Organisation

Kommunernes Landsforening

KL: Offentlig vækst kommer ikke kommunerne til gavn

Når regeringen taler om vækst i den offentlige sektor, gælder det ikke kommunerne, mener Kommunernes Landsforening, som langer ud efter den måde, regeringen fordeler milliarderne til velfærd på. Ministre afviser, at kommunerne bliver overset

KL: Regeringen ødelægger bevidst kommunernes solcelleplaner

85 pct. af landets kommuner har droppet sol-celleprojekter, fordi reglerne gør det for dyrt og besværligt. KL beskylder regeringen for bevidst at obstruere kommunernes solcelleplaner for ikke at miste indtægter fra elafgifterne

SF og Enhedslisten vil rejse sag om studentermedhjælperes overenskomst

Studentermedhjælpere i kommunerne er ikke dækket af en overenskomst, og det vil både SF’s og Enhedslistens repræsentant i KL’s formandskab tage op i organisationen

Studentermedhjælpere i kommuner arbejder uden overenskomst

Selv om det er en almindelig antagelse, at alle ansatte i det offentlige er dækket af en overenskomst, viser det sig nu, at studentermedhjælpere i de danske kommuner ikke er overenskomstdækkede. Det gør det vanskeligt at forbedre vilkårene for studentermedhjælperne

KL afviser behov for ekstra indsats over for svage unge

Selv om 11 ud af 12 forstandere siger, at kommunerne forsøger at presse udsatte unge ind på specialefterskoler, som ikke har kompetencerne til at tage sig af dem, er det ikke nødvendigvis et problem, siger KL. De udsatte unge betaler prisen, siger tidligere formand for Børnerådet

Danmark skal i balance

Øget afbureaukratisering og bedre infrastruktur kan forbedre det trængte kommunale selvstyre, siger den nyvalgte formand for Kommunernes Landsforening, Kalundborg-borgmester Martin Damm (V). Det vil give bedre kommunaløkonomi og modvirke urbaniseringen, mener han

KL’s drømme om udligning afvises på Borgen

Selv om det er en af de største udfordringer for mange kommuner, er der ingen udsigt til, at fattigere landkommuner kan se frem til at få flere penge fra rigere bykommuner

Enhedslisten vil ruske op i Kommunernes Landsforening

For første gang nogensinde tyder alt på, at beslutningerne i bestyrelsen for Kommunernes Landsforening ikke vil blive truffet i enighed. Nyt bestyrelsesmedlem fra Enhedslisten kritiserer allerede organisationen, men S-borgmestre advarer mod at bryde KL’s konsensuslinje

’Nu er det statens tur til at effektivisere’

Staten har ikke leveret de samme effektiviseringer som kommunerne. Derfor må staten nu bidrage med en reduktion i antallet af statsansatte, mener formanden for Kommunernes Landsforening, Erik Nielsen

Kommuner sparer 12 mia. kr. over syv år

Siden 2007 har kommunerne effektiviseret for mere end 12 milliarder kroner, og de forventer at fortsætte i det kommende år. Og både KL-formanden og ekspert forventer, at kommunerne også i de kommende år vil effektivisere yderligere

Sider

Mest læste

  1. Børnepsykiatrien er blevet et enten-eller-system. Enten får problembørn en diagnose, eller også stemples de som dårligt opdragede. Man fokuserer ensidigt på, om problemerne har biologiske årsager og glemmer at se på barnets og familiens psykosociale historie og situation
  2. Kun én ud af seks anonyme anmeldelser for socialbedrageri er der hold i. De offentlige kassers glæde er beskeden og de menneskelige omkostninger store. Kan angiveriet overhovedet forsvares – sådan som KL forsøger?
  3. Selv om forældre til anbragte børn har haft ret til en støtteperson siden 2001, så blev der i 2015 blev kun tildelt en støtteperson i 16 procent af anbringelserne. Problemet er, at det ikke har nogen konsekvenser for kommunerne ikke at overholde loven, mener lektor i socialret
  4. Så snart en elev får prædikatet ADHD, er vi parate til at glide af på alle almindelige krav til social omgang i et fagligt miljø. Grænserne mellem behandling og uddannelse er efterhånden svære at få øje på
  5. Det er et øget fokus i kommunerne og vækst i samfundet, der har fået flere indvandrere i job, lyder det.
  6. »Vi har fået et lovindgreb, der i uhørt grad tilgodeser KL's ønsker,« siger Anders Bondo
  7. Kommunernes forslag om en fælles indgang til ungdomsuddannelserne er tiltrængt, for det kan måske få politikernes øjne op for, at karakterkrav for at komme ind på en erhvervsuddannelse og i gymnasiet ikke for alvor ændrer på problemet: At for få unge vælger erhvervsuddannelserne
  8. Der skal investeres mange ressourcer, og de skal bruges klogt, hvis integrationen af flygtningebørn i folkeskolen skal blive en succes