Organisation

McKesson

Magten er rykket fra politik til marked

Globaliseringen er accelereret, og 51 af verdens hundrede største økonomier er transnationale selskaber, der opererer på tværs af de nationale grænser. General Motors er større end Danmark