Organisation

Kvalitetsudvalget

Uddannelse på deltid er vildskud

Er det realistisk, at man efter nogle år på arbejdsmarkedet og i etableringsfasen med villa, Volvo og vovse pludselig tager en væsentlig lønnedgang for at uddanne sig i et par år?

Et slag for bacheloren

Kandidatuddannelser skal være for de særligt udvalgte, mens flertallet af bachelorer skal i arbejde, mener Kvalitetsudvalget. Men den idé har formentlig ikke gang på dansk jord og i et globalt videnssamfund, der efterspørger mere og ikke mindre uddannelse

Udvalg: Reformer hindrer øget kvalitet i uddannelser

Kvalitetsudvalget kritiserer regeringens uddannelsesreformer for at hindre øget kvalitet på de videregående uddannelser. Forligspartier bag fremdriftsreformen erkender de negative virkninger og er villige til at ændre på dem

Studerende og ansatte raser over forslag om at svække studienævn

Medarbejdere og studerende på landets universiteter er utilfredse med Kvalitetsudvalgets forslag om at overføre magt fra studienævn til universiteternes ledelse. Forslaget fører til dårligere undervisning og mindre demokratisk indflydelse, lyder kritikken, som afvises af formanden for Kvalitetsudvalget

Farvel til frit optag?

Kvalitetsudvalget vil hæve optagelseskravene til nye studerende og gøre op med frit optag. Samtidig må populære uddannelser som medicin dog ikke kræve karakterer højere end syv. Københavns Universitet frygter øget central styring

Falsk omsorg for de studerende

Finansministeriet har fortalt Uddannelsesministeriet, at budgettet skal skæres ned. Og når det nu ser ud til, at de humanistiske uddannelser vil leve op til fremdriftsreformens mål om, at en kandidatstuderende maksimalt må være et halvt år forsinket, er det nødvendigt for regeringen at ty til et andet middel, som kan spare på uddannelsesområdet

Universitets-politikken har utilsigtede følgeskader

Når uddannelserne og reguleres ud fra en kvalitetsforståelse, hvor mængden af beståede eksaminer og studiehastigheden er altafgørende, skaber det en studiekultur, hvor det bliver vigtigere at bestå end at forstå

Universiteter afviser at småfag er ’skrøbelige’

Både Kvalitetsudvalget og Akkrediterings-institutionen anbefaler større samarbejde mellem universiteterne om de små humanistiske uddannelser, da størrelsen i sig selv giver en ‘skrøbelig’ kvalitet. Det afviser både Københavns og Aarhus Universitet dog. Vi samarbejder allerede, lyder svaret

Stop kritik af bachelorer

Vejen frem er at revitalisere det fortærskede begreb ‘livslang læring‘ og finde en dansk uddannelsesmodel for, hvordan unge og ældre kan gå ind og ud af arbejdsmarkedet med en videregående uddannelse i baglommen

Små uddannelser risikerer lukning på baggrund af ensidig rapport

Regeringens Kvalitetsudvalg henviser til kvalitetsproblemer, når det i sin rapport anbefaler at lukke små uddannelsesudbud, men det stemmer ikke overens med en undersøgelse, som udvalget selv har bestilt

Sider

Mest læste

  1. Når uddannelserne og reguleres ud fra en kvalitetsforståelse, hvor mængden af beståede eksaminer og studiehastigheden er altafgørende, skaber det en studiekultur, hvor det bliver vigtigere at bestå end at forstå
  2. Er det realistisk, at man efter nogle år på arbejdsmarkedet og i etableringsfasen med villa, Volvo og vovse pludselig tager en væsentlig lønnedgang for at uddanne sig i et par år?