Organisation

Kommunernes Landsforening

KL øver sig i at være arbejdsgiver

I konflikten med folkeskolelærerne forsøger Kommunernes Landsforening at finde sig til rette i en tydeligere rolle som arbejdsgiver. Fagforbundene frygter, at KL får smag for at bruge sin ledelsesret på andre områder end arbejdstiden over de mange hundredetusinde kommunalt ansatte

Offentligt ansatte demonstrerer mod regeringen

’Lærerne er de første. Hvem bliver de næste?’ Sådan lyder parolen, når lærerorganisationerne sammen med flere fagforeninger for offentligt ansatte kalder til demonstration i de fire største danske byer

11 spørgsmål fra lærerne fører til lockoutvarsel

Danmarks Lærerforening har i 11 spørgsmål forsøgt at få svar på en række bekymringer ved KL's forslag til en ny arbejdstidaftale for lærerne. Det er ikke godt nok, mener KL, der efterlyser konstruktive forslag. Se lærerforeningens spørgsmål her

Den store skolekomedie

Sammenbruddet i forhandlingerne om folkeskolelærernes arbejdstidsaftale var så godt som indstuderet på forhånd, og forløbet minder mest af alt en parodi på den danske model med Antorini og Corydon som instruktører

En parkeret bil er værdiløs som bevis på socialbedrageri

Kommunernes kontrolgrupper kan ikke længere basere anklager om socialbedrageri på observationer af, om kærestens bil er parkeret tæt ved den enlige modtager af sociale ydelser

Ankestyrelsen gør det vanskeligere at jagte enlige

Fire nye principafgørelser fra Ankestyrelsen begrænser de kommunale kontrolgruppers beføjelser ved mistanke om socialbedrageri. Ekspert kalder det en bombe under mange kommuners praksis

Corydon: Vi er gået til grænsen

Finansministeren fastholder, at regeringen allerede er gået til grænsen i forhold til at stimulere økonomien inden for rammerne af EU-henstillingen

Teknik bremser debat om anlægsloft

Både regeringen og kommunerne er åbne over for at bruge flere penge på anlæg. Slagsmålet om under hvilke forudsætninger, det skal ske, risikerer imidlertid at sætte en stopper for tanken om ekstra kommunale byggerier i 2013

Trepartsforhandling skal sikre lærerne efteruddannelse

I et nyt udspil til, hvordan den danske folkeskole bliver bedre, foreslår Danmarks Lærerforening, at der etableres trepartsforhandlinger mellem fagforeningen, staten og kommunerne om lærernes efteruddannelse. Børne- og undervisningsministeren er positiv

Bondo: Ny folkeskole kan laves uden ny arbejdstidsaftale

På en ekstraordinær kongres i dag vil formanden for Danmarks Lærerforening, Anders Bondo Christensen, præsentere et udspil til indfrielse af regeringens folkeskolereform uden om de igangværende overenskomstforhandlinger. KL holder fast i krav

Sider

Mest læste

  1. Under coronaepidemien kan beboerne på landets bosteder for psykisk syge ikke få besøg på grund af smittefaren. Og det er ekstra hårdt, fordi de i en krisesituation som den aktuelle har særligt brug for kontakt, forklarer formanden for SIND
  2. Med lempelsen af anlægsloftet har kommunerne fået en oplagt mulighed for at holde den grønne omstilling i gang, samtidig med at de hjælper dansk økonomi igennem den pandemiske krise
  3. Regeringen har indgået en aftale med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om at fjerne anlægsloftet i 2020. »Et skridt i den rigtige retning« og »et vigtigt signal«, siger professorer
  4. Børnepsykiatrien er blevet et enten-eller-system. Enten får problembørn en diagnose, eller også stemples de som dårligt opdragede. Man fokuserer ensidigt på, om problemerne har biologiske årsager og glemmer at se på barnets og familiens psykosociale historie og situation
  5. »Vi har fået et lovindgreb, der i uhørt grad tilgodeser KL's ønsker,« siger Anders Bondo
  6. Kun én ud af seks anonyme anmeldelser for socialbedrageri er der hold i. De offentlige kassers glæde er beskeden og de menneskelige omkostninger store. Kan angiveriet overhovedet forsvares – sådan som KL forsøger?
  7. Chefer for private og offentlige virksomheder der fyres, fordi de ikke er opgaven voksen, kan vide sig sikker på en fed fratrædelsesordning med et gyldent håndtryk. Det er beskæmmende for os almindelige lønslaver
  8. Selv om børn i stigende grad anbringes i plejefamilier, som er langt billigere end institutionsanbringelser, får familierne ofte ikke den nødvendige støtte og efteruddannelse. Det viser ny forskning. Udviklingen vil føre til flere sammenbrud i anbringelserne, fordi også belastede børn med diagnoser anbringes i plejefamilier, påpeger eksperter og Landsforeningen for Plejefamilier