Organisation

Kommunernes Landsforening

Kommuner anvender 225-timersreglen vidt forskelligt

Fra i dag vil kontanthjælpsmodtagere, der ikke har levet op til den nye 225-timersregel, få nedsat deres ydelse. Men der er stor forskel på, hvor mange kontanthjælpsmodtagere kommunerne vælger at undtage fra reglen, viser nye tal. Loven er blevet hastet igennem på bekostning af borgernes retssikkerhed, siger eksperter

Pas på med at afskaffe modtageklasserne

Der skal investeres mange ressourcer, og de skal bruges klogt, hvis integrationen af flygtningebørn i folkeskolen skal blive en succes

Det handler striden mellem Claus Hjort og kommunerne om

Kernen i den eskalerende konflikt mellem staten og kommunerne er det såkaldte omprioriteringsbidrag. Spørgsmålet er, om det er en god idé, at staten tager penge fra kommunerne for derefter at give de fleste af dem tilbage til bestemte formål

Førtidspensionister må fortsat arbejde i sociale virksomheder

Ny aftale mellem regeringen, LO, DA og KL sikrer, at sociale virksomheder stadig kan ansætte førtidspensionister i skånejob

Enhedslisten vil bygge 10.000 boliger til flygtninge og fattige

Kommunerne forventer i år at skulle finde boliger til alene 17.000 flygtninge. Enhedslisten foreslår derfor at hæve arveafgiften og bruge pengene til at bygge 10.000 almene boliger med lav husleje. S og R mener også, at der må ske noget, og at det må koste, mens V og DF afviser forslaget

’Alene udgifterne ved at sende ekstra breve vil være højere’

Godt tre millioner kroner har regeringen afsat til det omfattende ekstra arbejde, som bl.a. kommunerne pålægges i forbindelse med et nyt kontanthjælpsloft. Men det beløb dækker ikke engang udgifterne til at sende breve ud, mener KL, der forudser ’et omfattende bureaukrauti’, når loven gennemføres

ADHD-unge møder for få krav i skolen

Så snart en elev får prædikatet ADHD, er vi parate til at glide af på alle almindelige krav til social omgang i et fagligt miljø. Grænserne mellem behandling og uddannelse er efterhånden svære at få øje på

FOA-top dumper formandens overenskomstresultat

Hovedbestyrelsen i Danmarks tredjestørste fagforbund, FOA, har vendt tommelfingeren ned til det overenskomstresultat, som formand Dennis Kristensen har forhandlet sig frem til med Kommunernes Landsforening. Arbejdsmarkedsprofessor er overrasket

De offentligt ansatte mister indflydelse med den seneste overenskomst

Der er netop indgået overenskomst på det offentlige område. Pressen har hovedsageligt fokuseret på løn, men overenskomsten for 2015 handler også om de kommunale lønmodtageres medbestemmelse og de faglige organisationers rolle fremover. Det har især været omdrejningspunktet i overenskomsten for den kommunale sektor

Lærertid

Lærertiden for arbejdsgivere og ansatte bør snart være overstået til gavn for de børn, der p.t. er prøveklude for den nye reform

Sider

Mest læste

  1. En forklaring på, at flere børn får diagnoser er, at man er blevet bedre til at spotte dem, mener speciallæge.
  2. Børnepsykiatrien er blevet et enten-eller-system. Enten får problembørn en diagnose, eller også stemples de som dårligt opdragede. Man fokuserer ensidigt på, om problemerne har biologiske årsager og glemmer at se på barnets og familiens psykosociale historie og situation
  3. Kun én ud af seks anonyme anmeldelser for socialbedrageri er der hold i. De offentlige kassers glæde er beskeden og de menneskelige omkostninger store. Kan angiveriet overhovedet forsvares – sådan som KL forsøger?
  4. Selv om forældre til anbragte børn har haft ret til en støtteperson siden 2001, så blev der i 2015 blev kun tildelt en støtteperson i 16 procent af anbringelserne. Problemet er, at det ikke har nogen konsekvenser for kommunerne ikke at overholde loven, mener lektor i socialret
  5. Så snart en elev får prædikatet ADHD, er vi parate til at glide af på alle almindelige krav til social omgang i et fagligt miljø. Grænserne mellem behandling og uddannelse er efterhånden svære at få øje på
  6. Kommunernes forslag om en fælles indgang til ungdomsuddannelserne er tiltrængt, for det kan måske få politikernes øjne op for, at karakterkrav for at komme ind på en erhvervsuddannelse og i gymnasiet ikke for alvor ændrer på problemet: At for få unge vælger erhvervsuddannelserne
  7. Det er et øget fokus i kommunerne og vækst i samfundet, der har fået flere indvandrere i job, lyder det.
  8. Der skal investeres mange ressourcer, og de skal bruges klogt, hvis integrationen af flygtningebørn i folkeskolen skal blive en succes