Organisation

Klimarådet

Klimaplan
17. februar 2021

Vi løser ikke landbrugets mange udfordringer uden en jordreform

At udtage kulstofrige lavbundsjorde er et af de vigtigste elementer i de forestående forhandlinger om landbrugets klimaindsats. Men de skal gøres til del af den samlede jordreform, regeringen har lovet, hvis det skal ende i ægte løsninger frem for konflikt, siger projektformand
Udtagning af kulstofrige lavbundsjorde som denne mark på Vestsjælland er et af de vigtigste redskaber i klimaomstillingen af landbruget. Stopper man dræning og dyrkning af disse lavtliggende landbrugsjorder, vil de vende tilbage til naturtilstanden og blive vandmættede eller oversvømmede, og det kan effektivt bremse CO2-udsivning
Klima
15. februar 2021

Podcast: Landbrugets lavbundsjorder skal hurtigst muligt ud af drift

De kulstofrige lavbundsjorder skal udtages fra drift, hvis landbruget skal bidrage mærkbart til 70-procentsmålet i 2030. I denne uge taler vi med Klimarådets næstformand, professor Jette Bredahl Jacobsen, om potentialet i manøvren, og hvorfor det er så svært
De kulstofrige lavbundsjorder skal udtages fra drift, hvis landbruget skal bidrage mærkbart til 70-procentsmålet i 2030. I denne uge taler vi med Klimarådets næstformand, professor Jette Bredahl Jacobsen, om potentialet i manøvren, og hvorfor det er så svært
Klima
13. februar 2021

Elbilkommission: Det skal være »meget billigt« at lade sin elbil op

En omstilling til grønne biler kræver flere ladestandere og billigere el til opladning, konkluderer elbilkommisionen i ny delrapport, som også slår fast, at man nemt og billigt kan begrænse trængselsproblemer gennem en afgift på kørsel i de større byer. Regeringen afviser ideen
Elbilkommisionen med Anders Eldrup i spidsen har udarbejdet et forslag til at begrænse trængslen i de store byer. Men det afviste regeringen hurtigt at gøre. Her ses Eldrup diskutere med Venstres Tommy Ahlers.
Klima
6. februar 2021

Klimarådet: »Det er omfanget af vores biomasseforbrug, der er problemet«

Frem for el og varme bør biomasse primært bruges til at lave grønne brændstoffer og erstatte klimatunge materialer eksempelvis i byggesektoren, mener Klimarådet. Vi bør derfor overveje, hvordan vi omstiller varmeproduktion til andre alternativer, siger professor og rådsmedlem Jette Bredahl Jacobsen
Det handler om at finde alternativer til biomasse, lyder det fra professor og medlem af Klimarådet Jette Bredahl Jacobsen i denne serie, hvor Information stiller skarpt på biomassens fremtid i Danmark.
Klima
6. februar 2021

Dansk Fjernvarme: »Vi savner politisk handling til at udvikle alternativer til biomasse«

Så længe der er en stigning i skovtilvækst, er der ikke tale om en kulstofgæld ved Danmarks forbrug af biomasse, mener Dansk Fjernvarme. Ifølge brancheorganisationen er biomasse dog kun en overgangsløsning – men der mangler politisk handling for at skubbe på udviklingen af alternativer, siger fagkonsulent Maria Dahl Hedegaard
Det vigtige er, at vi producerer træet lokalt så meget som muligt, lyder det fra Maria Dahl Hedegaard fra brancheorganisationen Dansk Fjernvarme i denne serie, hvor Information stiller skarpt på biomassens fremtid i Danmark.
Analyse
6. februar 2021

Rasmus Prehns turboproces for landbrugets klimaindsats starter med en masse snak

Klimaministeren og regeringen vil sidde i baghånd, mens partier og interessenter taler videre om den gordiske knude: Hvordan kan landbruget leve op til klimalovens krav uden omkostninger for husdyrproduktionen, eksporten og arbejdspladserne?
Den »fællesmængde« af klimatiltag, som Rasmus Prehn håber at identificere et bredt flertal bag, lyder lidt af ’mindste fællesnævner’, skriver Jørgen Steen Nielsen. Her ses en landmand på gården Gyrup i Thy. Arkivfoto.
Klima
6. februar 2021

Dan Jørgensen: Biomasse må og skal kun bruges i en overgang

Klimaminister Dan Jørgensen ønsker at begrænse afbrændingen af træpiller og -flis i varmesektoren. Han afviser ikke, at afgifter kan være en vej at gå. Positive toner, siger Klimarådet og Greenpeace
Klimaminister Dan Jørgensen er »bekymret« over Danmarks biomasseforbrug, der er tidoblet siden år 2000.
Leder
2. februar 2021

Udskydelse af klimaaftale: Den ny landbrugsminister vælger pragmatik frem for klima

Med ny udskydelse af klimaaftale for landbruget virker det umuligt for regeringen at leve op til klimalovens krav
Med endnu en udskydelse af klimaaftalen ønsker den nye landsbrugsminister Rasmus Prehn ’en ny proces’.
Kommentar
26. januar 2021

Danmark vil stå alene og tabe arbejdspladser, hvis vi indfører høje, ensartede CO2-afgifter

Mange økonomer anbefaler, at Danmark indfører en høj, ensartet CO2-afgift. Men når intet andet EU-land har indført sådan en afgift, vil dansk enegang føre til, at CO2-udledningen vil ske uden for vores grænser – og så taber Danmark arbejdspladser, skriver Joachim Sperling i dette debatindlæg
I foråret 2020 fremlagde Klimarådets formand, Peter Møllgaard, rådets rapport, som anbefaler en generel afgift på udledning af drivhusgasser, som løbende skal stige til omkring 1500 kroner per ton i 2030. Men en ensartet afgift er ikke en god løsning, skriver direktør i tænketanken Axcelfuture.
Klima
23. januar 2021

Regeringen vil lukke forbrændingsanlæg – næppe klimaklogt, advarer kritikere

Folketinget håbede, at det med en klimaaftale for affaldssektoren i juni havde sikret både mindre afbrænding, mere genanvendelse og en klar klimagevinst. Nu skaber KL’s ’dødsliste’ over anlæg, der bør lukkes, både fornyet strid og tvivl om planen og strategien
Det stærkt iøjnefaldende, rustrøde affaldsforbrændingsanlæg i udkanten af Roskilde er kommet på Kommunernes Landsforenings liste over affaldforbrændingsanlæg, som skal lukkes. Men ifølge de kommunale ejere er det et af de mest moderne og miljøeffektive affaldsforbrændingsanlæg i Danmark.

Sider