske

Spørgsmålene og panderynkerne var talrige, da 26 af Informations medarbejdere aflagde indfødsretsprøve - ikke alle bestod helt uden besvær. Det udanske rumsterer åbenbart i avisens kroge
6. marts 2007

Indfødsret og kanon

Hele ideen med at lave autoriserede lister over korrekt danskhed har faktisk længe været på mode i borgerlige kredse, og begrebet 'kanon' har derfor har været vældig populært...
23. november 2006

LÆSERBREVE

Amnesti nu Jeg er demokrat. Det vil sige, at jeg respekterer retsstatens afgørelser via normal ret, appelret. Det gælder også Flygtningenævn...
25. oktober 2006

LÆSERBREVE

Keith Tyson og det fattelige Ferdinand Ahm Krag anmelder den 23. oktober Keith Tysons udstilling Large Field Array på Louisiana Contemporary. Installationen omtales i anmeldelsen som absolut ufattelig...

Sider