Organisation

Kvalitetsudvalget

Leder
7. april 2014

Oplæg til revolution

De mennesker, der i givet fald skal gennemføre uddannelsesrevolutionen, har ikke været sene til at tage afstand fra anbefalingerne. Studerende, universiteter, professionshøjskoler og andre aktører har fra hver deres vinkel skudt Kvalitetsudvalgets rapport ned, inden de dårligt kan have nået at læse den

Sider

  • Kronik
    23. september 2014

    Universitets-politikken har utilsigtede følgeskader

    Når uddannelserne og reguleres ud fra en kvalitetsforståelse, hvor mængden af beståede eksaminer og studiehastigheden er altafgørende, skaber det en studiekultur, hvor det bliver vigtigere at bestå end at forstå