Organisation

Ligestillingsnævnet

Positiv særbehandling er ikke en objektiv videnskab

Norges Ligestillingsombud har for første gang givet en mandlig lektor medhold i, at han blev diskrimineret, da et universitet gav en kvindelig ansøger positiv særbehandling. Sagen viser, hvor svært det kan være at vurdere, hvornår man må vælge en kvindelig forsker, fordi hun er kvinde

Bred kritik af Ligestillingsudvalg

Folketingets nyoprettede Ligestillingsudvalg skal kun tage sig af køn og ikke af spørgsmål om diskrimination på hverken etniske eller seksualitetsrelaterede spørgsmål. Det vil et bredt flertal ændre

Danmark bryder EU-regler om ligestilling

Europa-Kommissionen anklager Danmark for traktatbrud, fordi regeringen endnu ikke har implementeret direktiv om ligestilling

Homoseksuelles rettigheder er ikke sikret

Et nyt klageorgan vedtaget af Folketinget skal sikre, at ingen diskrimineres på grund af deres køn eller race, handicap eller seksuelle orientering. Men homoseksuelle står svagt i retten med anti-diskriminationsloven

(U)ligestillingsminister

»Spørgsmålet er, hvad ministeren har haft som mål, den dag hun sagde ja til titlen som ligestillingsminister. Hvis posten havde haft titlen ’minister for afvikling af ligestilling’, kunne man endda forstå de holdninger, Henriette Kjær bringer til torvs« Formand for Kvindeligt Arbejderforbund, Lilian Knudsen, i januarnummeret af KAD’s fagblad DET FREMGÅR af ovenstående citat, at de »skifteholdsarbejdere«, ligestillingsministeren ved overtagelsen af sit embede fremhævede som de oversete i debatten, ikke føler sig mindre oversete efter et år med Henriette Kjær (K) på posten...

Barslende snydes for feriepenge

Beskæftigelsesminister tvinges til at overveje lovændring for at sikre kvinder feriepenge under barselsorlov. Ligestillingsminister forholder sig passiv

Lokalt/globalt

LOKALT Meningsmåling: V og DF går tilbage *For første gang siden folketingsvalget den 20. november 2001 er der flertal uden om regeringen og dens støtteparti, viser analyseinstituttet Megafons nye meningsmåling foretaget for TV 2-Nyhederne...

Hvorfor lægger museerne kvindelige kunstnere på is?

Museer, vågn op! lød kampråbet på kunstakademiet i weekenden, hvor ligestilling i kunstverdenen, eller manglen på samme, blev debatteret

FOLK

Henriette Kjær *I dag fremsætter social- og ligestillingsminister Henriette Kjær det forslag om permanentgørelse af Ligestillingsnævnet, som mange opfatter som hendes figenblad på ligestillingsområdet...

Ministerstrid om ligestilling

Der er udbrudt åben verbal krig mellem to af regeringens ministre om nævnet for ligestilling, som finansminister Thor Pedersen vil ofre i kampen mod overflødige nævn

Sider