Organisation

Køge Kommune

Krigszonen i forstaden

Det er korruptionsanklagede socialdemokrater, rockere, bandekrig, arbejdsløshed, drive-by shooting og børn, der ikke må lege på gaden efter mørkets frembrud. Den sjællandske købstad Køge er blevet symbol på og centrum for den kriminelle underverdens voldelige opgør. Bandekrigen er rykket til forstaden

Med byen i vandskorpen

Udviklingen presser østover. Køge Kyst og Københavns Nordhavn er forsøgsfelter for bæredygtig byplanlægning med borgerdeltagelse, smalle kanaler og grønne kiler

16-års valgret på den europæiske dagsorden

Flere EU-lande sænker nu valgretsalderen i håb om at gøre de unge mere politisk aktive. I Danmark kæmper flere ungdomsorganisationer for stemmeret til 16-årige, men valgforsker tvivler på, at det kan få flere unge til at engagere sig i europæisk politik

Privat firma overtager jobcenter

Danmark har fået sit første aktieselskabsdrevne jobcenter, og det bliver sandsynligvis ikke det sidste. Fagforeninger, S og SF tager afstand fra udviklingen, og frygter, at hensynet til kroner og øre vil overskygge hensynet til den ledige

Fortællingen om frihed skal ændre vores transportvaner

Halvdelen af vores CO2-udledning stammer fra vores transport. Derfor er vi nødt til at ændre vores transportvaner. Og det er ikke gjort ved kun at fremhæve pengene og pragmatismen i forhold til transportvalg. Det er helt afgørende at få knyttet nogle nye billeder til de gode transportløsninger, der allerede findes

Kun en enkelt skole

Information skrev i går, at Køge Kommune har besluttet at forbyde usunde fødevarer i folkeskolens ældste klasser. Det skal hermed præciseres, at det ikke drejer sig om en kommunal beslutning, men om en ordning på en enkelt skole i Køge Kommune

Når kommunen smører madpakken

Skolebørnene i Køge Kommune kan godt berede sig på en mindre sød skoletid, når sommerferien slutter. Søde sager, chips og sodavand skal forbydes på skolen. Eksperter er uenige om, hvorvidt det er fornuftig forebyggelse eller nyttesløs indblanding

Fremtiden er under opførelse

Som grønne paddehatte skyder det ny lavenergibyggeri op rundt om i Danmark

Nej til aktivering betyder nej til kontanthjælp

Hvis en kontanthjælpsmodtager siger nej til at deltage i aktivering, må kommunen godt smække kassen i. Det viser dom fra Højesteret

Kommuner svigter tilsynspligt

Traumatiserede børn på krisecentre får sjældent besøg af en socialrådgiver fra kommunen, selv om det er k0mmunens pligt

Sider