Organisation

Kommunernes Landsforening

Artikler
Klumme
19. januar 2023

Det er tåbeligt, at medhjælpere ikke længere må få løn, mens de uddanner sig til pædagoger

KL lukker nu ordning, hvor pædagogmedhjælpere kan tage pædagoguddannelsen, mens de får løn, fordi den viser sig at være ulovlig. Det er dumt i en tid, hvor vi mangler tusindvis af uddannede pædagoger
De er en god ide, at man har erfaring med at passe børn og for semsempel skifte blev, inden man begynder på at læse til pædagog.
Kronik
2. december 2022

Integration kan være en af løsningerne på rekrutteringskrisen

Fremgangen i beskæftigelsen blandt ikkevestlige indvandrere og efterkommere i den erhvervsaktive alder har været så stor, at gruppen næsten har leveret hele den beskæftigelsesmæssige fremgang siden finanskrisen. Det viser, at integration er et vigtigt redskab i rekrutteringskrisen
Allerede i 2018 kunne Kommunernes Landsforening dokumentere, at der blandt de nye medarbejdere, som kommunerne rekrutterede til ældreplejen, var flere med en ikkevestlig baggrund end med en dansk ditto.
Skolestart
9. november 2022

Børnehaveklasseledere oplever flere børn, der ikke er skoleparate

Hver tredje børnehaveklasseleder svarer i ny undersøgelse, at de oplever, at en håndfuld børn i klassen ikke er skoleklar. Næste år vil flere børn kunne få udskudt skolestart, men det løser langt fra problemerne i 0. klasse, mener børnehaveklasseledere, lærere og pædagoger
De seneste par årtier er børnene blevet sendt tidligere i skole, samtidig med at kravene til, hvad man skal lære i børnehaveklassen, er skærpet. Den er derfor ikke længere en blød start på skolen, hvor det primært handlede om at skabe et fællesskab.
Kommentar
3. oktober 2022

Borgertinget kan være ungdommens stemme, men de mangler et reelt politisk mandat

Jeg oplever en kæmpe apati blandt unge som mig over for det politiske systems evne til at foretage den nødvendige klimahandling. Demokratiet mangler handlekraft, og et af de tiltag, der kan hjælpe, er et borgerting med et reelt mandat
Et ufarligt forslag til at tage borgertings arbejde mere alvorligt er, at Folketingets medlemmer skal stemme om ethvert forslag, som et borgerting fremsætter.
Klumme
28. september 2022

Antallet af offentligt ansatte er historisk lavt. Alligevel vil politikerne spare flere væk

Som offentlig ansat vil jeg i valgkampen holde alvorligt øje med, hvilke politikere der er parate til at starte grønthøsteren igen. For hvem mener i ramme alvor, at offentligt ansatte ikke allerede forsøger at levere mere for det samme?
Jeg vil ikke udelukke, at nogle opgaver kan undværes. Det ville bare klæde politikerne at svare på, hvilke det drejer sig om, skriver Nicolai Bentsen.
Danmark kan mere III
27. september 2022

Regeringer har på skift jagtet milliarder ved afbureaukratisering, men det virker sjældent

I regeringens nye reformudspil vil man fjerne mere statslig lovgivning og regulering ude i kommunerne. Men som så mange gange før bliver der skabt en forsimplet fortælling om, at afbureaukratisering kan bringe milliarder til velfærden, og det har ikke hold i virkeligheden, vurderer eksperter
Flere regeringer har gennem tiden haft fokus på at spare på de lokale hænder for at få ressourcer til flere varme hænder. På den integrerede institution Regnbuen har man oplevet mangel på pædagoger.
Velfærdsfag
12. august 2022

Fagbevægelsen til regeringen: Indkald til trepartsforhandlinger om mangel på hænder i velfærdsfag

Formand i Fagbevægelsens Hovedorganisation frygter for fremtidens velfærdsstat og opfordrer derfor regeringen til at indkalde til trepartsforhandlinger. KL er klar, og regeringen afviser ikke at åbne for forhandlinger
Formand i Fagbevægelsens Hovedorganisation frygter for fremtidens velfærdsstat og opfordrer derfor regeringen til at indkalde til trepartsforhandlinger. KL er klar, og regeringen afviser ikke at åbne for forhandlinger
Leder
28. juli 2022

Dumt at sætte loft over pædagogisk uddannelse, når der mangler hænder i institutionerne

På den ene side efterlyser kommunerne pædagogisk uddannet personale. På den anden side nægter KL at uddanne flere af de mange unge, som søger ind på uddannelsen som pædagogisk assistent
Opgaverne med omsorg og aktiviteter kan løses af de pædagogiske assistenter. Derfor er det hovedrystende, at man afviser de unge, der gerne vil bidrage til, at der også i fremtiden er voksne nok til børnene i daginstitutionerne.
pædagoguddannelse
27. juli 2022

Trods stigende mangel på pædagogisk arbejdskraft: KL vil ikke uddanne flere pædagogiske assistenter

Antallet af ansøgere til pædagoguddannelsen falder, mens behovet for pædagogiske hænder stiger og stiger. Alligevel må erhvervsskolerne stadig afvise hundredvis af unge, der vil uddanne sig til pædagogisk assistent. Kommunerne fastholder, at der ikke bør uddannes flere, mens FOA ønsker at øge antallet
Selv om der er mangel på pædagogisk arbejdskraft, afviser KL at hæve loftet for optag på uddannelsen til pædagogisk assistent, som er aftalt mellem arbejdsmarkedets parter. Foto fra daginstitutionen 7-Springeren.
KLIMA
20. juni 2022

Efter stor kritik: Regeringen nedsætter længe ventet ’klimataskforce’ for landbruget

Regeringen og embedsværket har mødt hård kritik for ikke at levere på en række aftalte indsatser, der skal speede udtagningen af landbrugets lavbundsjorder op. Nu leveres der på ét af initiativerne. Andre tiltag må stadig vente
En såkaldte taskforce, som skal styrke indsatsen med at få udtaget de klimaskadelige lavbundsjorde, bliver nu sat i gang.

Sider

 • Kronik
  2. december 2022

  Integration kan være en af løsningerne på rekrutteringskrisen

  Fremgangen i beskæftigelsen blandt ikkevestlige indvandrere og efterkommere i den erhvervsaktive alder har været så stor, at gruppen næsten har leveret hele den beskæftigelsesmæssige fremgang siden finanskrisen. Det viser, at integration er et vigtigt redskab i rekrutteringskrisen
  Allerede i 2018 kunne Kommunernes Landsforening dokumentere, at der blandt de nye medarbejdere, som kommunerne rekrutterede til ældreplejen, var flere med en ikkevestlig baggrund end med en dansk ditto.
 • Kommentar
  3. oktober 2022

  Borgertinget kan være ungdommens stemme, men de mangler et reelt politisk mandat

  Jeg oplever en kæmpe apati blandt unge som mig over for det politiske systems evne til at foretage den nødvendige klimahandling. Demokratiet mangler handlekraft, og et af de tiltag, der kan hjælpe, er et borgerting med et reelt mandat
  Et ufarligt forslag til at tage borgertings arbejde mere alvorligt er, at Folketingets medlemmer skal stemme om ethvert forslag, som et borgerting fremsætter.
 • Kronik
  15. februar 2011

  Samfundet er ramt af ADHD

  Børnepsykiatrien er blevet et enten-eller-system. Enten får problembørn en diagnose, eller også stemples de som dårligt opdragede. Man fokuserer ensidigt på, om problemerne har biologiske årsager og glemmer at se på barnets og familiens psykosociale historie og situation
  Hyperaktiv adfærd er en bivirkning ved vores hyperaktive samfund.
 • Nyhed
  25. april 2013

  Konflikten stopper efter fire uger

  »Vi har fået et lovindgreb, der i uhørt grad tilgodeser KL's ønsker,« siger Anders Bondo
  Lærer demonstration.: Lockoutede skolelærere mødte torsdag d. 25 april 2013 op ved Aalborg Kongres og Kulturcenter hvor KL , Kommunernes Landsforening, holdt et møde om implementering af den kommende skolereform for nord- og midtjyske borgmestre og udvalgsformænd for skoleområdet. Her ses nogle af de lockoutede lærere. 
 • 8. februar 2008

  Offentligt omsorgssvigt

  Anbringelser. Balancen mellem administrative og faglige værdier halter svært i de offentlige systemer. For eksempel handler de fleste tiltag i anbringelsessager om at udgå fejl i sagsbehandlingen og ikke om at sikre den faglige kvalitet til stor skade for børn og samfundsøkonomi
  Spild. 75 procent af de børnefamiliesager, der rejses i kommunerne, tabes på gulvet. Kommunerne knokler med at behandle sagerne korrekt - men ikke nødvendigvis rigtigt i forhold til den faglige viden, der findes.
 • Skolestart
  9. november 2022

  Børnehaveklasseledere oplever flere børn, der ikke er skoleparate

  Hver tredje børnehaveklasseleder svarer i ny undersøgelse, at de oplever, at en håndfuld børn i klassen ikke er skoleklar. Næste år vil flere børn kunne få udskudt skolestart, men det løser langt fra problemerne i 0. klasse, mener børnehaveklasseledere, lærere og pædagoger
  De seneste par årtier er børnene blevet sendt tidligere i skole, samtidig med at kravene til, hvad man skal lære i børnehaveklassen, er skærpet. Den er derfor ikke længere en blød start på skolen, hvor det primært handlede om at skabe et fællesskab.
 • Kronik
  1. juli 2020

  Skræmmende: Fejl i 51 procent af kommunens afgørelser om hjælp til handicappede børn

  Man skulle tro, at kommunerne spekulerer i at give handicappede børn afslag på hjælp, når 51 procent af de kommunale afgørelser ender i omgørelser. I hvert fald svigter systemet nogle af dem, som har allermest brug for hjælp, og det skal der laves om på, skriver advokat Thomas Taguchi i dette debatindlæg
  ’Hvis man i Danmark bliver mistænkt for røveri eller voldtægt, så er det en grundlæggende rettighed for den sigtede altid at få beskikket en advokat til at hjælpe sig. Denne rettighed har handicappede børn (og voksne) desværre ikke, når de får afslag på støtte fra kommunen. En støtte, som ellers i mange tilfælde er fundamental for, at hverdagen for den handicappede og dennes familie kan hænge sammen,’ skriver Thomas Taguchi i denne kronik.