Organisation

Kvalitetsudvalget

Læserbrev
2. februar 2015

Uddannelse på deltid er vildskud

Er det realistisk, at man efter nogle år på arbejdsmarkedet og i etableringsfasen med villa, Volvo og vovse pludselig tager en væsentlig lønnedgang for at uddanne sig i et par år?
Kommentar
2. februar 2015

Et slag for bacheloren

Kandidatuddannelser skal være for de særligt udvalgte, mens flertallet af bachelorer skal i arbejde, mener Kvalitetsudvalget. Men den idé har formentlig ikke gang på dansk jord og i et globalt videnssamfund, der efterspørger mere og ikke mindre uddannelse
Baggrund
30. januar 2015

Udvalg: Reformer hindrer øget kvalitet i uddannelser

Kvalitetsudvalget kritiserer regeringens uddannelsesreformer for at hindre øget kvalitet på de videregående uddannelser. Forligspartier bag fremdriftsreformen erkender de negative virkninger og er villige til at ændre på dem
Nyhed
8. december 2014

Studerende og ansatte raser over forslag om at svække studienævn

Medarbejdere og studerende på landets universiteter er utilfredse med Kvalitetsudvalgets forslag om at overføre magt fra studienævn til universiteternes ledelse. Forslaget fører til dårligere undervisning og mindre demokratisk indflydelse, lyder kritikken, som afvises af formanden for Kvalitetsudvalget
’Ledelsen skal tænke strategisk og langsigtet og ogås have en føling med, hvad der sker i undervisningsmiljøerne, men vi kan jo ikke forvente af dem, at de har den detailviden, som det kræver at kunne regulere de enkelte fag. Selvfølgelig skal det være studienævnene, der har hånd i hanke med studierne,’ mener professor Nanna Mik-Meyer, forsker i organisations- og arbejdssociologi på CBS.
Nyhed
25. november 2014

Farvel til frit optag?

Kvalitetsudvalget vil hæve optagelseskravene til nye studerende og gøre op med frit optag. Samtidig må populære uddannelser som medicin dog ikke kræve karakterer højere end syv. Københavns Universitet frygter øget central styring
I foråret bad Københavns Universitet selv om lov til at stoppe det frie optag og sætte et karakterkrav på mindst seks på alle uddannelser. Til gengæld ville universitetet have lov til samtidig at lave et alternativt optag med andre, blødere kriterier gennem det såkaldte kvote 2. Men det afviste Uddannelsesministeriet.
Læserbrev
30. september 2014

Falsk omsorg for de studerende

Finansministeriet har fortalt Uddannelsesministeriet, at budgettet skal skæres ned. Og når det nu ser ud til, at de humanistiske uddannelser vil leve op til fremdriftsreformens mål om, at en kandidatstuderende maksimalt må være et halvt år forsinket, er det nødvendigt for regeringen at ty til et andet middel, som kan spare på uddannelsesområdet
Kronik
23. september 2014

Universitets-politikken har utilsigtede følgeskader

Når uddannelserne og reguleres ud fra en kvalitetsforståelse, hvor mængden af beståede eksaminer og studiehastigheden er altafgørende, skaber det en studiekultur, hvor det bliver vigtigere at bestå end at forstå
Baggrund
14. april 2014

Universiteter afviser at småfag er ’skrøbelige’

Både Kvalitetsudvalget og Akkrediterings-institutionen anbefaler større samarbejde mellem universiteterne om de små humanistiske uddannelser, da størrelsen i sig selv giver en ‘skrøbelig’ kvalitet. Det afviser både Københavns og Aarhus Universitet dog. Vi samarbejder allerede, lyder svaret
En underviser tager imod nye studerende på tyskstudiet på Aarhus Universitet – en af de studieretninger Kvalitetsudvalget mener er sårbare.
Læserbrev
12. april 2014

Stop kritik af bachelorer

Vejen frem er at revitalisere det fortærskede begreb ‘livslang læring‘ og finde en dansk uddannelsesmodel for, hvordan unge og ældre kan gå ind og ud af arbejdsmarkedet med en videregående uddannelse i baglommen
Nyhed
11. april 2014

Små uddannelser risikerer lukning på baggrund af ensidig rapport

Regeringens Kvalitetsudvalg henviser til kvalitetsproblemer, når det i sin rapport anbefaler at lukke små uddannelsesudbud, men det stemmer ikke overens med en undersøgelse, som udvalget selv har bestilt

Sider