Organisation

Klimarådet

Interview
30. september 2020

Pia Olsen Dyhr undsiger regeringens klimakurs: 60 procent af klimamålet skal aftales i år

Pia Olsen Dyhrs tålmodighed på klimaområdet er ved at være opbrugt. SF-formanden vil ikke tillade socialdemokratisk klimapolitik og stiller nu krav om, at regeringen allerede i år skal indgå aftaler for hele 60 ud af 70 procents CO2-reduktion. Hun afviser dog at ville vælte regeringen
Pia Olsen Dyhr, SF's formand, vil ikke vælte regeringen - for de grønne omvæltninger, der er brug for, skal beskyttes med det nuværende flertal, siger hun. Men man kan godt presse en regering uden at vælte den, mener hun.
Nyhed
30. september 2020

Eksperter og støttepartier: Regeringens klimaprogram kan ikke kaldes reel klimahandling

For første gang har regeringen fremlagt et såkaldt klimaprogram, der skal vise, om regeringen er på rette vej i forhold til at opfylde 70-procentsmålsætningen i 2030. Men programmet er langtfra godt nok, lyder kritikken fra både opposition og eksperter
Klimaminister Dan Jørgensen (S) fremlagde tirsdag for første gang regeringens klimaprogram.
Analyse
30. september 2020

Ét enkelt ord i klimaloven kan skabe politisk storkonflikt: »Handlepligt«

Regeringen har fremlagt sit første klimaprogram, der ifølge klimaloven skal »anskueliggøre«, at Danmarks klimamål kan nås. Nu venter et dramatisk halvår, der kan ende i et åbent opgør mellem regeringen og dens parlamentariske grundlag
Tirsdag fremlagde regeringen sit første og fremover årlige klimaprogram, der skal give en status over klimaindsatsen og vise vejen til 70-procentsmålet i 2030. Men der kan inden for få måneder opstå en situation, der udfordrer hele regeringens parlamentariske grundlag. Årsagen skal findes i et enkelt ord fra Danmarks nye klimalov: »Handlepligt.«
Baggrund
29. september 2020

Nu er det landbrugets tur til at levere for klimaet: Udtagning af lavbundsjorde skal op i fart

Landbrugets udledninger af drivhusgasser er ikke faldet siden 2005, og med utilstrækkelige CO2-reduktioner i andre sektorer peger pilen nu på bønderne: De kulstofrige lavbundsjorder skal hurtigst muligt ud af drift
På grund af kornmangel ophævede EU i 2007 den såkaldte braklægningsordning, og på kort tid pløjede danske landmænd over 100.000 hektar braklagt jord op på ny. Det kan man godt ærgre sig over i dag.
Nyhed
28. september 2020

Eksperter om lækket aftale: Vi skal ikke bilde os ind, at lovkrav gør træafbrænding grøn

Danmarks store forbrug af biomasse skal være så bæredygtigt som muligt, lyder det i ny politisk aftale, som regeringen ventes at præsentere snart. Men aftalen er langtfra nok til at sikre grøn biomasse, vurderer eksperter. Der bør lægges afgifter på biomasse samt laves en plan for neddrosling, mener de
Omkring 60 procent af Danmarks træbiomasse importeres fra steder som USA, Rusland og Baltikum. Der er usikkerhed om, hvorvidt der bliver plantet nye træer i de områder i blandt andet Rusland og Baltikum, hvor danske kraftvarmeværker importerer biomasse fra.
Nyhed
26. september 2020

Wammens »hockeystav« er et fikst sprogbillede. Men det er en dårlig klimaløsning

Regeringen vil efterleve Danmarks klimamål med en såkaldt hockeystav. Den vil udskyde handling i årevis for så kort før 2030 at sætte turbo på omstillingen. Det vil skade klimaet, økonomien og omstillingens troværdighed, mener Klimarådets formand og en tidligere overvismand
Nicolai Wammen sagde torsdag, at »hockeystaven« er regeringens primære sigtepunkt i efterårets klimaforhandlinger.
Leder
26. september 2020

Er vi vidner til en socialdemokratisk nulstilling af hele den grønne omstilling?

Den transportplan, regeringen fremlagde i denne uge, er en grøn fiasko, og de mest magtfulde ministres offentlige fredning af biler, kød, flyrejser og velfærdsydelser efterlader det indtryk, at regeringen fører skræmmekampagne mod den grønne omstilling
Klimaminister Dan Jørgensen (S) tog i Jyllands-Posten afstand fra klimaafgifter på kød og flyrejser  – og fik klimapolitik til at lyde som noget farligt, borgerne skal forsvares mod.
Nyhed
22. september 2020

BP’s varsel om olienedtur underminerer ottende udbudsrunde i Nordsøen

Regeringen har tøvet i mere end et år med at tage stilling til olieselskabernes ansøgning om udvidet olieefterforskning i Nordsøen. Med BP’s scenarier om faldende olieefterspørgsel og nye data for den danske produktions klimabelastning kan det blive svært for klimaminister Dan Jørgensen at sige ja
En ny analyse fra Rystad Energy konkluderer, at olie produceret i den danske del af Nordsøen ledsages af en CO2-udledning på 27 kilo CO2 pr. tønde olie, mens tallet for Storbritannien og Norge er henholdsvis 21 kilo og otte kilo.
Baggrund
19. september 2020

Der er næppe store CO2-gevinster fra regeringens nye teknologier i 2030

Støttepartier og klimaaktivister raser over, hvad de hører som regeringens tro på det tekniske fix i klimakampen. Alt peger på, at de centrale fremtidsteknologier – CO2-fangst og Power-to-X ikke kan nå at give store CO2-reduktioner i 2030
På cementfabrikken Aalborg Portland skal man nu med statslig støtte »afdække de tekniske og økonomiske vilkår for CO2-fangst, -lagring og -anvendelse«.
Nyhed
19. september 2020

Finansministeriet ignorerer Danmarks klimalov: Regner med 39 procent, ikke 70

Finansministeriet ser bort fra Danmarks klimalov i analyser ved at regne med 39 procent reduktion i 2030 og ikke lovens 70 procent. Dermed får ministeriet grøn omstilling til at se unødigt dyr ud, hvilket i værste fald kan spænde ben for klimatiltag, vurderer førende økonomer. Et demokratisk problem, mener støttepartier, der nu vil have finansministeren i samråd
Finansministeriet ignorerer klimaloven og sender dermed prisen for klimatiltag i vejret.

Sider