Organisation

Marstal Søfartsmuseum

Artikler
Leder
19. april 2017

Store kunstmuseers væsentlige opgave er ikke at tiltrække det største publikum, men at fremvise den største kunst

I de store kunstmuseers iver efter at styrke deres legitimitet er det lykkedes dem at svække den.
Nyhed
12. september 2007

Centralismen spøger i Det Sydfynske Øhav

På Ærø er man vokset op med nærdemokrati. Derfor sagde ærøboerne blankt nej til en nationalpark, for det lugter af centralisme, fortæller den lokale museumsdirektør, Erik Kromann. Fra Strynø tager en tilhænger til genmæle: Nationalparker kan skabe vækst i et udkantsområde
I det store naturareal Gråsten Nor på Ærø finder man denne dysse. Var det mon her, man gemte planerne om en nationalpark væk?