Organisation

Miljøministeriet

29. september 1998

Nyhedsoverblik

Tysklands Grønne får indflydelse *Den kommende tyske forbundskansler Gerhard Schröder meddelte mandag, at hans socialdemokratiske parti SPD vil indlede forhandlinger med miljøpartiet De Grønne fredag med henblik på dannelsen af en rød-grøn regeringskoalition...
25. september 1998

Lektor Lomborgs glade bagholdsangreb

Værnet af en hvirvelstorm af tal, fodnoter og påtaget objektivitet rykker Århus-lektoren i felten for at undergrave miljøengagementet til fordel for retten til ubekymrethed NY BOG Brevet fra forlaget Centrum, der følger med lektor Bjørn Lomborgs bog Verdens sande tilstand, er dateret den 11...
25. september 1998

Finansministeriets onde ånd

Det er ikke Mogens Lykketoft. Han er selv et offer - som alle vi andre FRIE ord I disse dage støder man i den amerikanske debat ofte på to citater: "Hvem er ren og udset til at kaste den første sten" og "dømmer ikke, for at I ikke selv skal blive dømt...
22. september 1998

Viden er magt

Magten i Danmark er ikke koncentreret omkring personer, men omkring retten til at bestemme, hvordan man skal tale om samfundet. Den vidensmagt har i de sidste 30 år ligget hos Finansministeriet Først kom turen til Arbejdsministeriet, så Miljøministeriet, Kulturministeriet, Erhvervsministeriet og nu Undervisningsministeriet...
22. september 1998

Farum-model svær at overskue

Både Undervisnings- og Miljøministeriet har svært ved at give fyldestgørende svar på konsekvenserne af udliciteringerne i Farum Mens Socialdemokratiets medlemmer har vendt sig mod øget brug af udlicitering og Venstre blæser til ny offensiv om samme kontroversielle emne, så er det stadig uvist, hvad Farum-borgmester Peter Brixtoftes planer om at udlicitere såvel rensningsanlæg som folkeskoler helt præcist betyder for borgernes muligheder for at få aktindsigt og kommunens forpligtelser...
Kronik
15. september 1998

Forsætligt lovsjusk

De uregerlige, ulovligt boende, sommerhus-ejere kan undskylde sig med, at lov-givningen er dårlig, og at myndighederne i årevis har kendt ulovlighederne - og set gennem fingre med dem...
15. september 1998

Balance-kunst med møller

Uforstyrrede landskaber følger ikke kommune-grænserne, hvorfor mølleplaceringer bør vurderes på amtsplan MEDVIND Ingeniør Peter Rasmussen skriver om vindmøller i Information den 10...
18. august 1998

Blæst om vindmøller

Af ASBJØRN BJERRE organisationssekretær i Danmarks Vindmølleforening og medlem af Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Naturfredningsforenings politik på vind-mølleområdet er et spændende studie i politisk balancekunst VEDVARENDE Informations Ebbe Sønderriis køber i lederen 'Modvind' den 4...
15. august 1998

K'NYT

Ferlinghetti endelig stadspoet *Lawrence Ferlinghetti, den gamle (79 år) beat-poet, er ved en højtidelighed på rådhuset i San Francisco blevet udnævnt til byens første "poet laureate", hvilket er det samme som, men ikke lyder nær så flot som "stadspoet"...
12. august 1998

Natur eller vindmøller

Af ASBJØRN BJERRE organisationssekretær i Danmarks Vindmølleforening og medlem af Danmarks Naturfredningsforening Godt, at politikerne nu får tid til at tage sig af sagen om vindkraft i landskabet VEDVARENDE Tilsyneladende er der lagt op til 'åben krig' mellem naturorganisationer og vindmølleorganisationer...

Sider

 • 3. marts 2001

  Et hovedværk fornys

  Terminalbygningen i Kastrup er blevet rullet væk for at give plads til de nyeste lufthavnsudvidelser. Det moderne er blevet historie, og det skaber helt nye bevaringsproblemer
 • Kronik
  12. marts 2018

  NEKROLOG: Miljøministeriet er afgået ved døden. Dødsårsag: Kvælning

  Den seneste amputering af Miljøstyrelsen er kulminationen på mange års systematisk svækkelse af miljøministeriets faglighed. Den vogter af natur og miljø, som var den oprindelige tanke bag ministeriets oprettelse i 1971, findes ikke mere. Det må miljøbevægelsen tage bestik af
  Den seneste amputering af Miljøstyrelsen er kulminationen på mange års systematisk svækkelse af miljøministeriets faglighed. Den vogter af natur og miljø, som var den oprindelige tanke bag ministeriets oprettelse i 1971, findes ikke mere. Det må miljøbevægelsen tage bestik af
 • Kronik
  8. januar 2020

  Transportministerens nye bro vil ødelægge fredet natur og kun gavne Danfoss

  Det er ubærligt, at den sydfynske natur står over for at blive ødelagt af en broforbindelse mellem Als og Fyn. Broen anbefales ikke af eksperter, og transportminister Benny Engelbrecht forsøger tilmed at gennemføre den i skjul for offentligheden, skriver læge og stifter af Foreningen mod Als-Fyn Broen Vibeke Næser i dette debatindlæg
  Det er ubærligt, at den sydfynske natur står over for at blive ødelagt af en broforbindelse mellem Als og Fyn. Broen anbefales ikke af eksperter, og transportminister Benny Engelbrecht forsøger tilmed at gennemføre den i skjul for offentligheden, skriver læge og stifter af Foreningen mod Als-Fyn Broen Vibeke Næser i dette debatindlæg
 • Baggrund
  12. september 2015

  Født på ryggen af ungdomsoprøret

  Miljøministeriet led, da det blev lagt sammen med ministeriet for landbrug. Og da et lækket dokument afslørede, at regeringen på den kommende finanslov vil spare 340 millioner på miljø- og klimaområdet, gav det op. Information har talt med nogle af dem, der kendte det bedst og spurgt, hvad de vil huske Miljøministeriet for
  Virksomheder, der forgiftede og tilsvinede naturen, var det vigtigste emne på miljødagsordenen de første mange år. Her er det en demonstration for oprydning efter kemivirksomheden Cheminova. Først senere kom de grænseoverskridende problemer og landbrugets belastning af miljøet til at spille en rolle.
 • 25. april 1998

  Min kritik af den økologiske ideologi

  'Øko-ideologien er en stagnationsideologi. Den bygger på de samme elementer, som bar/bærer dette århundredes store totalitære ideologier - nazismen, kommunismen og fundamentalismen' STAGNATION I anledning af min nylige indtræden i Folketinget, blev jeg interviewet til Information...
 • Kommentar
  9. december 2019

  Til jul ønsker jeg mig en lov der (igen) beskytter det åbne land

  Belært af 1960’ernes sørgelige byspredning gennemførte Folketinget i 1969 en lov om at friholde landzonen for mere bebyggelse. Den lov er i dag gjort så hullet som en ost
  For at undgå 1960’ernes landskabelige kaos blev loven om by- og landszoner forvaltet stramt. Det kan jeg bevidne, for jeg var i midten af 1970’erne som nyansat juridisk fuldmægtig i Miljøministeriet med til at afgøre klagesager over tilladelser. Enten fra jordejere, der klagede over, at de fik afslag på nyt byggeri, skriver David Rehling i denne klumme.
 • Baggrund
  17. februar 2018

  I Aalborg kæmper de for rent drikkevand

  Den nordjyske by har ni vandværksboringer i løbet af 12 år måttet lukke som følge af for højt indhold af nitrat i drikkevandsmålinger. Problemerne med grundvandet har rod i 1990’erne, men er stadig kilde til uenigheder mellem kommune, vandværker og landmænd
  Ryå nord for Aalborg, hvor godt 1.300 borgere får deres vandforsyning fra private boringer. Især de mindre boringer er udfordret af højt nitratindhold i grundvandet, fordi de ikke har samme mulighed for at blande fra forskellige vandboringer eller bore så dybt, som de store vandværker har.